Full reference manuscripts

KA 20

Bibliography

Results 1 -111 of 111

To report missing literature or faulty information, please click here.


1
G.H.M. Claassens,
`Niederländische Chronistik im Mittelalter'. In: Handbuch Chroniken des Mittelalters. Herausgegeben von G.W. & N.H. Ott. Berlin/Boston 2016, p. 577-608.
Concerns shelfmark KA 20 // p. 581, afb. 1


2
R. Sleiderink,
`Sprookspreker Jan Bot, heraut Gelre en het ontstaan van de Korte kroniek van Holland'. In: Spiegel der letteren 58 (2016), p. 323-350.
Concerns shelfmark KA 20 // p. 338


3
S. Frequin,
`A voice from the grave. The tomb of Guy of Avesnes in Saint-Martin's cathedral in Utrecht'. In: Medieval art in the Northern Netherlands before Van Eyck. New facts and features. Ed. by A.-M.J. van Egmond & C.A. Chavannes-Mazel. Utrecht 2014, pp. 160-171, 217-218, afb.
Concerns shelfmark KA 20 // p. 166 en nt. 18 (op p. 217), afb. 4


4
M. Meuwese,
`Seks is gezond'. In: Kennis in beeld. Denken en doen in de Middeleeuwen. Red. A. van Leerdam, O.S.H. Lie, M. Meuwese, M. Patijn. Hilversum 2014, p. 104-111.
Concerns shelfmark KA 20 // p. 110, afb. 12.6


5
A. Stones,
Gothic manuscripts 1260-1320. Part one. 2 vols., London/Turnhout 2013; Part two, 2 vols., London/Turnhout 2014. In: (A Survey of Manuscripts Illuminated in France: [3])
Concerns shelfmark KA 20 // vol. I-1, p. 66; vol. I-2, p. 352


6
J.A.A.M. Biemans,
`Conventies, standaarden en varianten. Verschillende mogelijkheden en keuzes bij de vormgeving van handschriften met berijmde Middelnederlandse ridderepiek'. In: Ene andre tale. Tendensen in de Middelnederlandse late ridderepiek. Red. A. Faems, M. Hogenbirk. Hilversum 2012, p. 215-257. In: (Middeleeuwse Studies en Bronnen: 131).
Concerns shelfmark KA 20 // p. 227 ("27")


7
J.A.A.M. Biemans & G. Unger,
Eeuwenlang letters. Lettervormen in de Koninklijke Bibliotheek. Amersfoort 2012. In: (Cahierreeks: 4)
Concerns shelfmark KA 20 // afb. p. 34-35


8
A. Bouwman,
'Ten Broecke Hoekstra's "Verklaring van eenige min bekende woorden uit den Nederlandschen Reintje den Vos" (hs. KA 188)'. In: Schrift & signatuur. Case studies over moderne handschriften uit de Koninklijke Bibliotheek. Onder redactie van P. van Capelleveen e.a. Den Haag/Amsterdam 2012, p. 193-212, afb.
Concerns shelfmark KA 20 // p. 193


9
M. Kestemont,
`Tussen feit en fictie. Over Roelands wapenschild en een Zuid-Vlaams ontstaansmilieu voor de Middelnederlandse Fierabras'. In: Nederlandse letterkunde 16 (2011), p. 1-18.
Concerns shelfmark KA 20 // p. 4-6, 10


10
E. van der Vlist,
Schitterende schatten. Verluchte handschriften in de Koninklijke Bibliotheek. Amersfoort/Brugge 2011. In: (Miniaturen reeks: 46).
Concerns shelfmark KA 20 // p. 29, 128, afb. op p. 128


11
J. van Heel,
`Jacob Arnout Clignett en Jan Steenwinkel als verzamelaars van Middelnederlandse handschriften'. In: Jaarboek van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen 18 (2010), p. 137-171, afb.
Concerns shelfmark KA 20 // p. 160-163


12
Geoffrey of Monmouth,
The history of the kings of Britain. Translated and with an introduction by L. Thorpe, preface by R. Barber. London 2010.
Concerns shelfmark KA 20 // afb. tussen p. 170 en p. 171


13
W. Paravicini,
`Karolus noster: Jean de Montreuil in Aachen anno 1401'. In: Zeitschrift des Aachener Geschichtsvereins 111/112 (2009/2010), p. 27-57.
Concerns shelfmark KA 20 // p. 39, Abb. 5


14
M. Pastoureau,
L'art héraldique au Moyen Âge. Paris 2009.
Concerns shelfmark KA 20 // afb. 26, 120


15
F. Schneider,
Die Sackpfeife. Bilder zur Geschichte eines europäischen Volksinstrument / La gaita. Imágenes para la historia de un instrumento popular europeo / La cornemuse. Images de l'histoire d'un instrument de musique populaire euopéen / The bagpipe. The history of a european folkinstrument in pictures. [Z.p.] 2009.
Concerns shelfmark KA 20 // p. 14, afb. op p. 15


16
U. Wuttke,
`Ungehobene Schätze der mittelniederländischen Literatur. Die oberdeutsche Übersetzung der Vierden Partie des Spiegel historiael'. In: De boeken van Velthem. Auteur, oeuvre en overlevering. Onder redactie van B. Besamusca, R. Sleiderink en G. Warnar. Hilversum 2009, p. 89-117, afb. (Middeleeuwse studies en bronnen: 119).
Concerns shelfmark KA 20 // p. 90 en nt. 8


17
I. Biesheuvel,
Middeleeuwse verhalen uit de Lage Landen. Amsterdam 2008. In: (Feniks).
Concerns shelfmark KA 20 // afb. op p. 76


18
Black is beautiful. Rubens tot Dumas. [Ed. E. Kolfin e.a.] Tentoonstellingscatalogus. De Nieuwe Kerk, Amsterdam. Zwolle 2008.
Concerns shelfmark KA 20 // p. 162 nr. 1, afb. 1


19
J.A.A.M. Biemans,
`Paleografische en codicologische bespiegelingen over handen en handschriften'. In: Manuscripten en miniaturen. Studies aangeboden aan Anne S. Korteweg bij haar afscheid van de Koninklijke Bibliotheek. Onder redactie van J. Biemans, K. van der Hoek, K.M. Rudy, E. van der Vlist. Zutphen 2007, p. 33-46, afb. In: (Bijdragen tot de geschiedenis van de Nederlandse boekhandel, nieuwe reeks: 8).
Concerns shelfmark KA 20 // p. 38-39


20
E. Moore Hunt,
Illuminating the borders of Northern French and Flemish manuscripts, 1270-1310. New York/London 2007. In: (Studies in medieval history and culture).
Concerns shelfmark KA 20 // p. 16, 111, 155


21
W. van Welie-Vink,
`Een hoofs gebaar? De betekenis van de handschoen in laat-dertiende-eeuwse Noord-Franse miniaturen'. In: Manuscripten en miniaturen. Studies aangeboden aan Anne S. Korteweg bij haar afscheid van de Koninklijke Bibliotheek. Onder redactie van J. Biemans, K. van der Hoek, K.M. Rudy, E. van der Vlist. Zutphen 2007, p. 367-383, afb. In: (Bijdragen tot de geschiedenis van de Nederlandse boekhandel, nieuwe reeks: 8).
Concerns shelfmark KA 20 // pl. XXXI


22
Jacob van Maerlant.,
Over vogels. Vert. en ingeleid door L. Jongen. Met medewerking van M. Meuwese. Amersfoort etc. 2005. In: (Miniaturen reeks: 6).
Concerns shelfmark KA 20 // afb. p. 14


23
L. Jongen,
Over vogels. Jacob van Maerlant. Amersfoort/Brugge 2005. In: (Miniaturen reeks: 6).
Concerns shelfmark KA 20 // afb. op p. 14


24
M. Meuwese,
`Representations of Jerusalem on medieval maps and miniatures'. In: Eastern Christian art in its late antique and Islamic contexts 2 (2005), p. 139-148, afb.
Concerns shelfmark KA 20 // p. 145, pl. 9


25
M. Meuwese,
King Arthur in the Netherlands. Ed. and comp. by M. Meuwese. Tentoonstellingsctalogus Bibliotheca Philosophica Hermetica. Amsterdam 2005.
Concerns shelfmark KA 20 // p. 50 nr. 32, afb. 32


26
R. Zemel,
`De Roman van Walewein en het heldenlied'. In: Maar er is meer. Avontuurlijk lezen in de Lage Landen. Studies voor Jozef D. Janssens. Red. R. Sleiderink, V. Uyttersprot, B. Besamusca. Amsterdam 2005, p. 27-44, afb.
Concerns shelfmark KA 20 // afb. op p. 28


27
Den Haag. Geschiedenis van de stad. Dl. 1. Vroegste tijd tot 1574. Eindred. J.G. Smit. Zwolle 2004
Concerns shelfmark KA 20 // afb. 143


28
K. Busby,
Codex and context. Reading old French verse narrative in manuscript. 2 vols., Amsterdam/New York 2002. In: (Faux titre. Etudes de langue et littérature françaises: 221-222).
Concerns shelfmark KA 20 // p. 52 nt. 95


29
E.B. Moore,
`The urban fabric and framework of Ghent in the margins of Oxford, Bodleian Library, Mss. Douce 5-6'. In: "Als ich can". Liber amicorum in memory of professor dr. Maurits Smeyers. Ed. by B. Cardon a.o. 2 dln. Paris etc. 2002, p. 983-1006, afb. (Corpus of illuminated manuscripts: 11 / Low Countries series: 8).
Concerns shelfmark KA 20 // p. 985-986 nt. 13, p. 994 nt. 49


30
Meesterlijke middeleeuwen. Miniaturen van Karel de Grote tot Karel de Stoute, 800-1475. Zwolle/Leuven 2002. Medieval mastery. Book illumination from Charlemagne to Charles the Bold. 800-1475. Leuven 2002. (Engelse uitgave)
Concerns shelfmark KA 20 // p. 235 nr. 53, afb. op p. 234


31
M. Coker Joslin., C. Coker Joslin Watson,
The Egerton Genesis. London/Toronto 2001. In: (The British Library studies in medieval culture).
Concerns shelfmark KA 20 // p. 34, passim, fig. 18, passim


32
M. Meuwese,
Beeldend vertellen. De verluchte handschriften van Jacob van Maerlants `Rijmbijbel' en `Spiegel Historiael'. Leiden 2001. Proefschrift Leiden.
Concerns shelfmark KA 20 // p. 1, passim, afb. 112-114, passim (op CD ROM)


33
The Arthur of the Germans. The Arthurian legend in medieval German and Dutch literature. Ed. by W.H. Jackson and S.A. Ranawake. Cardiff 2000. In: (Arthurian literature in the Middle Ages: 3).
Concerns shelfmark KA 20 // p. 190, passim


34
M. Smeyers,
L'art de la miniature flamande du VIIIe au XVIe siècle. Trad. française M. Verboomen. Tournai 1998.
Concerns shelfmark KA 20 // p. 142-143 fig. 46, 172 nt. 65


35
M. Smeyers,
Vlaamse miniaturen van de 8ste tot het midden van de 16de eeuw. De middeleeuwse wereld op perkament. Leuven 1998.
Concerns shelfmark KA 20 // p. 142-143 fig. 46, 172 nt. 65


36
W. van Anrooij,
Helden van weleer. De Negen Besten in de Nederlanden (1300-1700). Amsterdam 1997
Concerns shelfmark KA 20 // p. 85-86, 239 nt. 59, 63, p. 234 nt. 17, p. 240 nt. 82, afb. 10-12


37
J.A.A.M. Biemans,
Onsen Speghele Ystoriale in Vlaemsche. Codicologisch onderzoek naar de overlevering van de "Spiegel historiael" van Jacob van Maerlant, Philip Utenbroeke en Lodewijk van Velthem, met een beschrijving van de handschriften en fragmenten. 2 dln. Dl. 1. Onderzoek, appendices.Dl. 2. Catalogus, registers, bibliografie, platen. Leuven 1997. Ook verschenen als proefschrift Utrecht. In: (Schrift en schriftdragers in de Nederlanden in de Middeleeuwen: 2).
Concerns shelfmark KA 20 // Dl. 1, afb. 1, 8; Dl. 2, p. 332-341, pl. 1 a-e


38
T. Brandenbarg,
`Vlaming tussen Noord en Zuid. Het levensverhaal van Jacob van Maerlant (ca. 1230 - ca. 1296)'. In: Jacob van Maerlant. De middeleeuwse wereld op schrift. Red. T. Brandenbarg e.a. [S.l.] 1997, p. 3-8, afb.
Concerns shelfmark KA 20 // afb. op p. 3


39
J.A. Gruys e.a,
`Het Nederlands cultureel erfgoed en de rol van de Koninklijke Bibliotheek'. In: Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis 4 (1997). Themanummer: Het boek behouden, p. 9-55, afb.
Concerns shelfmark KA 20 // p. 25 ("Maerlants `Spiegel Historiael'")


40
J.[D.] Janssens & M. Meuwese,
Jacob van Maerlant Spiegel Historiael. De miniaturen uit het handschrift Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, KA XX. Leuven 1997.
Concerns shelfmark KA 20 // p. 7, passim (gedeeltelijke tekstuitgave)


41
J.[D.] Janssens & V. Uyttersprot,
Jacob van Maerlant. De middeleeuwse wereld op schrift J.[D.] Janssens & V. Uyttersprot. Tentoonstellingscatalogus Damme. Huyse De Grote Sterre. S.l. 1997.
Concerns shelfmark KA 20 // p. 23, 40, 46, 51, 54, 101-102, 105, afb. op p. 41


42
L. Jongen,
'Verhalen met een boodschap. Jacob van Maerlant: de geleerde dichter en onderwijzer'. In: Jacob van Maerlant. De middeleeuwse wereld op schrift. Red. T. Brandenbarg. [S.l.] 1997, p. 9-14, afb.
Concerns shelfmark KA 20 // afb. op p. 10 en 12


43
L. Jongen,
`Wiens brood men eet, wiens woord men spreekt? Jacob van Maerlant en zijn opdrachtgevers'. In: Jacob van Maerlant. De middeleeuwse wereld op schrift. Red. T. Brandenbarg. [S.l.] 1997, p. 15-20, afb.
Concerns shelfmark KA 20 // afb. op p. 19


44
A.M.Th. Leerintveld,
`Het bruikleen van de Bibliotheek van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen in de Koninklijke Bibliotheek. Lezing gehouden voor de Vereniging Vrienden der Bibliotheek KNAW op 10 juli 1997'. In: De boekerij 2 (1997) 2, p. 5-11, afb.
Concerns shelfmark KA 20 // p. 7


45
M. Meuwese,
`Het illustreren van middeleeuwse handschriften. Jacob van Maerlant in kleur'. In: Jacob van Maerlant. De middeleeuwse wereld op schrift. Red. T. Brandenbarg. [S.l.] 1997, p. 21-28, afb.
Concerns shelfmark KA 20 // p. 21, afb. op p. 21 ("Spiegel historiael")


46
P. Berendrecht,
Proeven van bekwaamheid. Jacob van Maerlant en de omgang met zijn Latijnse bronnen. Amsterdam 1996. In: (Nederlandse literatuur en cultuur in de Middeleeuwen: 14).
Concerns shelfmark KA 20 // p. 140-142, p. 176, 308 nt 165


47
H. van Dijk,
`De reeks Middeleeuwse Verzamelhandschriften uit de Nederlanden. Een toespraak bij het verschijnen van het eerste deel'. In: Middeleeuwse verzamelhandschriften uit de Nederlanden. Congres Nijmegen 14 oktober 1994. Onder red. van G. Sonnemans. Hilversum 1996, p. 93-97. (Middeleeuwse studies en bronnen: 51).
Concerns shelfmark KA 20 // p. 95 ("Spiegel Historiael")


48
M. Meuwese,
`Arthurian illuminations in Middle Dutch manuscripts'. In: Word and image in Arthurian literature. Ed. by K. Busby. New York / London 1996, p. 151-173, afb.
Concerns shelfmark KA 20 // p. 155-158, fig. 6.3-6.6


49
W.A.W. van Welie-Vink,
`Pig snouts as sign of evil in manuscripts from the Low Countries'. In: Quaerendo 26 (1996), p. 213-228, afb.
Concerns shelfmark KA 20 // p. 220, 223, passim, afb. 5


50
D. Hogenelst & F.P. van Oostrom,
Handgeschreven wereld. Nederlandse literatuur en cultuur in de Middeleeuwen. Amsterdam 1995.
Concerns shelfmark KA 20 // p. 29-30, afb. op p. 30, afb. op p. 95, afb. op p. 191 ("de Spiegel Historiael")


51
M. Meuwese,
`Crossing Borders: Text and Image in Arthurian Manuscripts'. In: The European Dimensions of Arthurian Literature. Ed. by B. Besamusca & F. Brandsma. London 2007, p. 157-177, fig. (Arthurian Literature 24).
Concerns shelfmark KA 20 // p. 176, fig. 27


52
M. Meuwese,
`Jacob van Maerlant's "Spiegel Historiael": iconography and workship. In: Flanders in a European perspective. Manuscript illumination around 1400 in Flanders and abroad. Proceedings of the International Colloquium Leuven, 7-10 September 1993. Ed. by M. Smeyers and B. Cardon. Leuven 1995, p. 445-456, fig. In: (Corpus of illuminated manuscripts: 8 / Low Countries series: 5).
Concerns shelfmark KA 20 // p. 445-456, fig. 1-3, 5


53
J.A.A.M. Biemans,
`Op zoek naar de contouren van het onzichtbare: de miniaturen in Hs. Brussel, KB, II 1171'. In: De nieuwe taalgids 87 (1994), p. 217-230, afb.
Concerns shelfmark KA 20 // p. 219, passim


54
Ch. de Hamel,
A history of illuminated manuscripts. London 1994. Tweede herziene druk. (Eerste druk London 1986).
Concerns shelfmark KA 20 // p. 165-167, pl. 145


55
F. van Oostrom,
Jacob van Maerlant. Spiegel historiael. Amsterdam 1994.
Concerns shelfmark KA 20 // p. 9, afb. op p. 10


56
Honderd hoogtepunten uit de Koninklijke Bibliotheek / A hundred highlights from the Koninklijke Bibliotheek. Onder red. van W. van Drimmelen, A. Leerintveld, Th. Vermeulen & C. de Wolf. Zwolle 1994.
Concerns shelfmark KA 20 // p. 26 nr. 5, afb. op p. 27


57
J.A.A.M. Biemans,
`Maerlant in stukken en beetjes. De handschriftelijke overlevering van Jacob van Maerlants werken, met speciale aandacht voor de "Spiegel Historiael"'. In: Vlaanderen 42 (1993), p. 252-258, afb.
Concerns shelfmark KA 20 // p. 253, passim, afb. 2


58
M. Meuwese,
`Miniatuurgevechten. Strijdafbeeldingen in Maerlant-handschriften'. In: Vlaanderen 42 (1993), p. 247-252
Concerns shelfmark KA 20 // passim, afb. op p. 248-249, 252


59
M. Smeyers,
`Een getijden- en gebedenboek van Jacoba van Beieren?' In: Miscellanea Martin Wittek. Album de codicologie et de paléographie offert à Martin Wittek. Éd. par A. Raman et E. Manning. Louvain/Paris 1993, p. 295-313, afb. (Publications de Scriptorium).
Concerns shelfmark KA 20 // p. 301 nt. 23


60
W.A.W. van Welie-Vink,
`Enkele problemen bij de scheppingsminiaturen in het Haagse handschrift van Jacob van Maerlants "Spiegel Historiael"'. In: Jaarboek Agape (1992/1993), p. 116-126, afb.
Concerns shelfmark KA 20 // p. 116-126, afb. 1-2


61
W. van Anrooij,
`Maerlant, heraut Gelre en de "Korte kroniek van Holland"'. In: Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde 108 (1992), p. 289-323.
Concerns shelfmark KA 20 // p. 313 nt. 67


62
P. Berendrecht & M. Meuwese,
`Erop of eronder? Een afbeelding van een dode keizer in Maerlants "Spiegel Historiael"'. In: Literatuur 9 (1992), p. 105-106
Concerns shelfmark KA 20 // p. 105-106 (gedeeltelijke tekstuitgave), afb. op p. 105 ("Spiegel Historiael")


63
W. van Welie-Vink,
`Er staat niet wat er staat ... Onderzoek naar vijf miniaturen uit Jacob van Maerlants Spiegel historiael: het handschrift KA XX'. In: Madoc 6 (1992), p. 225-235, afb.
Concerns shelfmark KA 20 // p. 225-235, afb. 1-5


64
Pre-industriële gebruiksvoorwerpen. - Pre-industrial utensils 1150-1800. Tentoonstellingscatalogus. Museum Boymans-van Beuningen, Rotterdam. Amsterdam/Rotterdam 1992.
Concerns shelfmark KA 20 // p. 262, afb.


65
F.P. van Oostrom,
`Jacob van Maerlant. V. De strijd van goed en kwaad'. In: Kunstschrift 35 (1991) 5, p. 52-55, afb.
Concerns shelfmark KA 20 // p. 52, passim


66
M. Vandecasteele,
`Een onopgemerkt gebleven fragment van de "Spiegel Historiael" in drie kolommen : codicologische en tekstkritische benadering'. In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (1991) 1, p. 70-99.
Concerns shelfmark KA 20 // p. 73, passim, p. 83-99 (tekstuitgave) ("HS")


67
M. Alison Stones,
`Aspects of Arthur's death in medieval illumination, with appendices'. In: The passing of Arthur. New essays in Arthurian tradition. Ed. by Chr. Baswell a.o. New York/London 1988, p. 52-101, afbn.
Concerns shelfmark KA 20 // p. 53 nt. 6, p. 66 nt. 45, p. 99


68
C.A. Chavannes-Mazel,
The Miroir Historial of Jean le Bon. The Leiden manuscript and its related copies. 2 dln. S.l. 1988. Proefschrift Leiden.
Concerns shelfmark KA 20 // dl. 1, p. 54-55; dl. 2, afb. 44


69
H. Kienhorst,
De handschriften van de Middelnederlandse ridderepiek, een codicologische beschrijving. 2 dln. Deventer 1988. In: (Deventer Studiën: 9).
Concerns shelfmark KA 20 // dl. 1, p. 199


70
J.A.A.M. Biemans,
`Lithografische facsimile's van twee Spiegel historiael-fragmenten ...'. In: Miscellanea Neerlandica. Opstellen voor Dr. Jan Deschamps ... Onder red. van E. Cockx-Indestege en F. Hendrickx. Dl. 1. Leuven 1987, p. 145-165.
Concerns shelfmark KA 20 // p. 149 nt. 12


71
[M.] Alison Stones,
`Another short note on Rylands French 1'. In: Romanesque and gothic. Essays for George Zarnecki. 2 dln. Woodbridge/New Hampshire 1987. dl. 1, p. 185-192.
Concerns shelfmark KA 20 // p. 188, 190 nt. 25


72
Arturus rex. Volumen I: Catalogus. Koning Artur en de Nederlanden. La matière de Bretagne et les anciens Pays-Bas. Ed. W. Verbeke e.a. Tentoonstellingscatalogus. Stedelijk Museum. Leuven 1987. Volumen II: Acta conventus Lovaniensis 1987. Ed. W. van Hoecke e.a. Leiden1991. In: (Mediaevalia Lovaniensia, series I. Studia: 16-17).
Concerns shelfmark KA 20 // Dl. 1 (1987) p. 119-122, afb. 20-21


73
Ch. de Hamel,
A history of illuminated manuscripts. Oxford 1986.
Concerns shelfmark KA 20 // p. 152, pl. 149


74
Birgitta van Zweden 1303-1373. 600 jaar kunst en cultuur van haar kloosterorde. Tentoonstellingscatalogus. Museum voor Religieuze Kunst. Uden 1986.
Concerns shelfmark KA 20 // p. 31, afb. 38


75
The Arthurian encyclopedia. Ed. by N.J. Lacy. New York/London 1986.
Concerns shelfmark KA 20 // p. 362-363


76
J.P.J. Brandhorst & K.H. Broekhuijsen-Kruijer,
De verluchte handschriften en incunabelen van de Koninklijke Bibliotheek. Een overzicht voorzien van een iconografische index. 's-Gravenhage 1985.
Concerns shelfmark KA 20 // nr. 362


77
R.E.O. Ekkart,
De Rijmbijbel van Jacob van Maerlant. Een in 1332 voltooid handschrift uit het Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum. Den Haag 1985. In: (Monografieën van het Museum van het boek).
Concerns shelfmark KA 20 // p. 40, afb. 32


78
A.S. Korteweg,
`Les fonds médiévaux de la Koninklijke Bibliotheek (Bibliothèque Royale) de La Haye'. In: Pluteus 3 (1985), p. 175-185.
Concerns shelfmark KA 20 // p. 183


79
J.A.A.M. Biemans,
`Nieuwe fragmenten van de "Spiegel Historiael" in vier kolommen'. In: Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde 99 (1983), p. 1-24.
Concerns shelfmark KA 20 // p. 1


80
K. de Graaf,
Alexander de Grote in de Spiegel Historiael. Een onderzoek naar de vertaaltechniek van Jacob van Maerlant. Nijmegen 1983. In: (Tekst en tijd: 6/7).
Concerns shelfmark KA 20 // p. 6, passim, afb. 1-3, 5


81
K.B.E. Carlvant,
`Collaboration in a fourteenth-century psalter: The franciscan iconographer and the two flemish illuminators of MS 3384, 8° in the Copenhagen Royal Library'. In: Sacris erudiri 25 (1982), p. 135-166.
Concerns shelfmark KA 20 // p. 146, 148 nt. 21


82
J. van Maerlant,
Jacob van Maerlant's Spiegel Historiael met de fragmenten der later toegevoegde gedeelten. Bew. door Philip Utenbroeke en Lodewijc van Velthem. 4 dln. Utrecht 1982. Ongewijzigde herdruk van Leiden 1861-1879.
Concerns shelfmark KA 20 // dl. 1, p. LXXXIX-XC, 1-461 (tekstuitgave); dl. 2, p. 31-427 (tekstuitgave); dl. 3, p. 1-391 (tekstuitgave)


83
[M.] Alison Stones,
`Notes on three illuminated Alexander manuscripts'. In: The medieval Alexander legend and romance epic. Essays in honour of David J.A. Ross. Ed. by P. Noble a.o. New York etc. 1982, p. 193-241, afb.
Concerns shelfmark KA 20 // p. 197 nt. 31, p. 199 nt. 42


84
A.S. Korteweg & C.A. Chavannes-Mazel,
Schatten van de Koninklijke Bibliotheek. Acht eeuwen verluchte handschriften. Tekst door A.S. Korteweg en C.A. Chavannes-Mazel. Tentoonstellingscatalogus. Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum/Museum van het Boek. 's-Gravenhage 1980.
Concerns shelfmark KA 20 // p. 39, 150, 151, 153 nr. 61, afb. p. 152


85
J. Deschamps,
Middelnederlandse handschriften uit Europese en Amerikaanse bibliotheken / J. Deschamps. Tentoonstellingscatalogus. Koninklijke Bibliotheek Albert I Brussel. Leiden 1972. Tweede herziene druk.
Concerns shelfmark KA 20 // p. 11, 93-95 nr. 27, pl. 29


86
D.J.A. Ross,
Illustrated medieval Alexanderbooks in Germany and the Netherlands. A study in comparative iconography. Cambridge 1971.
Concerns shelfmark KA 20 // p. 156-159, passim, fig. 277-280


87
The Vienna manuscript of the "Second part" of the "Spiegel historiael" [by Jacob van Maerlant]. Het Weense hs van de "Tweede partie" van de "Spiegel historiael". Ms. Vienna, Österreichische Nationalbibliothek 13.708. Pt. I. Ed. by J. Deschamps. Copenhagen 1971. In: (Medieval manuscripts from the Low Countries: 1).
Concerns shelfmark KA 20 // p. 27-29, 34-36, 41-42


88
A. Deprez,
Brieven van, aan en over Jan Frans Willems 1793-1846. Teksten II: 1825-1829. Aantekeningen II: 1825-1829. Brugge 1968.
Concerns shelfmark KA 20 // Aantekeningen, p. 45 nt. 2, p. 69 nt. 19-20


89
L.M.C. Randall,
Images in the margins of Gothic manuscripts. Los Angeles 1966. In: (California studies in the history of art: 4).
Concerns shelfmark KA 20 // p. 39, 53


90
D.J.A. Ross,
Alexander Historiatus. A guide to medieval illustrated Alexander literature. London 1963.
Concerns shelfmark KA 20 // p. 22


91
Verwijs' bloemlezing uit de Middelnederlandse dichtkunst. Herz. door C.C. de Bruin. 3 dln. Zutphen 1956-1958.
Concerns shelfmark KA 20 // Dl. 2 (1957), p. 204-216, 260 (gedeeltelijke tekstuitgave) ("Spiegel Historiael")


92
Amijs ende Amelis. Een middeleeuwse vriendschapssage naar de berijming van Jacob van Maerlant tezamen met zijn Latijnse bron uitgegeven door J.J. Mak. Zwolle 1954. In: (Zwolse drukken en herdrukken voor de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden: 13).
Concerns shelfmark KA 20 / fol. 201v-204r // p. 28, 31-73 (tekstuitgave)


93
Verluchte handschriften uit de Nederlanden tot 1550 uit Nederlands bezit. Tentoonstellingscatalogus Museum Willet Holthuijsen Amsterdam. Amsterdam 1954. In: (Catalogus Gemeentemusea van Amsterdam: 124).
Concerns shelfmark KA 20 // p. 7 nr. 4 ("Jacob van Maerlant, Spieghel Historiael")


94
P.J.H. Vermeeren,
De Bibliotheca Neerlandica Manuscripta van Willem de Vreese. Utrecht 1953. Proefschrift Amsterdam.
Concerns shelfmark KA 20 // p. 117


95
W. de Vreese & G.I. Lieftinck,
`Bouwstoffen van het Middelnederlandsch woordenboek'. In: E. Verwijs & J. Verdam. Middelnederlandsch woordenboek. Dl. 10. 's-Gravenhage 1941.
Concerns shelfmark KA 20 // nr. 1188.I.3


96
D.J.H. ter Horst,
Catalogus van de handschriften van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, in bruikleen in de Koninklijke Bibliotheek. 's-Gravenhage 1938.
Concerns shelfmark KA 20 // p. 14Concerns shelfmark KA 200 // p. 52Concerns shelfmark KA 201 // p. 52Concerns shelfmark KA 202 // p. 52Concerns shelfmark KA 203 // p. 52Concerns shelfmark KA 204 // p. 52Concerns shelfmark KA 205 // p. 52Concerns shelfmark KA 206 // p. 52Concerns shelfmark KA 207 // p. 52Concerns shelfmark KA 208 // p. 52Concerns shelfmark KA 209 // p. 52


97
S. Axters,
`Bijdragen tot een bibliographie van de Nederlandsche Dominikaansche vroomheid'. [I-VII]. In: Ons geestelijk erf 6 (1932), p. 5-39, 113-156; 7 (1933), p. 5-33, 117-165, 241-304; 8 (1934), p. 39-104, 141-201.
Concerns shelfmark KA 20 // VII (1934), p. 145 nt. 119


98
A.W. Byvanck,
`Les principaux manuscrits à peintures conservés dans les collections publiques du Royaume des Pays-Bas'. In: Bulletin de la Société Française de Reproduction de Manuscrits à Peintures 15 (1931), p. 1-124
Concerns shelfmark KA 20 // p. 7


99
J. Greidanus,
Beginselen en ontwikkeling van de interpunctie, in 't biezonder in de Nederlanden. Zeist 1926. Proefschrift Utrecht.
Concerns shelfmark KA 20 // p. 169-170, 175


100
P.H. van Moerkerken,
De satire in de Nederlandsche kunst der middeleeuwen. Amsterdam 1904. Proefschrift Utrecht.
Concerns shelfmark KA 20 // p. 214


101
W. Vogelsang,
Holländische Miniaturen des späteren Mittelalters. Strassburg 1899.
Concerns shelfmark KA 20 // p. 8 nt. 1


102
J. ten Brink,
Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Geïllustreerd onder toezicht van J.H.W. Unger met facsimilé's ... Amsterdam 1897.
Concerns shelfmark KA 20 // p. 177 nt. 7 ("Spiegel Historiael")


103
L.D. Petit,
Bibliographie der Middelnederlandsche taal- en letterkunde. 2 dln. Leiden 1888-1910.
Concerns shelfmark KA 20 // dl. 1 (1988), p. 114, 116 nr. 534d, f, r, w ("HS. van het Kon. Nederl. Instituut")


104
J. te Winkel,
Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Dl. 1. Haarlem 1887. [Niet verder verschenen].
Concerns shelfmark KA 20 // p. 340-341 nt. 5 ("Sp. Hist.")


105
S. Muller Fz.,
Lijst van Noord-Nederlandsche kronijken, met opgave van bestaande handschriften en litteratuur. Utrecht 1880. In: (Werken van het Historisch Genootschap te Utrecht, N.R.: 31).
Concerns shelfmark KA 20 // p. 12 ("Jacob van Maerlant, Spieghel historiael")


106
Catalogus van de Boekerij der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen te Amsterdam. 2 dln. Amsterdam 1874-1876.
Concerns shelfmark KA 20 // dl. 1 (1874), p. V


107
[A.H.] Hoffmann von Fallersleben,
Übersicht der mittelniederländische Dichtung. 2. Ausg. Hannover 1857. In: (Horae Belgicae: 1).
Concerns shelfmark KA 20 // p. 78-81 nr. 401


108
D. Buddingh,
Mirakel-geloof en mirakelen in de Nederlanden. Historisch-letterkundige proeve, naar aanleiding van het vijfde eeuwfeest van het H. Sacrament van Mirakel. 's Gravenhage 1845.
Concerns shelfmark KA 20 // p. 12 nt. 7 (op p. 49) ("Spiegel Historiael van Maerlant")


109
F.J. Mone,
Übersicht der Niederländischen Volks-Literatur älterer Zeit. Tübingen 1838.
Concerns shelfmark KA 20 // p. 102-105 nr. 72


110
F.A. Snellaert,
Verhandeling over de Nederlandsche dichtkunst in België, sedert hare eerste opkomst tot aen de dood van Albert en Isabella. Brussel 1838.
Concerns shelfmark KA 20 // p. 104 ("Codex van het Instituut")


111
J.A. Cignett,
Jacob van Maerlant. Spiegel Historiael of Rijmkronijk met aanteekeningen door J.A. Clignett e.a. 5 dln. Leyden/Amsterdam 1784-1851.
Concerns shelfmark KA 20 // dl. 1 (1784), p. XI, passim, 3-466; dl. 2 (1785), p. 3-476; dl. 3 (1812), p. 1-352; dl. 4 (1849), p. 1-437 (tekstuitgave) ("Spiegel Historiael of Rijmkronijk")

© Koninklijke Bibliotheek National Library of the Netherlands