Full reference manuscripts

74 G 9

Bibliography

Results 1 -9 of 9

To report missing literature or faulty information, please click here.


1
K.M. Rudy,
Rubrics, images and indulgences in late medieval Netherlandish manuscripts. Leiden/Boston 2017. In: (Library of the Written Word: 55; The Manuscript World: 8).
Concerns shelfmark 74 G 9 // p. 86, 277-278, fig. 54


2
J.B. Oosterman,
De gratie van het gebed. Middelnederlandse berijmde gebeden: overlevering en functie met bijzondere aandacht voor produktie en receptie in Brugge (1380-1450). 2 dln. Amsterdam 1995. Proefschrift Leiden. In: (Nederlandse literatuur en cultuur in de Middeleeuwen: 12).
Concerns shelfmark 74 G 9 // dl. 1, p. 64 nt. 71; dl. 2, p. 239 nr. R46, p. 337 nr. H66, p. 370 nt. 71


3
J.P. Gumbert,
Manuscrits datés conservés dans les Pays-Bas. Catalogue paléographique des manuscrits en écriture latine portant des indications de date. T.2. Les manuscrits d'origine néerlandaise (XIVe-XVIe siècles) et supplément au tome premier [CMD-NL 2]. Leiden etc. 1988. 1 dl. in 2bdn.
Concerns shelfmark 74 G 9 // dl. 2.1, p. 26 nt. 66, p. 249 nr. 920a; dl. 2.2, pl. 982a


4
J.P.J. Brandhorst & K.H. Broekhuijsen-Kruijer,
De verluchte handschriften en incunabelen van de Koninklijke Bibliotheek. Een overzicht voorzien van een iconografische index. 's-Gravenhage 1985.
Concerns shelfmark 74 G 9 // nr. 455


5
J. Storm van Leeuwen,
De meest opmerkelijke boekbanden uit eigen bezit / J. Storm van Leeuwen. Tentoonstellingscatalogus. Koninklijke Bibliotheek. 's-Gravenhage 1983.
Concerns shelfmark 74 G 9 // p. 25 nr. 17, afb. 17


6
B.C.J.M. van den Eerenbeemt,
Het kind in onze middeleeuwsche literatuur. Amsterdam 1935. Proefschrift Nijmegen.
Concerns shelfmark 74 G 9 // p. 164, 305, 462, afb. voor p. 49, afb. na p. 288


7
Catalogus Wereldtentoonstelling voor koloniën, zeevaart en Oud-Vlaamsche kunst. Afdeeling der Oud-Vlaamsche kunst. Dl. 5. Boekbanden. [Door P. Verheyden]. Antwerpen 1930.
Concerns shelfmark 74 G 9 // p. 109


8
Catalogus codicum manuscriptorum Bibliothecae Regiae. Vol. I: Libri theologici. Hagae Comitum 1922.
Concerns shelfmark 74 G 9 // p. 51 nr. 244


9
A. van Zuylen van Nyevelt & R.P.J. van den Gheyn,
`Miniatures, manuscrits, livres et reliures'. In: Exposition de la Toison d’Or à Bruges (juin-octobre 1907). Catalogue. Bruxelles 1907, p. 85-108.
Concerns shelfmark 74 G 9 // p. 107 nr. 147 ("A.-W.-M. Mensing, Amsterdam")

© Koninklijke Bibliotheek National Library of the Netherlands