Full reference manuscripts

74 G 36

Bibliography

Results 1 -11 of 11

To report missing literature or faulty information, please click here.


1
K. Walker-Meikle,
Medieval pets. Woodbridge 2012.
Concerns shelfmark 74 G 36 // p. 120 nt. 111


2
S. Denoël,
`Le livre manuscrit et l'enluminure aux XVe et XVI siècles'. In: Florilège du livre en principauté de Liège du IXe au XVIIIe siècle. Sous la direction scientifique de P. Bruyère et A. Marchandisse. Liège 2009, p. 51-71, afb.
Concerns shelfmark 74 G 36 // p. 62, fig. 7


3
K.M. Rudy,
Sint Anna in de Koninklijke Bibliotheek. Ter gelegenheid van de vijfenzestigste verjaardag van Anne S. Korteweg / St. Anne in the National Library of the Netherlands. A celebration of the sixty-fifth birthday of Anne S. Korteweg. Amsterdam/Den Haag 2007.
Concerns shelfmark 74 G 36 // p. 27, fig. 10-11


4
J.E. Rehnig,
Todesmutig. Das siebte Werk der Barmherzigkeit. Düsseldorf 2006.
Concerns shelfmark 74 G 36 // afb. 33


5
A.S. Korteweg,
`Tellen en meten. Noordnederlandse getijdenboeken in de database van het Alexander Willem Byvanck Genootschap'. In: Boeken in de late Middeleeuwen. Verslag van de Groningse Codicologendagen 1992. Uitg. door J.M.M. Hermans en K. van der Hoek. Groningen 1994, p. 313-324, afb. (Boekhistorische reeks: 1).
Concerns shelfmark 74 G 36 // p. 315-316 nt. 9


6
H. Bloem,
Voorstellingen rondom dood en begraven. Een studie naar de iconografie van de dodenvigilie in 15e eeuwse getijdenboeken uit Frankrijk en de Nederlanden. 2 dln. in 1 bd. Amsterdam 1986. Doctoraalscriptie kunstgeschiedenis V.U. Amsterdam.
Concerns shelfmark 74 G 36 // p. 32 nt. 6


7
J.P.J. Brandhorst & K.H. Broekhuijsen-Kruijer,
De verluchte handschriften en incunabelen van de Koninklijke Bibliotheek. Een overzicht voorzien van een iconografische index. 's-Gravenhage 1985.
Concerns shelfmark 74 G 36 // nr. 310


8
S.P. Wolfs,
Middeleeuwse dominicanenkloosters in Nederland. Bijdrage tot een monasticon. Assen 1984.
Concerns shelfmark 74 G 36 // p. 183


9
S.P. Wolfs,
`Een misfundatie voor de familie Bylant bij de Nijmeegse Dominicanen, (21 juli 1500)'. In: Numaga 19 (1972), p. 45-52, afb.
Concerns shelfmark 74 G 36 // p. 50, afb. 2


10
Catalogus codicum manuscriptorum Bibliothecae Regiae. Vol. I: Libri theologici. Hagae Comitum 1922.
Concerns shelfmark 74 G 36 // p. 51 nr. 248


11
J.A.F. Kronenburg,
Maria's heerlijkheid in Nederland. Geschiedkundige schets van de vereering der H. Maagd in ons vaderland, van de eerste tijden tot op onze dagen. 8 dln. Amsterdam [1904-1914].
Concerns shelfmark 74 G 36 // dl. 3 (1905), p. 517

© Koninklijke Bibliotheek National Library of the Netherlands