Full reference manuscripts

KA 16

Bibliography

Results 1 -103 of 103

To report missing literature or faulty information, please click here.


1
J.A.A.M. Biemans,
`Het kruidenboek in Jacob van Maerlants Der naturen bloeme'. In: De groene middeleeuwen. Duizend jaar gebruik van planten (600-1600). Red. L. IJpelaar & C.A. Chavannes-Mazel. [Eindhoven 2016], p. 184-197, 288-289, afb.
Concerns shelfmark KA 16 // afb. 2, 4


2
J. Jonkman, L. Jongen & A. de Weerd,
Lanfranc van Milaan. Een bloemlezing uit zijn middeleeuwse chirurchie. Houten 2016.
Concerns shelfmark KA 16 // afb. op p. 38


3
Chr. Muusers,
Het verleden op je bord. Vijf eeuwen receptuur uit de culinaire collectie van de Koninklijke Bibliotheek. Uithoorn 2016.
Concerns shelfmark KA 16 // afb. op p. 21


4
M. Reinsma,
Voorschoten tussen 1200 en 1400. Een ambacht in het graafschap Holland. Leiden 2016.
Concerns shelfmark KA 16 // afb. op p. 79


5
G. Bouwmeester,
`Spreken en zwijgen in een Middelnederlandse sproke. Over de interpretatie van Van dat niemen en can ghedoen hi en es begrepen'. In: Madoc 28 (2014), p. 102-114.
Concerns shelfmark KA 16 // afb. 1


6
E. van der Vlist,
`Books for the chapter. Donations in the "Registrum capituli Naeldwicensis"'. In: Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis 21 (2014), p. 9-30, afb.
Concerns shelfmark KA 16 // p. 19 nt. 43


7
M. van der Voort,
`Slangen die doden, slangen die genezen'. In: Kennis in beeld. Denken en doen in de Middeleeuwen. Red. A. van Leerdam, O.S.H. Lie, M. Meuwese, M. Patijn. Hilversum 2014, p. 152-159.
Concerns shelfmark KA 16 // p. 153, afb. 18.1


8
A. Stones,
Gothic manuscripts 1260-1320. Part one. 2 vols., London/Turnhout 2013; Part two, 2 vols., London/Turnhout 2014. In: (A Survey of Manuscripts Illuminated in France: [3])
Concerns shelfmark KA 16 // vol. II-2, p. 259


9
J.A.A.M. Biemans,
`Conventies, standaarden en varianten. Verschillende mogelijkheden en keuzes bij de vormgeving van handschriften met berijmde Middelnederlandse ridderepiek'. In: Ene andre tale. Tendensen in de Middelnederlandse late ridderepiek. Red. A. Faems, M. Hogenbirk. Hilversum 2012, p. 215-257. In: (Middeleeuwse Studies en Bronnen: 131).
Concerns shelfmark KA 16 // p. 227 ("35")


10
J.A.A.M. Biemans & G. Unger,
Eeuwenlang letters. Lettervormen in de Koninklijke Bibliotheek. Amersfoort 2012. In: (Cahierreeks: 4)
Concerns shelfmark KA 16 // afb. p. 40


11
K. Carlvant,
Manuscript painting in thirteenth-century Flanders. Bruges, Ghent and the circle of the counts. Turnhout 2012. In: (Studies in Medieval and Early Renaissance Art History: 63).
Concerns shelfmark KA 16 // p. 312 nt. 27


12
J. van Driel,
Meesters van het woord. Middelnederlandse schrijvers en hun kunst. Hilversum 2012. In: (Middeleeuwse studies en bronnen: 138).
Concerns shelfmark KA 16 // afb. op p. 75


13
K. Walker-Meikle,
Medieval pets. Woodbridge 2012.
Concerns shelfmark KA 16 // p. 117 nt. 62


14
C. Heck & R. Cordonnier,
Le bestiaire médiéval. L’animal dans les manuscrits enluminés. Paris 2011.
Concerns shelfmark KA 16 // afb. op p. 163, 192, 274, 288, 401, 514


15
E. van der Vlist,
Schitterende schatten. Verluchte handschriften in de Koninklijke Bibliotheek. Amersfoort/Brugge 2011. In: (Miniaturen reeks: 46).
Concerns shelfmark KA 16 // p. 29


16
J. van Heel,
`Jacob Arnout Clignett en Jan Steenwinkel als verzamelaars van Middelnederlandse handschriften'. In: Jaarboek van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen 18 (2010), p. 137-171, afb.
Concerns shelfmark KA 16 // p. 165 nt. 70


17
E. van der Vlist & K.M. Rudy,
`Het geschreven boek in Nederland tot omstreeks 1400. Continuïteit en emancipatie'. In: Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis 17 (2010). Themanummer: Kopij en druk revisited, p. 15-52, afb.
Concerns shelfmark KA 16 // p. 38


18
A. Hadravová,
Kniha dvacatera umení mistra Pavla Žídka: cást prírodovedná. Praha 2008.
Concerns shelfmark KA 16 // p. 88-89, 93, 517-518, afb. op p. 402


19
J. Reynaert,
`Over de namen en de invloed van de tekens van de dierenriem. Het zodiologium Leiden, UB, Ltk. 1201'. In: Kennis-maken. Een bloemlezing uit de Middelnederlandse artesliteratuur. Red. O.S.H. Lie, L.M. Veltman. Hilversum 2008, p. 203-229, afb. In: (Artesliteratuur in de Nederlanden: 6)
Concerns shelfmark KA 16 // p. 203-206, 218-224


20
G. Gerritsen-Geywitz,
`Veertiende-eeuws Utrechts penwerk'. In: Manuscripten en miniaturen. Studies aangeboden aan Anne S. Korteweg bij haar afscheid van de Koninklijke Bibliotheek. Onder redactie van J. Biemans, K. van der Hoek, K.M. Rudy, E. van der Vlist. Zutphen 2007, p. 101-112, afb. In: (Bijdragen tot de geschiedenis van de Nederlandse boekhandel, nieuwe reeks: 8).
Concerns shelfmark KA 16 // p. 105-106, 109, 111, pl. IX


21
L. Jongen,
`Het raadsel van de verdwenen beestjes. Over de twee Haagse handschriften met Maerlants Der naturen bloeme'. In: Manuscripten en miniaturen. Studies aangeboden aan Anne S. Korteweg bij haar afscheid van de Koninklijke Bibliotheek. Onder redactie van J. Biemans, K. van der Hoek, K.M. Rudy, E. van der Vlist. Zutphen 2007, p. 191-200, afb. In: (Bijdragen tot de geschiedenis van de Nederlandse boekhandel, nieuwe reeks: 8).
Concerns shelfmark KA 16 // passim, pl. XIXa


22
Time in the medieval world. Occupations of the months and signs of the zodiac in the index of Christian art. Ed. by C. Hourihane. Princeton 2007. In: (Index of Christian art resources: 3).
Concerns shelfmark KA 16 // p. 5, 17


23
J. Reynaert,
`Middelnederlandse zonzodiologia'. In: Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde 122 (2006), p. 70-88.
Concerns shelfmark KA 16 // p. 74 nt. 13


24
Jacob van Maerlant.,
Over vogels. Vert. en ingeleid door L. Jongen. Met medewerking van M. Meuwese. Amersfoort etc. 2005. In: (Miniaturen reeks: 6).
Concerns shelfmark KA 16 // p. 18, 20, passim, vele afb.


25
L. Jongen,
Over vogels. Jacob van Maerlant. Amersfoort/Brugge 2005. In: (Miniaturen reeks: 6).
Concerns shelfmark KA 16 // afb. op omslag, p. 4, 6, 19, 23, 27, 28, 30, passim


26
De verdieping van Nederland. Duizend jaar Nederland aan de hand van topstukken uit de Koninklijke Bibliotheek en het Nationaal Archief = Legacy of the Netherlands. A thousand years of Dutch history based on treasures from the Koninklijke Bibliotheek and the NationaalArchief . Onder red. van D. Carasso e.a. Den Haag, KB en Nationaal Archief, 2005.
Concerns shelfmark KA 16 // p. 26-27, afb. p. 28-31


27
M. Gil & L. Nys,
Saint-Omer gothique. Les arts figuratifs à Saint-Omer à la fin du Moyen Age 1250-1550: peinture - vitrail - sculpture - arts du livre. Valenciennes 2004.
Concerns shelfmark KA 16 // p. 67 en nt. 180 (op p. 76)


28
O.S.H. Lie,
`Lichaamstaal: fysiognomie in Middelnederlandse handschriften'. In: Artes in context. Opstellen over het handschriftelijk milieu van Middelnederlandse artesteksten. Red. O.S.H. Lie & J. Reynaert. Hilversum 2004, p. 41-58.
Concerns shelfmark KA 16 // p. 43-44, 46, 51, 56


29
Den Haag. Geschiedenis van de stad. Dl. 1. Vroegste tijd tot 1574. Eindred. J.G. Smit. Zwolle 2004
Concerns shelfmark KA 16 // afb. 29, 82


30
M. Meuwese,
Beeldend vertellen. De verluchte handschriften van Jacob van Maerlants `Rijmbijbel' en `Spiegel Historiael'. Leiden 2001. Proefschrift Leiden.
Concerns shelfmark KA 16 // p. 81 nt. 359, passim, afb. 81 (op CD ROM)


31
M. van der Voort,
`Onderzoek naar het slangenboek in Maerlants "Der Naturen Bloeme". Een verslag.' In: Jacob van Maerlants "Der naturen bloeme" und das Umfeld. Vorläufer, Redaktionen, Rezeption. Hrsg. von A. Berteloot und D. Hellfaier. Münster etc. 2001, p. 217-231. (Niederlande Studien: 23).
Concerns shelfmark KA 16 // p. 221-225 ("A")


32
M.J.M. van der Voort,
Dat seste boec van serpenten. Een onderzoek naar en een uitgave van boek VI van Jacob van Maerlants "Der naturen bloeme". S.l. 2001. Proefschrift Leiden. In: Ook verschenen in de reeks (Middeleeuwse studies en bronnen: 75).
Concerns shelfmark KA 16 // p. 20, passim ("A")


33
P. Wackers,
`Die mittelniederländische enzyklopädische Tradition'. In: Jacob van Maerlants "Der naturen bloeme" und das Umfeld. Vorläufer, Redaktionen, Rezeption. Hrsg. von A. Berteloot und D. Hellfaier. Münster etc. 2001, p. 11-27. (Niederlande-Studien: 23).
Concerns shelfmark KA 16 // p. 14 nt. 14


34
J.P. Westgeest,
`De Leidse lapidariumfragmenten: delen van Maerlants cortten lapydarys?' In: Queeste. Tijdschrift over middeleeuwse letterkunde in de Nederlanden 8 (2001), p. 1-26.
Concerns shelfmark KA 16 // p. 21 nt. 74 ("de twee Haagse Naturen bloeme-handschriften")


35
Jacob van Maerlant. Der Naturen Bloeme. Farbmikrofiche-Edition der Handschrift Detmold, Lippische Landesbibliothek, Mscr. 70. Literaturhistorische Einführung und Beschreibung der Handschrift von A. Berteloot. München 1999. In: (Codices illuminati medii aevi: 56).
Concerns shelfmark KA 16 // p. 20-21 ("A")


36
E. Huizenga,
Een nuttelike practijke van cirurgien. Geneeskunde en astrologie in het Middelnederlandse handschrift Wenen, Österreichische Nationalbibliothek, 2818. Hilversum 1997. Ook verschenen als proefschrift Groningen. In: (Middeleeuwse studies en bronnen: 54).
Concerns shelfmark KA 16 // p. 66, 88, 104, 106-107, 109, 192, 197 nt. 58, 198-199, 284, 306, 363-368, 374-375, 384-387, 413


37
J.[D.] Janssens & V. Uyttersprot,
Jacob van Maerlant. De middeleeuwse wereld op schrift J.[D.] Janssens & V. Uyttersprot. Tentoonstellingscatalogus Damme. Huyse De Grote Sterre. S.l. 1997.
Concerns shelfmark KA 16 // p. 66-69


38
A.M.Th. Leerintveld,
`Het bruikleen van de Bibliotheek van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen in de Koninklijke Bibliotheek. Lezing gehouden voor de Vereniging Vrienden der Bibliotheek KNAW op 10 juli 1997'. In: De boekerij 2 (1997) 2, p. 5-11, afb.
Concerns shelfmark KA 16 // p. 7


39
M. Meuwese,
`Het illustreren van middeleeuwse handschriften. Jacob van Maerlant in kleur'. In: Jacob van Maerlant. De middeleeuwse wereld op schrift. Red. T. Brandenbarg. [S.l.] 1997, p. 21-28, afb.
Concerns shelfmark KA 16 // p. 24-25, afb. bovenaan p. 24, afb. onderaan p. 25 ("een voorbeeld dat toen al meer dan 100 jaar oud was"; "het oudere handschrift van Maerlants Der naturen bloeme")


40
H. Kienhorst,
`Middelnederlandse verzamelhandschriften als codicologisch object'. In: Middeleeuwse verzamelhandschriften uit de Nederlanden. Congres Nijmegen 14 oktober 1994. Onder red. van G. Sonnemans. Hilversum 1996, p. 39-60. (Middeleeuwse studies en bronnen: 51).
Concerns shelfmark KA 16 // p. 44 nt. 19


41
A.C. Hemmes-Hoogstadt,
`Het uiterlijk van de custode. Over twee losse regels onder de Lundse gedichten'. In: Queeste. Tijdschrift over middeleeuwse letterkunde in de Nederlanden 2 (1995), p. 113-124, afb.
Concerns shelfmark KA 16 // p. 117-119


42
Honderd hoogtepunten uit de Koninklijke Bibliotheek / A hundred highlights from the Koninklijke Bibliotheek. Onder red. van W. van Drimmelen, A. Leerintveld, Th. Vermeulen & C. de Wolf. Zwolle 1994.
Concerns shelfmark KA 16 //p. 28 nr. 6, afb. op p. 29


43
J.A.A.M. Biemans,
`Maerlant in stukken en beetjes. De handschriftelijke overlevering van Jacob van Maerlants werken, met speciale aandacht voor de "Spiegel Historiael"'. In: Vlaanderen 42 (1993), p. 252-258, afb.
Concerns shelfmark KA 16 // p. 253, passim ("hs Der naturen bloeme")


44
M. Meuwese,
`Miniatuurgevechten. Strijdafbeeldingen in Maerlant-handschriften'. In: Vlaanderen 42 (1993), p. 247-252
Concerns shelfmark KA 16 // passim, afb. op p. 247


45
M. van der Voort,
Van serpenten met venine. Jacob van Maerlant's boek over slangen hertaald en van herpetologische commentaar voorzien. Hilversum 1993. In: (Middeleeuwse studies en bronnen: 34).
Concerns shelfmark KA 16 // afb. op p. 9, passim


46
J.P. Westgeest,
`Tegenstrijdigheden: toeval of verwantschap? Over de handschriftenfiliatie van "Der naturen bloeme"'. In: De nieuwe taalgids 86 (1993), p. 149-169, afb.
Concerns shelfmark KA 16 // p. 150-169 ("A")


47
Met open vizier. Momenten uit de beeldvorming rond Amazonen. Red. A. Andriese & N. Hermes. Amsterdam 1993. In: (Amazonereeks: [4]).
Concerns shelfmark KA 16 // p. 52-53, afb. 2 op p. 53


48
G. Sonnemans,
`Visuele hulpmiddelen in Middelnederlandse handschriften'. In: Millennium. Tijdschrift voor middeleeuwse studies 6 (1992), p. 129-146, afb.
Concerns shelfmark KA 16 // p. 143


49
G.H.P. Sonnemans,
`Middelnederlandse versprologen. De oorspronkelijkheid van de overgeleverde redacties'. In: Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde 108 (1992), p. 324-353.
Concerns shelfmark KA 16 // p. 343


50
Van sirenen en meerminnen. Tentoonstellingscatalogus. ASLK-galerij. Brussel 1992.
Concerns shelfmark KA 16 // p. 105-106, afb. 21


51
M. O[sterstrom] Renger,
`Some distinctive Utrecht workshop procedures around 1400'. In: Masters and miniatures: proceedings of the Congress on medieval manuscript illumination in the Northern Netherlands (Utrecht, 10-13 December 1989). Ed. by K. van der Horst & J.C. Klamt. Doornspijk 1991, p. 315-326, afb. In: (Studies and facsimiles of Netherlandish illuminated manuscripts: 3).
Concerns shelfmark KA 16 // p. 317


52
R. Jansen-Sieben,
Repertorium van de Middelnederlandse artes-literatuur. Utrecht 1989.
Concerns shelfmark KA 16 // p. 26, 41, 49, 53, 70-71, 75, 78, 125, 140, 240, 259, 274, 305, 325, 331-332, 336, 370, 379, 402, 408, 422, 462, 467, 476-477, 479


53
M. Hogenhout-Mulder,
`The filiation of manuscripts of "Der naturen bloeme"'. In: Distributions spatiales et temporelles, constellations des manuscrits.- Spatial and temporal distributions, manuscript constellations. In: Textes présentés par P. van Reenen et K. van Reenen-Stein. Amsterdam/Philadelphia 1988, p. 205-220, fig.
Concerns shelfmark KA 16 // p. 205, passim ("A")


54
[M.] Alison Stones,
`Another short note on Rylands French 1'. In: Romanesque and gothic. Essays for George Zarnecki. 2 dln. Woodbridge/New Hampshire 1987. dl. 1, p. 185-192.
Concerns shelfmark KA 16 // p. 189, 191 nt. 34


55
A.S. Korteweg,
`Middeleeuwse handschriften'. In: Accoord. C.R. Een keuze uit de bijzondere aanwinsten verworven tijdens het bibliothecariaat van dr. C. Reedijk. Tentoonstellingscatalogus. Koninklijke Bibliotheek. 's-Gravenhage 1986, p. 26-52.
Concerns shelfmark KA 16 // p. 31


56
T.-M. Nischik,
Das volkssprachliche Naturbuch im späten Mittelalter. Sachkunde und Dinginterpretation bei Jacob van Maerlant und Konrad von Megenberg. Tübingen 1986. In: (Hermaea, neue Folge: 48).
Concerns shelfmark KA 16 // p. 488 ("V")


57
J.P.J. Brandhorst & K.H. Broekhuijsen-Kruijer,
De verluchte handschriften en incunabelen van de Koninklijke Bibliotheek. Een overzicht voorzien van een iconografische index. 's-Gravenhage 1985.
Concerns shelfmark KA 16 // nr. 364


58
M. Hogenhout-Mulder,
Cursus Middelnederlands. Groningen 1985. (Eerste druk: 1983).
Concerns shelfmark KA 16 // p. 92, p. 97, p. 98, afb. op p. 96


59
J.A.A.M. Biemans,
`De Antwerpse boekenliefhebber Peeter Oris (ca 1582-ca 1647)'. In: Boeken verzamelen: Opstellen aangeboden aan J.R. de Groot ... Onder red. van J.A.A.M. Biemans e.a. Leiden 1983, p. 41-57.
Concerns shelfmark KA 16 // p. 44, passim


60
Liturgische handschriften uit de Koninklijke Bibliotheek: Middeleeuwse manuscripten voor religieus gebruik. Tentoonstellingscatalogus. Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum. 's-Gravenhage 1983.
Concerns shelfmark KA 16 // p. 23


61
Corpus van Middelnederlandse teksten (tot en met het jaar 1300). Uitg. door M. Gysseling. Reeks II: Literaire handschriften, dl. 2 Der Naturen Bloeme. 's-Gravenhage 1981. In: (Bouwstoffen voor een woordarchief van de Nederlandse taal).
Concerns shelfmark KA 16 // (1981), p. XI ("A")


62
K.R. de Graaf,
Flandrijs. Fragmenten van een Middelnederlands riddergedicht. Groningen 1980. Proefschrift Utrecht.
Concerns shelfmark KA 16 // p. 30-31


63
A.S. Korteweg & C.A. Chavannes-Mazel,
Schatten van de Koninklijke Bibliotheek. Acht eeuwen verluchte handschriften. Tekst door A.S. Korteweg en C.A. Chavannes-Mazel. Tentoonstellingscatalogus. Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum/Museum van het Boek. 's-Gravenhage 1980.
Concerns shelfmark KA 16 // p. 39, 150, 155 nr. 62, p. 157, afb. p. 154


64
W.L. Braekman,
`Onbekende Middelnederlandse maanvoorzeggingen uit Brugge'. In: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, N.R. (1977), p. 153-189.
Concerns shelfmark KA 16 // p. 161


65
M. Hogenhout & J. Hogenhout,
Een boec nuttelec sere. Abcoude 1977.
Concerns shelfmark KA 16 // p. 22-29


66
J.W. Einhorn,
Spiritalis unicornis. Das Einhorn als Bedeutungsträger in Literatur und Kunst des Mittelalters. München 1976. In: (Münstersche Mittelalter-Schriften: 13).
Concerns shelfmark KA 16 // p. 283 nr. 21 E


67
O. Pächt & U. Jenni,
Holländische Schule. 2 dln. Wien 1975. In: (Denkschriften der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-Historische Klasse: 124). In: (Veröffentlichungen der Kommission für Schrift- und Buchwesen des Mittelalters, Reihe 1, Die illuminierten Handschriften und Inkunabeln der Österreichischen Nationalbibliothek: 3).
Concerns shelfmark KA 16 // dl. 1, p. 9, 11


68
R. Jansen-Sieben,
`Middelnederlandse vakliteratuur'. In: Fachprosaforschung. Acht Vorträge zur mittelalterlichen Artesliteratur. Hrsg. von G. Keil und P. Assion. Berlin 1974, p. 24-69.
Concerns shelfmark KA 16 // p. 26 nt. 2, p. 35-37,57


69
J. Deschamps,
Middelnederlandse handschriften uit Europese en Amerikaanse bibliotheken / J. Deschamps. Tentoonstellingscatalogus. Koninklijke Bibliotheek Albert I Brussel. Leiden 1972. Tweede herziene druk.
Concerns shelfmark KA 16 // p. 79, 114-115 nr. 35, pl. 34


70
A. Brounts,
Noordnederlandse miniaturen. De Gouden Eeuw der boekverluchting in de noordelijke Nederlanden. Tentoonstellingscatalogus. Kon. Bibl. Albert I. Brussel 1971. Ook verschenen in het Frans o.d.t. La miniature hollandaise ...
Concerns shelfmark KA 16 // p. 17 nr. 4


71
C.W. de Kruyter,
`Codicologie en literatuurgeschiedenis'. In: De nieuwe taalgids 64 (1971), p. 134-139.
Concerns shelfmark KA 16 // p. 136-137


72
W.L. Braekman,
`"Den mensche te bekennen bi vele tekenen". Het mnl. prozatraktaatje over fysiognomie en zijn bron'. In: Scientiarum historia 12 (1970), p. 113-142.
Concerns shelfmark KA 16 // p. 114, 118, 121-137 (tekstuitgave)


73
Jacob van Maerlant's Der Naturen Bloeme. Tentoonstellingscatalogus. Instituut De Vooys. [Utrecht 1970]. In: (Naar de letter: 4).
Concerns shelfmark KA 16 // p. 8, 30-34, passim ("hs A")


74
A. Deprez,
Brieven van, aan en over Jan Frans Willems 1793-1846. Teksten II: 1825-1829. Aantekeningen II: 1825-1829. Brugge 1968.
Concerns shelfmark KA 16 // Aantekeningen, p. 16 nt. 9, p. 18 nt. 8


75
R. Jansen-Sieben,
De natuurkunde van het geheelal. Een 13de-eeuws middelnederlands leerdicht. 2 dln. Bruxelles 1968. (Académie Royale de Belgique. Classe des lettres et des sciences morales et politiques. Collection des anciens auteurs belges: n.s. 7).
Concerns shelfmark KA 16 // p. 12, passim, p. 119-125, passim, afb. 5 (gedeeltelijke tekstuitgave) ("S")


76
U. Finke,
`Utrecht-Zentrum nordniederländischer Buchmalerei. Sein Bedeutung in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts'. In: Oud Holland 78 (1963), p. 27-66.
Concerns shelfmark KA 16 // p. 30


77
G.J. Hoogewerff,
`Enkele verluchte getijdenboeken tussen 1375 en 1425 in de Nederlanden ontstaan'. In: Mededelingen der Kon. Ned. Akad. van Wetenschappen, Afd. Letterkunde; nieuwe reeks 26 (1963), p. 75-98.
Concerns shelfmark KA 16 // p. 80-81


78
A. van Panthaleon van Eck-Kampstra,
`Jacob van Maerlant's "Der Naturen Bloeme". Twee notities over handschriften'. In: Het boek 36 (1963-64), p. 222-232.
Concerns shelfmark KA 16 // p. 224, 227-232


79
Gedrukt in Nederland. Vijf eeuwen letter, beeld en band. Tentoonstellingscatalogus. Rijksmuseum. Amsterdam 1960.
Concerns shelfmark KA 16 // p. 21 nr. 2a


80
Verwijs' bloemlezing uit de Middelnederlandse dichtkunst. Herz. door C.C. de Bruin. 3 dln. Zutphen 1956-1958.
Concerns shelfmark KA 16 // Dl. 2 (1957), p. 217-234, 260 (gedeeltelijke tekstuitgave) ("Der Naturen Bloeme")


81
Verluchte handschriften uit de Nederlanden tot 1550 uit Nederlands bezit. Tentoonstellingscatalogus Museum Willet Holthuijsen Amsterdam. Amsterdam 1954. In: (Catalogus Gemeentemusea van Amsterdam: 124).
Concerns shelfmark KA 16 // p. 9 nr. 9 ("Jacob van Maerlant, Der Naturen Bloeme")


82
P.J.H. Vermeeren,
De Bibliotheca Neerlandica Manuscripta van Willem de Vreese. Utrecht 1953. Proefschrift Amsterdam.
Concerns shelfmark KA 16 // p. 117


83
J. van Mierlo,
`Kleine fragmenten van "Der Naturen Bloeme"'. In: Verslagen en mededeelingen der Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal- en Letterkunde (1943), p. 811-818, pl.
Concerns shelfmark KA 16 // p. 812, passim ("een Amsterdamsch handschrift, A")


84
W. de Vreese & G.I. Lieftinck,
`Bouwstoffen van het Middelnederlandsch woordenboek'. In: E. Verwijs & J. Verdam. Middelnederlandsch woordenboek. Dl. 10. 's-Gravenhage 1941.
Concerns shelfmark KA 16 // nr. 297; 924.2; 926.2; 1331.5


85
D.J.H. ter Horst,
Catalogus van de handschriften van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, in bruikleen in de Koninklijke Bibliotheek. 's-Gravenhage 1938.
Concerns shelfmark KA 16 // p. 12-13Concerns shelfmark KA 160 // p. 43Concerns shelfmark KA 161 // p. 43-44Concerns shelfmark KA 162 // p. 44Concerns shelfmark KA 163 // p. 44Concerns shelfmark KA 164 // p. 44Concerns shelfmark KA 165 // p. 44Concerns shelfmark KA 166 // p. 44Concerns shelfmark KA 167 // p. 44Concerns shelfmark KA 168 // p. 45Concerns shelfmark KA 169 // p. 45


86
G.J. Hoogewerff,
De Noord-Nederlandsche schilderkunst. 2 dln. 's-Gravenhage 1936-1937.
Concerns shelfmark KA 16 // dl. 1, p. 82


87
S. Axters,
`Bijdragen tot een bibliographie van de Nederlandsche Dominikaansche vroomheid'. [I-VII]. In: Ons geestelijk erf 6 (1932), p. 5-39, 113-156; 7 (1933), p. 5-33, 117-165, 241-304; 8 (1934), p. 39-104, 141-201.
Concerns shelfmark KA 16 // VII (1934), p. 142 nt. 13


88
A.W. Byvanck,
`Les principaux manuscrits à peintures conservés dans les collections publiques du Royaume des Pays-Bas'. In: Bulletin de la Société Française de Reproduction de Manuscrits à Peintures 15 (1931), p. 1-124
Concerns shelfmark KA 16 // p. 7


89
A.W. Byvanck & G.J. Hoogewerff,
Noord-Nederlandsche miniaturen in handschriften der 14e, 15e en 16e eeuwen. Verz. en beschreven. 's-Gravenhage 1922-1925.
Concerns shelfmark KA 16 // dl. 2 (1922), pl. 121; dl. 3 (1925), p. 4 nr. 7


90
P.H. van Moerkerken,
De satire in de Nederlandsche kunst der middeleeuwen. Amsterdam 1904. Proefschrift Utrecht.
Concerns shelfmark KA 16 // p. 205-206


91
J. ten Brink,
Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Geïllustreerd onder toezicht van J.H.W. Unger met facsimilé's ... Amsterdam 1897.
Concerns shelfmark KA 16 // p. 175 nt. 4 ("Der Naturen Bloeme")


92
J. te Winkel,
Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Dl. 1. Haarlem 1887. [Niet verder verschenen].
Concerns shelfmark KA 16 // p. 407 nt. 1-3, p. 568 nt. 4


93
E. Verwijs,
Jacob van Maerlant's Naturen Bloeme, uitgegeven door E. Verwijs. 2 dln. in 1 bd. Groningen 1878. In: (Bibliotheek van Middelnederlandsche letterkunde).
Concerns shelfmark KA 16 // dl. 1, p. LVII, passim, p. 1-343; dl. 2, p. 1-251 (tekstuitgave) ("het Amsterdamsche Handschrift"; "A")


94
Catalogus van de Boekerij der Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen te Amsterdam. 2 dln. Amsterdam 1874-1876.
Concerns shelfmark KA 16 // dl. 1 (1874), p. IVConcerns shelfmark KA 160 // dl. 1 (1874), p. XXIXConcerns shelfmark KA 161 // dl. 1 (1874), p. XXIXConcerns shelfmark KA 162 // dl. 1 (1874), p. XXIXConcerns shelfmark KA 163 // dl. 1 (1874), p. XXIX-XXXConcerns shelfmark KA 164 // dl. 1 (1874), p. XXXConcerns shelfmark KA 165 // dl. 1 (1874), p. XXXConcerns shelfmark KA 166 // dl. 1 (1874), p. XXXConcerns shelfmark KA 167 // dl. 1 (1874), p. XXXConcerns shelfmark KA 168 // dl. 1 (1874), p. XXXConcerns shelfmark KA 169 // dl. 1 (1874), p. XXX


95
[A.H.] Hoffmann von Fallersleben,
Übersicht der mittelniederländische Dichtung. 2. Ausg. Hannover 1857. In: (Horae Belgicae: 1).
Concerns shelfmark KA 16 // p. 109-110 nr. 482-483


96
J. Clarisse,
Sterre- en natuurkundig onderwijs, gemeenlijk genoemd: Natuurkunde van het geheel-al, en gehouden voor het werk van zekeren broeder Gheraert. Leiden 1847. In: (Nieuwe reeks van werken van de maatschappij der Nederlandsche letterkunde te Leiden: 4).
Concerns shelfmark KA 16 // p. 6, passim (gedeeltelijke tekstuitgave) ("het Amsterdamsche handschrift";"S")


97
M. de Vries,
`Die cracht der mane, door Heynric van Hollant'. In: Verslagen en berigten uitgegeven door de Vereeniging ter Bevordering der oude Nederlandsche Letterkunde 4 (1847), p. 5-22.
Concerns shelfmark KA 16 // p. 5, passim (gedeeltelijke tekstuitgave) ("het Amsterdamsche handschrift"; "S")


98
G.J. Meijer,
`Twee fragmenten van twee verlorene handschriften van Jacob van Maerlant: het eene van "Der Naturen Bloeme", het andere van den "Rijmbijbel"'. In: Nieuwe werken van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden 5 (1841) 1, p. 1-84.
Concerns shelfmark KA 16 // p. 6-9, 15-48 (gedeeltelijke tekstuitgave) ("handschrift van het Instituut")


99
F.J. Mone,
Übersicht der Niederländischen Volks-Literatur älterer Zeit. Tübingen 1838.
Concerns shelfmark KA 16 // p. 329 nr. 512.5, p. 338 nr. 521.2


100
F.A. Snellaert,
Verhandeling over de Nederlandsche dichtkunst in België, sedert hare eerste opkomst tot aen de dood van Albert en Isabella. Brussel 1838.
Concerns shelfmark KA 16 // p. 139, passim ("een derde bij het Nederlandsch Instituut")


101
[A.H.] Hoffmann van Fallersleben,
`Over de oude Hollandsche letterkunde' [I-II], `Opgave van oud Hollandsche dichtwerken' [III-IV]. In: Algemeene konst- en letterbode (1821) 39, p. 162-168, (1821) 48, p. 310-315, (1821) 52, p. 371-377; (1822) 6, p. 88-94.
Concerns shelfmark KA 16 // IV (1822), p. 92 nr. II.19.b, p. 93 nr. II.20


102
W. Bilderdijk,
Taal- en dichtkundige verscheidenheden. 4 dln. in 2 bdn. Rotterdam 1820-1823.
Concerns shelfmark KA 16 // dl. 4 (1823), p. 76, 80-87, passim ("het derde HS van Der Naturen Bloeme")


103
J.A. Clignett,
`Voorrede'. In: G. van der Schueren. Teuthonista of duytschlender. Uitgegeven door wylen Mr. C. Boonzajer. Leyden 1804, p. I-LXXXVI.
Concerns shelfmark KA 16 // p. XXXVIII, XLIV, LIII, LXVII, LXIX, LXXI-LXXI, LXXVIII-LXXX nt. * ("Der Nat. Bl. HS.") (gedeeltelijke tekstuitgave)

© Koninklijke Bibliotheek National Library of the Netherlands