Full reference manuscripts

78 D 39

Bibliography

Results 1 -62 of 62

To report missing literature or faulty information, please click here.


1
K. Schepers,
`Het Hooglied in het Middelnederlands (ca. 1300-ca. 1500)'. In: De Bijbel in de Lage Landen. Elf eeuwen van vertalen. P. Gillaerts e.a. (red.) Heerenveen 2015, p. 101-112.
Concerns shelfmark 78 D 39 // p. 107 nt. 18 (op p. 111), p. 109


2
G. Warnar,
`Het verlossende woord. De Utrechtse bijbels (ca. 1430-1480) in context'. In: Ons geestelijk erf 83 (2012), p. 264-284.
Concerns shelfmark 78 D 39 // afb. 2


3
A.H. van Buren,
Illuminating fashion. Dress in the art of medieval France and the Netherlands 1325-1515. New York/London 2011.
Concerns shelfmark 78 D 39 // p. 386


4
E. van der Vlist,
Schitterende schatten. Verluchte handschriften in de Koninklijke Bibliotheek. Amersfoort/Brugge 2011. In: (Miniaturen reeks: 46).
Concerns shelfmark 78 D 39 // p. 118, afb. op p. 118


5
A. Leerintveld,
`Tot nut, eer en luister voor de Koninklijke Bibliotheek. De collectie handschriften van Jacob Visser'. In: Manuscripten en miniaturen. Studies aangeboden aan Anne S. Korteweg bij haar afscheid van de Koninklijke Bibliotheek. Onder redactie van J. Biemans, K. van der Hoek, K.M. Rudy, E. van der Vlist. Zutphen 2007, p. 253-264, afb. In: (Bijdragen tot de geschiedenis van de Nederlandse boekhandel, nieuwe reeks: 8).
Concerns shelfmark 78 D 39 // p. 262


6
K.H. Broekhuijsen-Kruijer,
De zwarte-ogen-meesters. Een onderzoek naar de stijl en iconografie van een groep Noordnederlandse miniaturisten rond 1500. 2 dln. [Amsterdam] 1997. Proefschrift Universiteit van Amsterdam.
Concerns shelfmark 78 D 39 // p. 343 nt. 437


7
P. van Boheemen & P. Dirkse,
Duivels en demonen / P. van Boheemen & P. Dirkse. Tentoonstellingscatalogus. Museum Het Catharijneconvent. Utrecht 1994.
Concerns shelfmark 78 D 39 // p. 116 nr. 13, afb. 114


8
W. Fitzgerald,
Ocelli nominum. Names and shelf marks of famous/familiar manuscripts. Toronto 1992. In: (Subsidia mediaevalia: 19).
Concerns shelfmark 78 D 39 // p. 91


9
G. Gerritsen-Geywitz,
`Utrechts Regulierenpenwerk?'. In: Middeleeuwse handschriftenkunde in de Nederlanden 1988: verslag van de Groningse Codicologendagen 28-29 april 1988. Uitg. door J.M.M. Hermans. Grave 1989, p. 115-122. In: (Nijmeegse codicologische cahiers: 10-12).
Concerns shelfmark 78 D 39 // p. 121 nt. 14


10
A.S. Korteweg,
`Aanwijzingen voor de schilder in Noordnederlandse Historiebijbels'. In: Middeleeuwse handschriftenkunde in de Nederlanden 1988. Verslag van de Groningse Codicologendagen 28-29 april 1988. Uitg. door J.M.M. Hermans. Grave 1989, p. 153-161. In: (Nijmeegse codicologische cahiers: 10-12).
Concerns shelfmark 78 D 39 // p. 161


11
The Golden Age of Dutch Manuscript Painting. Tentoonstellingscatalogus. Rijksmuseum het Catharijneconvent, Utrecht; The Pierpont Morgan Library, New York. Stuttgart 1989.
Concerns shelfmark 78 D 39 // p. 216


12
J.P. Gumbert,
Manuscrits datés conservés dans les Pays-Bas. Catalogue paléographique des manuscrits en écriture latine portant des indications de date. T.2. Les manuscrits d'origine néerlandaise (XIVe-XVIe siècles) et supplément au tome premier [CMD-NL 2]. Leiden etc. 1988. 1 dl. in 2bdn.
Concerns shelfmark 78 D 39 // dl. 2.1, p. 12


13
J.P.J. Brandhorst & K.H. Broekhuijsen-Kruijer,
De verluchte handschriften en incunabelen van de Koninklijke Bibliotheek. Een overzicht voorzien van een iconografische index. 's-Gravenhage 1985.
Concerns shelfmark 78 D 39 // nr. 253


14
J.-G. Arentzen,
Imago mundi cartographica. München 1984. In: (Münstersche Mittelalter-Schriften: 53).
Concerns shelfmark 78 D 39 // p. 239, nt. 34, afb. 92 ("F")


15
J.A.A.M. Biemans,
Middelnederlandse bijbelhandschriften. Leiden 1984. In: (Corpus sacrae scripturae Neerlandicae medii aevi: Catalogus).
Concerns shelfmark 78 D 39 // p. 252, 255, 277-278 nr. 265, 279, tabel II


16
J. Reynaert,
Catalogus van de middelnederlandse handschriften in de Bibliotheek van de Rijksuniversiteit te Gent. Dl. 1: De handschriften verworven vóór 1852. Dl. 2.1: Handschriften verworven na 1852, deel 1. Gent 1984-...
Concerns shelfmark 78 D 39 // dl. 1 (1984), p. 133 nt. 222


17
A. Henry,
`The living likeness: the forty-page blockbook "Biblia Pauperum" and the imitation of images in Utrecht and other manuscripts'. In: Journal of the British Archeological Association 136 (1983), p. 124-136, pl. XVII-XLVIII.
Concerns shelfmark 78 D 39 // p. 130 nt. 29, p. 132, pl. XXX C


18
B.G. Lane,
`The Genesis woodcuts of a Dutch adaptation of the "Vita Christi"'. In: The early illustrated book. Essays in honor of L.J. Rosenwald. Ed. by S. Hindman. Washington 1982, p. 63-85.
Concerns shelfmark 78 D 39 // p. 83 nt. 16


19
D.G. Scillia,
`The master of the London passional : Johann Veldener's "Utrecht cutter"'. In: The early illustrated book. Essays in honor of Lessing J. Rosenwald. Ed. by S. Hindman. Washington 1982, p. 23-40, figs.
Concerns shelfmark 78 D 39 // p. 25, 30, 37, fig. 1, 19 ("Hague Bible")


20
A. Henry,
`The forty-page blockbook "Biblia Pauperum": Schreiber Editions I and VIII reconsidered'. In: Oud Holland 95 (1981), p. 127-150.
Concerns shelfmark 78 D 39 // p. 137, 149 nt. 29


21
J. Zahlten,
Creatio mundi. Darstellungen der sechs Schöpfungstage und naturwissenschaftliches Weltbild im Mittelalter. [Stuttgart 1979]. In: (Stuttgarter Beiträge zur Geschichte und Politik: 13).
Concerns shelfmark 78 D 39 // p. 251 nr. 169


22
S. Hindman,
Text and image in fifteenth century illustrated Dutch bibles. Leiden 1977. In: (Corpus sacrae scripturae Neerlandicae medii aevi: Miscellanea, vol. 1).
Concerns shelfmark 78 D 39 // p. 4, 10, 103, 127, 132-133


23
Bijbels en burgers. Vijf eeuwen leven met de bijbel. 1477-1977. Delftse bijbel. Tentoonstellingscatalogus. Stedelijk Museum Het Prinsenhof. Delft 1977.
Concerns shelfmark 78 D 39 // p. 23 nr. 9


24
C. Hap,
Een 14e-eeuws middelnederlands berijmd commentaar op het Hooglied. Kritische studie en uitgaven van de tekst. 2 dln. [Leuven] 1975. Proefschrift Leuven.
Concerns shelfmark 78 D 39 // dl. 1, p. 112 nt. 62, p. 115-117


25
O. Pächt & U. Jenni,
Holländische Schule. 2 dln. Wien 1975. In: (Denkschriften der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-Historische Klasse: 124). In: (Veröffentlichungen der Kommission für Schrift- und Buchwesen des Mittelalters, Reihe 1, Die illuminierten Handschriften und Inkunabeln der Österreichischen Nationalbibliothek: 3).
Concerns shelfmark 78 D 39 // dl. 1, p. 48, 82, fig. 59, 60


26
S. Hindman,
`Fifteenth-century Dutch Bible illustration and the "Historia Scholastica"'. In: Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 37 (1974), p. 131-144, afb. 30-32.
Concerns shelfmark 78 D 39 // p. 133 nt. 16


27
F. Gorissen,
Das Stundenbuch der Katharina von Kleve. Analyse und Kommentar. Berlin 1973.
Concerns shelfmark 78 D 39 // p. 443


28
J. Deschamps,
Middelnederlandse handschriften uit Europese en Amerikaanse bibliotheken / J. Deschamps. Tentoonstellingscatalogus. Koninklijke Bibliotheek Albert I Brussel. Leiden 1972. Tweede herziene druk.
Concerns shelfmark 78 D 39 // p. 154


29
A. Brounts,
Noordnederlandse miniaturen. De Gouden Eeuw der boekverluchting in de noordelijke Nederlanden. Tentoonstellingscatalogus. Kon. Bibl. Albert I. Brussel 1971. Ook verschenen in het Frans o.d.t. La miniature hollandaise ...
Concerns shelfmark 78 D 39 // p. 59


30
D.J.A. Ross,
Illustrated medieval Alexanderbooks in Germany and the Netherlands. A study in comparative iconography. Cambridge 1971.
Concerns shelfmark 78 D 39 // p. XV, 177-179, passim, fig. 350-359 ("Hs. F")


31
Rondom de Meester van Catharina van Cleef. Tentoonstellingscatalogus. Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum. 's-Gravenhage 1965.
Concerns shelfmark 78 D 39 // p. 29


32
D.J.A. Ross,
Alexander Historiatus. A guide to medieval illustrated Alexander literature. London 1963.
Concerns shelfmark 78 D 39 // p. 23


33
Gedrukt in Nederland. Vijf eeuwen letter, beeld en band. Tentoonstellingscatalogus. Rijksmuseum. Amsterdam 1960.
Concerns shelfmark 78 D 39 // p. 21 nr. 1a


34
P.J.H. Vermeeren,
`Het Passyonael van den Heyligen in het Brits Museum te Londen. Add. MS. 18162'. In: Het boek. Derde reeks 33 (1958-1959), p. 193-210.
Concerns shelfmark 78 D 39 // p. 202


35
Middeleeuwse kunst der Noordelijke Nederlanden. Tentoonstellingscatalogus. Rijksmuseum. Amsterdam 1958.
Concerns shelfmark 78 D 39 // p. 128 ("Grote Bijbel in Den Haag")


36
A.W. Byvanck,
`Noord-Nederlandse miniaturen. V. Nieuwe onderzoekingen en ontdekkingen'. In: Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, zesde serie 9 (1956), k. 1-22, afb.
Concerns shelfmark 78 D 39 // kol. 16


37
P.J.H. Vermeeren,
`De Nederlandse Historiebijbel der Oostenrijkse Nationale Bibliotheek Codex 2771 en 2772'. In: Het boek 32 (1955-1957), p. 101-139.
Concerns shelfmark 78 D 39 // p. 136


38
A.W. Byvanck,
`Noord-Nederlandse miniaturen. IV. Enige onlangs bekend geworden handschriften'. In: Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, zesde serie 6 (1953), k. 38-50, afb.
Concerns shelfmark 78 D 39 //kol. 38 ("op papier geschreven Bijbel van de Kon. Bibl. te Den Haag")


39
H. van de Waal,
Drie eeuwen vaderlandsche geschied-uitbeelding 1500-1800. Een iconologische studie. 2 dln. 's-Gravenhage 1952.
Concerns shelfmark 78 D 39 // dl. 1, p. 149 nt. 5 (afgedrukt in dl. 2, p. 80)


40
Het Nederlandse boek 1300-1800. Tentoonstellingscatalogus. Gemeentemuseum. 's-Gravenhage 1950.
Concerns shelfmark 78 D 39 // p. 24 nr. 23


41
A.W. Byvanck,
De middeleeuwsche boekillustratie in de Noordelijke Nederlanden. Utrecht 1943. In: (Maerlant bibliotheek: 10).
Concerns shelfmark 78 D 39 // p. 59-60, afb. 54


42
W. de Vreese & G.I. Lieftinck,
`Bouwstoffen van het Middelnederlandsch woordenboek'. In: E. Verwijs & J. Verdam. Middelnederlandsch woordenboek. Dl. 10. 's-Gravenhage 1941.
Concerns shelfmark 78 D 39 // nr. 1041.B.5


43
Beknopte catalogus tentoonstelling van Utrechtse miniaturen. Tentoonstellingscatalogus Universiteits-Biblioheek. Utrecht 1939.
Concerns shelfmark 78 D 39 // p. 12 nr 43


44
Reinaerts historie (Hs. Koninklijke Bibliotheek 14601). Met een inleiding van P. de Keyser. Antwerpen 1938. In: (Werken uitgegeven door de Rijksuniversiteit te Gent, Faculteit van de Wijsbegeerte en Letteren, extra serie: facsimiles).
Concerns shelfmark 78 D 39 // p. 11


45
A.W. Byvanck,
La miniature dans Les Pays-Bas Septentrionaux. Paris 1937.
Concerns shelfmark 78 D 39 // p. 88, 100, 138-139, fig. 218-221


46
N. Greitemann,
De Windesheimsche vulgaatrevisie in de vijftiende eeuw. Hilversum 1937.
Concerns shelfmark 78 D 39 // p. 18-19 ("1360 A")


47
G.J. Hoogewerff,
De Noord-Nederlandsche schilderkunst. 2 dln. 's-Gravenhage 1936-1937.
Concerns shelfmark 78 D 39 // dl. 1, p. 531-544; dl. 2, p. 310 nt. 1


48
A.W. Byvanck,
`Les principaux manuscrits à peintures conservés dans les collections publiques du Royaume des Pays-Bas'. In: Bulletin de la Société Française de Reproduction de Manuscrits à Peintures 15 (1931), p. 1-124
Concerns shelfmark 78 D 39 // p. 38


49
A.W. Byvanck,
`Aanteekeningen over handschriften met miniaturen. X. De Nederrijnsche miniaturen en de Noordnederlandsche kunst'. In: Oudheidkundig jaarboek, derde serie 10 (1930), p. 115-139, afb.
Concerns shelfmark 78 D 39 // p. 137


50
C.J. de Wit,
Die Utrechtsen Miniaturen des 15. Jahrhunderts. Berlin 1927. Proefschrift München.
Concerns shelfmark 78 D 39 // p. 63 nr. 39, p. 96-97


51
A.W. Byvanck,
Les principaux manuscrits à peintures de la Bibliothèque Royale des Pays-Bas et du Musée Meermanno-Westreenianum à La Haye. Paris 1924.
Concerns shelfmark 78 D 39 // p. 72-75 nr. 27, pl. XXXVII


52
A.W. Byvanck,
`Utrechtse miniaturen. Hoofdstuk I-V'. In: Het Gildeboek 6 (1923-1924), p. 1-11, 63-71, 71-80, 106-117, 179-195.
Concerns shelfmark 78 D 39 // V, p. 184


53
A.W. Byvanck & G.J. Hoogewerff,
Noord-Nederlandsche miniaturen in handschriften der 14e, 15e en 16e eeuwen. Verz. en beschreven. 's-Gravenhage 1922-1925.
Concerns shelfmark 78 D 39 // dl. 1 (1922), pl. 52, 118-120; dl. 3 (1925), p. XX, 45, 46-47 nr. 110


54
Catalogus codicum manuscriptorum Bibliothecae Regiae. Vol. I: Libri theologici. Hagae Comitum 1922.
Concerns shelfmark 78 D 39 // p. 3 nr. 19


55
Fragmenten uit Middelnederlandse bijbelvertalingen. Uitg. door C.H. Ebbinge Wubben. Groningen/Den Haag 1919. In: (Documenten en kleine teksten ten gebruike bij de studie van vaderlandsche geschiedenis, taal- en letterkunde: 3).
Concerns shelfmark 78 D 39 // p. 2, passim ("Y 402"; "6") (gedeeltelijke tekstuitgave)


56
A.W. Byvanck,
`Noord-Nederlandsche miniaturen der 15de eeuw in handschriften van den bijbel. Handschriften te Amsterdam en Middelburg'. In: Bulletin van de Koninklijke Nederlandsche Oudheidkundige Bond, 2de serie 10 (1917), p. 260-275, afb.
Concerns shelfmark 78 D 39 // p. 274


57
H. van Druten,
Geschiedenis der Nederlandsche Bijbelvertaling tot het jaar 1522. Leiden 1905.
Concerns shelfmark 78 D 39 // p. 79, 81, 93, 117, 150, 152, 335 nt. 2


58
C.H. Ebbinge Wubben,
Over Middelnederlandsche vertalingen van het Oude Testament - Bouwstoffen voor de geschiedenis der Nederlandsche Bijbelvertaling. 's-Gravenhage 1903. Proefschrift Leiden.
Concerns shelfmark 78 D 39 // p. 14 nr. 6, passim, tabellarisch overzicht ("Th. 12")


59
W. Vogelsang,
Holländische Miniaturen des späteren Mittelalters. Strassburg 1899.
Concerns shelfmark 78 D 39 // p. 21, 37, 40, 62-67, 86-87, 103, 111, pl. IX / ("Hs. B")


60
S.S. Hoogstra,
Proza-bewerkingen van het leven van Alexander de Groote in het middelnederlandsch. 's-Gravenhage 1898. Proefschrift Leiden.
Concerns shelfmark 78 D 39 // p. LXXIII-LXXIV, p. 38-174 (gedeeltelijke tekstuitgave) ("hs F")


61
J. Verdam,
`Dietsche verscheidenheden. CXVII. Nieuwe of minder bekende woorden uit een Haagschen Bijbel van 1360'. In: Tijdschrift voor Nederlandsche taal- en letterkunde 16 (1896), p. 1-20.
Concerns shelfmark 78 D 39 // p. 2


62
A. Pit,
Les origines de l'art Hollandais. Paris 1894.
Concerns shelfmark 78 D 39 // p. 38

© Koninklijke Bibliotheek National Library of the Netherlands