Full reference manuscripts

76 F 17

Bibliography

Results 1 -10 of 10

To report missing literature or faulty information, please click here.


1
K.M. Rudy,
Sint Anna in de Koninklijke Bibliotheek. Ter gelegenheid van de vijfenzestigste verjaardag van Anne S. Korteweg / St. Anne in the National Library of the Netherlands. A celebration of the sixty-fifth birthday of Anne S. Korteweg. Amsterdam/Den Haag 2007.
Concerns shelfmark 76 F 17 // fig. 2


2
E. Brayer & A.S. Korteweg,
Catalogue of French-language medieval manuscripts in the Koninklijke Bibliotheek (Royal Library) and Meermanno-Westreenianum Museum The Hague, comp. by E. Brayer, 1954, 1956. On microfiche. With a printed guide and introduction by A.S. Korteweg. Amsterdam 2003.
Concerns shelfmark 76 F 17 // Guide, p. 27 + Cat. microfiche 17 (1963 article)


3
A.S. Korteweg,
Praal, ernst en emotie. De wereld van het Franse middeleeuwse handschrift. Tekst door A.S. Korteweg. Tentoonstellingscatalogus. Museum Meermanno-Westreenianum, Den Haag. Zwolle/Den Haag 2002.
Concerns shelfmark 76 F 17 // p. 14, 186-187, 189-190, 193, 214 nr. 86, afb. 156 en 163


4
A.S. Korteweg,
Splendour, gravity & emotion. French medieval manuscripts in Dutch collections. Koninklijke Bibliotheek / Museum Meermanno-Westreenianum, Den Haag. Zwolle/Den Haag 2004.
Concerns shelfmark 76 F 17 // p. 14, 186-187, 189-190, 193, 215 nr. 86, fig. 156 and 163


5
J.P.J. Brandhorst & K.H. Broekhuijsen-Kruijer,
De verluchte handschriften en incunabelen van de Koninklijke Bibliotheek. Een overzicht voorzien van een iconografische index. 's-Gravenhage 1985.
Concerns shelfmark 76 F 17 // nr. 84


6
Liturgische handschriften uit de Koninklijke Bibliotheek: Middeleeuwse manuscripten voor religieus gebruik. Tentoonstellingscatalogus. Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum. 's-Gravenhage 1983.
Concerns shelfmark 76 F 17 // p. 40 nr. 80


7
É. Brayer,
`Livres d'heures contenant des textes en français'. In: Bulletin d'information de l'Institut de Recherche et d'Histoire des Textes 12 (1963), p. 31-102.
Concerns shelfmark 76 F 17 // p. 85 nr. 142


8
A.W. Byvanck,
`Aanteekeningen over handschriften met miniaturen. XII. Weinig bekende handschriften met miniaturen in Nederland'. In: Oudheidkundig Jaarboek, dere serie 11 (1931), p. 1-18, afb.
Concerns shelfmark 76 F 17 // p. 9, afb. 13


9
A.W. Byvanck,
`Les principaux manuscrits à peintures conservés dans les collections publiques du Royaume des Pays-Bas'. In: Bulletin de la Société Française de Reproduction de Manuscrits à Peintures 15 (1931), p. 1-124
Concerns shelfmark 76 F 17 // p. 47


10
Catalogus codicum manuscriptorum Bibliothecae Regiae. Vol. I: Libri theologici. Hagae Comitum 1922.
Concerns shelfmark 76 F 17 // p. 47 nr. 223

© Koninklijke Bibliotheek National Library of the Netherlands