Full reference manuscripts

76 F 31

Bibliography

Results 1 -16 of 16

To report missing literature or faulty information, please click here.


1
D.J. Faber.,
`Zorgen voor de ziel. Het Leidse memoriewezen van de late middeleeuwen'. In: Leids Jaarboekje 98 (2006), p. 67-95.
Concerns shelfmark 76 F 31 // afb. op p. 71


2
K.H. Broekhuijsen-Kruijer.,
De zwarte-ogen-meesters. Een onderzoek naar de stijl en iconografie van een groep Noordnederlandse miniaturisten rond 1500. 2 dln. [Amsterdam] 1997. Proefschrift Universiteit van Amsterdam.
Concerns shelfmark 76 F 31 // p. 9, 21-22, 127; dl. 2, p. 22-23, 251, p. 338 nt. 415


3
K.H. Broekhuijsen., A.S. Korteweg.,
`Twee boekverluchters uit de Noordelijke Nederlanden in Duitsland. Een Zwarte-ogen-meester, Johannes Ruysch en het Graduale van de abdij Gross St. Martin te Keulen uit het jaar 1500'. In: Annus quadriga mundi. Opstellen over middeleeuwse kunst opgedragen aan prof. dr. A.C. Esmeijer. Ed. J.B. Bedaux, m.m.v. A.M. Koldeweij. Zutphen 1989, p. 49-76, afb. (Clavis kunsthistorische monografieën: 8).
Concerns shelfmark 76 F 31 // p. 66 nt. 48 (op p. 75)


4
The Golden Age of Dutch Manuscript Painting. Tentoonstellingscatalogus. Rijksmuseum het Catharijneconvent, Utrecht; The Pierpont Morgan Library, New York. Stuttgart 1989.
Concerns shelfmark 76 F 31 // p. 286-287


5
H. Bloem.,
Voorstellingen rondom dood en begraven. Een studie naar de iconografie van de dodenvigilie in 15e eeuwse getijdenboeken uit Frankrijk en de Nederlanden. 2 dln. in 1 bd. Amsterdam 1986. Doctoraalscriptie kunstgeschiedenis V.U. Amsterdam.
Concerns shelfmark 76 F 31 // p. 12, afb. 10


6
J.P.J. Brandhorst & K.H. Broekhuijsen-Kruijer.,
De verluchte handschriften en incunabelen van de Koninklijke Bibliotheek. Een overzicht voorzien van een iconografische index. 's-Gravenhage 1985.
Concerns shelfmark 76 F 31 // nr. 293


7
A. Baumeister.,
Die Ornamentik des Meisters der Katharina von Kleve. Münster 1974.Inaugural-Dissertation.
Concerns shelfmark 76 F 31 // p. 82 nt. 124a (op p. 167)


8
F. Gorissen.,
`Das Stundenbuch der Katharina van Doornik'. In: Numaga 20 (1973), p. 45-68.
Concerns shelfmark 76 F 31 // p. 57 nt. 33


9
F. Gorissen.,
Das Stundenbuch der Katharina von Kleve. Analyse und Kommentar. Berlin 1973.
Concerns shelfmark 76 F 31 // p. 802, 844


10
A. Brounts.,
Noordnederlandse miniaturen. De Gouden Eeuw der boekverluchting in de noordelijke Nederlanden. Tentoonstellingscatalogus. Kon. Bibl. Albert I. Brussel 1971. Ook verschenen in het Frans o.d.t. La miniature hollandaise ...
Concerns shelfmark 76 F 31 // p. 60 nr. 45


11
A.L. de Vreese.,
`Agnietenbergse verluchtkunst op de tentoonstelling Willet Holthuysen te Amsterdam'. In: Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, 6e serie 10 (1957), k. 21-42, afb.
Concerns shelfmark 76 F 31 // kol. 31 nt. 22


12
G.J. Hoogewerff.,
De Noord-Nederlandsche schilderkunst. 2 dln. 's-Gravenhage 1936-1937.
Concerns shelfmark 76 F 31 // dl. 2, p. 315


13
B.C.J.M. van den Eerenbeemt.,
Het kind in onze middeleeuwsche literatuur. Amsterdam 1935. Proefschrift Nijmegen.
Concerns shelfmark 76 F 31 // p. 332, 462, afb. voor p. 337


14
A.W. Byvanck.,
`Les principaux manuscrits à peintures conservés dans les collections publiques du Royaume des Pays-Bas'. In: Bulletin de la Société Française de Reproduction de Manuscrits à Peintures 15 (1931), p. 1-124
Concerns shelfmark 76 F 31 // p. 41


15
A.W. Byvanck & G.J. Hoogewerff.,
Noord-Nederlandsche miniaturen in handschriften der 14e, 15e en 16e eeuwen. Verz. en beschreven. 's-Gravenhage 1922-1925.
Concerns shelfmark 76 F 31 // dl. 1 (1922), pl. 34-35; dl. 3 (1925), p. 49 nr. 116


16
Catalogus codicum manuscriptorum Bibliothecae Regiae. Vol. I: Libri theologici. Hagae Comitis 1922.
Concerns shelfmark 76 F 31 // p. 307 nr. 947

© Koninklijke Bibliotheek National Library of the Netherlands