Full reference manuscripts

72 A 23

Bibliography

Results 1 -60 of 60

To report missing literature or faulty information, please click here.


1
L. IJpelaar,
`Goede bomen, slechte bomen. Bijbelse boom- en plantsymboliek in Liber floridus'. In: De groene middeleeuwen. Duizend jaar gebruik van planten (600-1600). Red. L. IJpelaar & C.A. Chavannes-Mazel. [Eindhoven 2016], p. 168-183, 286-288, afb.
Concerns shelfmark 72 A 23 // p. 170, passim, afb. 1, 3a en 3b, 5, 8a en 8b, 11


2
A. Derolez,
The making and meaning of the Liber Floridus. A study of the original manuscript, Ghent, University Library MS 92. London 2015. In: (Studies in Medieval and Early Renaissance Art History: 76).
Concerns shelfmark 72 A 23 // p. 62 nt. 182, p. 190 ("H1")


3
K. van 't Land,
`Niet zomaar een boer en een edelman'. In: Kennis in beeld. Denken en doen in de Middeleeuwen. Red. A. van Leerdam, O.S.H. Lie, M. Meuwese, M. Patijn. Hilversum 2014, p. 54-63.
Concerns shelfmark 72 A 23 // p. 58, afb. 6.3


4
C. Van Hoorebeeck,
Livres et lectures des fonctionnaires des ducs de Bourgogne (ca 1420-1520). Turnhout 2014. In: (Texte, Codex & Contexte: 16).
Concerns shelfmark 72 A 23 // p. 146, 216, 569


5
Chr. Heitzmann & P. Carmassi,
Der Liber Floridus in Wolfenbüttel. Eine Prachthandschrift über Himmel und Erde. Darmstadt 2014 [recte: 2013].
Concerns shelfmark 72 A 23 // p. 12


6
W. Prins,
'Schermutselingen aan de rand van het paradijs'. In: De boom in natuur, cultuur en religie. Red. W. Prins. Uden 2012, p. 74-85, afb.
Concerns shelfmark 72 A 23 // afb. op p. 80 ("Liber Floridus")


7
K. De Coene, M. De Reu & Ph. De Maeyer,
Liber Floridus 1121. The world in a book. Tielt 2011.
Concerns shelfmark 72 A 23 // p. 29 en nt. 18 (op p. 170), fig. 53


8
C. Heck & R. Cordonnier,
Le bestiaire médiéval. L’animal dans les manuscrits enluminés. Paris 2011.
Concerns shelfmark 72 A 23 // afb. op p. 166, 293, 349


9
E. van der Vlist,
Schitterende schatten. Verluchte handschriften in de Koninklijke Bibliotheek. Amersfoort/Brugge 2011. In: (Miniaturen reeks: 46).
Concerns shelfmark 72 A 23 // p. 104


10
H. Wijsman,
Luxury bound. Illustrated manuscript production and noble and princely book ownership in the Burgundian Netherlands (1400-1550). Turnhout 2010. In: (Burgundica: 16).
Concerns shelfmark 72 A 23 // p. 304


11
K. De Coene,
`Van waar de wind waait. Het religieuze wereldbeeld van Lambertus van Sint-Omaars'. In: Trajecta. Religie, cultuur en samenleving in de Nederlanden / Religion, culture and society in the Low Countries 18 (2009), p. 3-22.
Concerns shelfmark 72 A 23 // p. 17 nt. 47


12
A. Goossens,
`Enghien, 1505-1523. La bibliothèque et les collections artistiques de Philippe de Clèves et de son épouse, Françoise de Luxembourg, seigneurs d'Enghien'. In: Annales du cercle archéologique d'Enghien 72 (2008), p. 5-52.
Concerns shelfmark 72 A 23 // p. #


13
A.S. Korteweg,
`La bibliothèque de Philippe de Clèves: inventaire et manuscrits parvenus jusqu'à nous'. In: Entre la ville, la noblesse et l'état: Philippe de Clèves (1456-1528) homme politique et bibliophile. Ed. J. Haemers, C. Van Hoorebeeck, H. Wijsman. Turnhout 2007, p. 183-221, afb.
Concerns shelfmark 72 A 23 // p. 194 nt. 51, 213


14
Time in the medieval world. Occupations of the months and signs of the zodiac in the index of Christian art. Ed. by C. Hourihane. Princeton 2007. In: (Index of Christian art resources: 3).
Concerns shelfmark 72 A 23 // p. 5, 16


15
L. Faivre d'Arcier,
Histoire et géographie d'un mythe: la circulation des manuscrits du De excidio Troiae de Darès le Phrygien (VIIIe-XVe siècles). Paris 2006.
Concerns shelfmark 72 A 23 // p. 98, 357 nt. 89


16
A. Derolez,
`"Codex Aldenburgensis", Cotton Fragments Vol. 1, and the origins of the "Liber Floridus"'. In: Manuscripta 49 (2005), p. 139-163, afb.
Concerns shelfmark 72 A 23 // p. 140 nt. 1


17
J. Koldeweij,
`Mediaeval painting in the Netherlands'. In: N. de Hommel, J. Koldeweij, Flemish Apocalypse. Barcelona 2005, p. 11-57.
Concerns shelfmark 72 A 23 // p. 50


18
H. Wijsman,
Gebonden weelde. Productie van geïllustreerde handschriften en adellijk boekenbezit in de Bourgiondische Nederlanden (1400-1550). Leiden 2003. Proefschrift Leiden
Concerns shelfmark 72 A 23 // p. 270


19
K. Maekawa,
Narrative and experience. Innovations in thirteenth-century picture books. Frankfurt am Main etc. 2000.
Concerns shelfmark 72 A 23 // p. 109 nt. 229


20
A. Derolez,
The autograph manuscript of the Liber Floridus. A key to the encyclopedia of Lambert of Saint-Omer. Turnholti 1998. In: (Corpus Christianorum. Autographa Medii Aevi: 4).
Concerns shelfmark 72 A 23 // p. 187 ("H1")


21
A.S. Korteweg,
Boeken van Oranje-Nassau. De bibliotheek van de graven van Nassau en prinsen van Oranje in de vijftiende en zestiende eeuw / A.S. Korteweg. Tentoonstellingscatalogus Museum Meermanno Westreenianum / Koninklijke Bibliotheek. Den Haag 1998.
Concerns shelfmark 72 A 23 // p. 48 nr. 45, afb. op p. 40


22
M. Smeyers,
L'art de la miniature flamande du VIIIe au XVIe siècle. Trad. française M. Verboomen. Tournai 1998.
Concerns shelfmark 72 A 23 // p. 334, 352 nt. 88


23
M. Smeyers,
Vlaamse miniaturen van de 8ste tot het midden van de 16de eeuw. De middeleeuwse wereld op perkament. Leuven 1998.
Concerns shelfmark 72 A 23 // p. 335, 352 nt. 88


24
W. Cahn,
Romanesque manuscripts. The twelfth century. Vol. 1. Text & illustrations. Vol. 2. Catalogue. London 1996. In: (A survey of manuscripts illuminated in France).
Concerns shelfmark 72 A 23 // dl. 2, p. 140


25
The seventeenth-century Orange-Nassau library. The catalogue compiled by Anthonie Smets in 1686, the 1749 auction catalogue, and other contemporary sources. Ed. with introduction and notes by A.D. Renting and J.T.C. Renting-Kuijpers. With notes on the manuscripts by A.S.Korteweg. Utrecht 1993.
Concerns shelfmark 72 A 23 // p. 610 nr. 3237


26
A. de Splenter,
`De rol van Filips van Kleef in de boekverluchting van het laatste kwart van de 15e eeuw'. In: Gentse bijdragen tot de kunstgeschiedenis en oudheidkunde 29 (1990-1991), p. 69-90, afb.
Concerns shelfmark 72 A 23 // p. 86, 88


27
J.P. Gumbert,
Manuscrits datés conservés dans les Pays-Bas. Catalogue paléographique des manuscrits en écriture latine portant des indications de date. T.2. Les manuscrits d'origine néerlandaise (XIVe-XVIe siècles) et supplément au tome premier [CMD-NL 2]. Leiden etc. 1988. 1 dl. in 2bdn.
Concerns shelfmark 72 A 23 // dl. 2.1, p. 269 nr. 74a


28
M. van Vlierden,
Utrecht een hemel op aarde. Tentoonstellingscatalogus. Rijksmuseum Het Catharijneconvent, Utrecht. Zutphen 1988. In: (Clavis kunsthistorische monografieën: 6).
Concerns shelfmark 72 A 23 // p. 46 nr. 8, afb. op p. 46


29
J.P.J. Brandhorst & K.H. Broekhuijsen-Kruijer,
De verluchte handschriften en incunabelen van de Koninklijke Bibliotheek. Een overzicht voorzien van een iconografische index. 's-Gravenhage 1985.
Concerns shelfmark 72 A 23 // nr. 412


30
R. Kenneth & S. Lewis,
`Census and bibliography of medieval manuscripts containing Apocalyps illustrations, ca. 800-1500' [I-III]. In: Traditio 40 (1984), p. 337-379; 41 (1985), p. 367-409; 42 (1986), p. 443-472.
Concerns shelfmark 72 A 23 // III (1986), p. 458 nr. 149


31
A.S. Korteweg,
`De bibliotheek van Willem van Oranje: de handschriften'. In: Boeken van en rond Willem van Oranje. Tentoonstellingscatalogus. Koninklijke Bibliotheek. 's-Gravenhage 1984, p. 9-28, afb.
Concerns shelfmark 72 A 23 // p. 26


32
A.S. Korteweg & C.A. Chavannes-Mazel,
Schatten van de Koninklijke Bibliotheek. Acht eeuwen verluchte handschriften. Tekst door A.S. Korteweg en C.A. Chavannes-Mazel. Tentoonstellingscatalogus. Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum/Museum van het Boek. 's-Gravenhage 1980.
Concerns shelfmark 72 A 23 // p. 39, 155, 196, 207, 209 nr. 85, afb. p. 208


33
A. Derolez,
Lambertus qui librum fecit. Een codicologische studie van de Liber Floridus-autograaf (Gent, Universiteitsbibliotheek, handschrift 92). Brussel 1978. In: (Verhandelingen van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België, klasse der Letteren 40 (1978) nr. 89).
Concerns shelfmark 72 A 23 // p. 4, 30, 34, 66, 336-337 ("H1" )


34
A. Derolez,
`Lambert van Sint-Omaars'. In: Nationaal biografisch woordenboek 6 (1976), k. 531-536.
Concerns shelfmark 72 A 23 // kol. 531-536


35
J. Storm van Leeuwen,
De achttiende-eeuwse Haagse boekband in de Koninklijke Bibliotheek en het Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum. Historisch overzicht en catalogus met de afbeeldingen van ongeveer 1200 stempels. 's-Gravenhage 1976.
Concerns shelfmark 72 A 23 // p. 27, 226-227 nr. 74d, passim


36
Adso Dervensis. De ortu et tempore antichristi. Necnon et tractatus qui ab eo dependunt. Ed. D. Verhelst. Turnholti 1976. In: (Corpus Christianorum. Continuatio Mediaevalis: 45).
Concerns shelfmark 72 A 23 // p. 143


37
J.P. Gumbert,
`Recherches sur le stemma des copies du Liber Floridus'. In: Liber Floridus colloquium. Papers read at the Int. meeting held in Univ. Libr. Ghent on 3-5 sept. 1967. Ed. by A. Derolez. Ghent 1973, p. 40-44, figs.
Concerns shelfmark 72 A 23 // p. 40-45, fig. 46 ("H1")


38
G.I. Lieftinck,
`Observations codicologiques sur le groupe W des manuscrits de Liber Floridus'. In: Liber Floridus colloquium. Papers read at the International meeting held in the University Library Ghent on 3-5 september 1967. Ed. by Albert Derolez. Ghent 1973, p. 31-36, afb.
Concerns shelfmark 72 A 23 // p. 34-35, fig. 39, 46


39
H. Swarzenski,
`Comments on the figural illustrations'. In: Liber Floridus Colloquium. Papers read at the Int. meeting held in the Univ. Libr. Ghent on 3-5 sept. 1967. Ed. by Albert Derolez. Ghent 1973, p. 21-30, figs.
Concerns shelfmark 72 A 23 // p. 21-22, 28


40
R.C. van Caeneghem,
`The sources of Flemish history in the Liber Floridus'. In: Liber Floridus colloquium. Papers read at the international meeting held in the University Library Ghent on 3-5 september 1967. Ed. by A. Derolez. Ghent 1973, p. 71-85.
Concerns shelfmark 72 A 23 // p. 84-85 (gedeeltelijke tekstuitgave) ("H")


41
Petri Pictoris carmina. Nec non Petri de Sancto Audemaro librum de coloribus faciendis. Ed. L. van Acker. Turnholti 1972. In: (Corpus Christianorum. Continuatio Mediaevalis: 25).
Concerns shelfmark 72 A 23 // p. LXXXVII, CXXVIII, passim ("G2")


42
J. Poesch,
`The beasts from Job in the "Liber Floridus" manuscripts'. In: Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 33 (1970), p. 41-51.
Concerns shelfmark 72 A 23 // p. 43


43
`Report on the proceedings of the Liber Floridus Colloquy. Ghent, Univ. Libr., 5-6 sept. 1967'. In: Archives et bibliothèques de Belgique/Archief- en bibliotheekwezen in België 40 (1969), p. 223-234.
Concerns shelfmark 72 A 23 // p. 231


44
A. Derolez,
`Un colloque sur le "Liber Floridus"'. In: Scriptorium 21 (1967), p. 307-312.
Concerns shelfmark 72 A 23 // p. 310 nt. 2, p. 311


45
G.I. Lieftinck,
`Een handschriftenfiliatie van vier eeuwen'. In: Tijdschrift van de Vrije Universiteit van Brussel 8 (1965-1966) 2, p. 69-82 + 11 afb.
Concerns shelfmark 72 A 23 // p. 75-80, afb. IV, VII


46
G.I. Lieftinck,
Manuscrits datés conservés dans les Pays-Bas. Catalogue paléographique des manuscrits en écriture latine portant des indications de date. T.1. Les manuscrits d'origine étrangère (816-c.1550). Amsterdam 1964. 1 dl. in 2 bdn.
Concerns shelfmark 72 A 23 // dl. 1,1, p. XXIX, 32 nr. 74a; dl. 1,2, pl. 242a-242b


47
Mappemondes. A.D. 1200-1500. Catalogue prép. par le Commission des Cartes Anciennes de l'Union Géographique Internationale. Réd.-en-chef M. Destombes. Amsterdam 1964. In: (Monumenta cartographica vetustioris aevi: 1; Imago mundi: suppl. 4).
Concerns shelfmark 72 A 23 // p. 116 nr. 43.7, passim


48
Nationaal biografisch woordenboek. Brussel 1964-.
Concerns shelfmark 72 A 23 // dl. 6 (1974), kol. 535


49
E. Matthews Sanford,
`The Liber Floridus'. In: The catholic historical review 26 (1940-1941), p. 469-478.
Concerns shelfmark 72 A 23 // p. 470


50
A. de Fouw,
Philips van Kleef. Een bijdrage tot de kennis van zijn leven en karakter. Groningen 1937. Proefschrift V.U. Amsterdam.
Concerns shelfmark 72 A 23 // p. 391 nr. 22


51
V. van der Haeghen,
`Le Liber Floridus. Les divers manuscrits étudiés par M. Leopold Delisle. Les illustrations du manuscrit de Gand (XIIe siècle)'. In: Revue de l'instruction publique en Belgique 51 (1908), p. 92-103.
Concerns shelfmark 72 A 23 // p. 95, 97, 102-103


52
L. Delisle,
`Notice sur les manuscrits du "Liber Floridus" de Lambert, chanoine de Saint-Omer'. In: Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque Nationale et autres bibliothèques 38 (1906), p. 577-791.
Concerns shelfmark 72 A 23 // p. 602-603, passim ("H1")


53
De Oranje Nassau-Boekerij en de Oranje-Penningen in de Koninklijke Bibliotheek en in het Koninklijk Penning-Kabinet te 's-Gravenhage. Dl. 1. Haarlem 1898.
Concerns shelfmark 72 A 23 // p. 13-14 nr. 27


54
Lijst der handschriften, boeken en prenten betrekking hebbende op de geschiedenis van het Huis Oranje-Nassau ... ter bezichtiging op de Koninklijke Bibliotheek. S.l. [1898].
Concerns shelfmark 72 A 23 // p. 6 nr. 20


55
Wetzer und Welte's Kirchenlexikon, oder Encyklopädie der katholischen Theologie und ihrer Hülfswissenschaften. 13 dln. Freiburg im Breisgau 1882-1903. 2e druk.
Concerns shelfmark 72 A 23 // dl. 7 (1891), kol. 1341


56
Genealogia comitum Flandriae. Ed. D.L.C. Bethmann. In: Monumenta Germaniae Historica. Scriptores: 9. Hannoverae 1851, p. 302-336.
Concerns shelfmark 72 A 23 // p. 309, 312 nt. a, b, f, g ("Hagensis n. 759")


57
[F. de Barros] de Santarem,
Essai sur l'histoire de la cosmographie et de la cartographie pendant le Moyen-age ... T. 2. Paris 1850.
Concerns shelfmark 72 A 23 // p. 175-181


58
[L.] Bethmann,
`Lamberti Floridus, nach der Genter Handschrift. (Vgl. Serapeum 1842, S. 145-154, und 161-172). Beschluss'. In: Serapeum 6 (1845) 5 (15 März) p. 79.
Concerns shelfmark 72 A 23 // p. 79 nr. 2


59
J. Zacher,
`Lamberti Floridus'. In: Serapeum 3 (1842), p. 145-154, 161-172.
Concerns shelfmark 72 A 23 // p. 146, passim ("Fol. 759"; "H")


60
G.H. Pertz,
`1. Handschriften der Königlichen Bibliothek im Haag'. In: Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde ... hrsg. von G.H. Pertz 7 (1839), p. 130-132.
Concerns shelfmark 72 A 23 // p. 131 ("759")

© Koninklijke Bibliotheek National Library of the Netherlands