Full reference manuscripts

10 C 16

Bibliography

Results 1 -10 of 10

To report missing literature or faulty information, please click here.


1
J. Jonkman, L. Jongen & A. de Weerd,
Lanfranc van Milaan. Een bloemlezing uit zijn middeleeuwse chirurchie. Houten 2016.
Concerns shelfmark M 10 C 16 // afb. op p. 82


2
E. Brayer & A.S. Korteweg,
Catalogue of French-language medieval manuscripts in the Koninklijke Bibliotheek (Royal Library) and Meermanno-Westreenianum Museum The Hague, comp. by E. Brayer, 1954, 1956. On microfiche. With a printed guide and introduction by A.S. Korteweg. Amsterdam 2003.
Concerns shelfmark M 10 C 16 // Guide, p. 61 + Cat. microfiche 15


3
A.S. Korteweg,
Praal, ernst en emotie. De wereld van het Franse middeleeuwse handschrift. Tekst door A.S. Korteweg. Tentoonstellingscatalogus. Museum Meermanno-Westreenianum, Den Haag. Zwolle/Den Haag 2002.
Concerns shelfmark M 10 C 16 // p. 15


4
A.S. Korteweg,
Splendour, gravity & emotion. French medieval manuscripts in Dutch collections. Koninklijke Bibliotheek / Museum Meermanno-Westreenianum, Den Haag. Zwolle/Den Haag 2004.
Concerns shelfmark M 10 C 16 // p. 15


5
G. van Thienen,
`Boeken van papier en hun watermerken'. In: Boeken in de late Middeleeuwen. Verslag van de Groningse Codicologendagen 1992. Uitg. door J.M.M. Hermans en K. van der Hoek. Groningen 1994, p. 167-182, afb. (Boekhistorische reeks: 1).
Concerns shelfmark M 10 C 16 // p. 176


6
J.M.M. Hermans,
`A French present at an Academic Jubilee in Groningen. Notes on a 14th century "Bible Historiale", now The Hague, Royal Libr., ms 78 D 43'. In: Non nova, sed nove. Mélanges de civilisation médiévale dédiés à Willem Noomen. Ed. par M. Gosman et J. van Os. Groningen 1984, p. 95-114, fig. (Mediaevalia Groningana: 5).
Concerns shelfmark M 10 C 16 // p. 103


7
P.C. Boeren,
Catalogus van de handschriften van het Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum. 's-Gravenhage 1979.
Concerns shelfmark M 10 C 16 // p. 81-82


8
Verluchte handschriften uit eigen bezit (1300-1550). Tentoonstellingscatalogus. Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum/Museum van het Boek. 's-Gravenhage 1979.
Concerns shelfmark M 10 C 16 // p. 17 nr. 24, afb. op p. 53


9
Handschriften vóór 1300. Tentoonstellingscatalogus ... Museum Meermanno-Westreenianum. 's-Gravenhage 1977.
Concerns shelfmark M 10 C 16 // p. 21 nr. 64


10
P.J.H. Vermeeren & A.F. Dekker,
Inventaris van de handschriften van het Museum Meermanno-Westreenianum. 's-Gravenhage 1960.
Concerns shelfmark M 10 C 16 // nr. 321

© Koninklijke Bibliotheek National Library of the Netherlands