Full reference manuscripts

76 E 5

Bibliography

Results 1 -210 of 210

To report missing literature or faulty information, please click here.


1
K.M. Rudy,
Rubrics, images and indulgences in late medieval Netherlandish manuscripts. Leiden/Boston 2017. In: (Library of the Written Word: 55; The Manuscript World: 8).
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. 61 nt. 14, fig. 33


2
T. Kalmthout, O. Réthelyi & R. Sleiderink,
`Beatrijs de wereld in. Inleiding'. In: Beatrijs de wereld in. Vertalingen en bewerkingen van het Middelnederlandse verhaal. T. van Kalmthout, O. Réthelyi & R. Sleiderink (red.). Gent 2013, p. 5-18, afb. In: (Lage Landen Studies: 6).
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. 6-7, passim


3
F. van Oostrom,
`Beatrijs en wij'. In: Beatrijs de wereld in. Vertalingen en bewerkingen van het Middelnederlandse verhaal. T. van Kalmthout, O. Réthelyi & R. Sleiderink (red.). Gent 2013, p. 385-395. In: (Lage Landen Studies: 6).
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. 385, passim


4
J.A.A.M. Biemans,
`Conventies, standaarden en varianten. Verschillende mogelijkheden en keuzes bij de vormgeving van handschriften met berijmde Middelnederlandse ridderepiek'. In: Ene andre tale. Tendensen in de Middelnederlandse late ridderepiek. Red. A. Faems, M. Hogenbirk. Hilversum 2012, p. 215-257. In: (Middeleeuwse Studies en Bronnen: 131).
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. 227 ("20")


5
J.A.A.M. Biemans & G. Unger,
Eeuwenlang letters. Lettervormen in de Koninklijke Bibliotheek. Amersfoort 2012. In: (Cahierreeks: 4)
Concerns shelfmark 76 E 5 // afb. p. 30


6
K.M. Rudy,
Virtual pilgrimages in the convent. Imagining Jerusalem in the late middle ages. Turnhout 2011. In: (Disciplina monastica: 8)
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. 127


7
E. van der Vlist,
Schitterende schatten. Verluchte handschriften in de Koninklijke Bibliotheek. Amersfoort/Brugge 2011. In: (Miniaturen reeks: 46).
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. 19, 124-127, afb. op p. 125


8
J.A.T. Rock,
Papieren monumenten. Over diepe breuken en lange lijnen in de geschiedenis van tekstedities in de Nederlanden 1591-1863. Proefschrift UvA, 2010.
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. 313, 343-344, 398 ("Beatrijs")


9
E. van der Vlist & K.M. Rudy,
`Het geschreven boek in Nederland tot omstreeks 1400. Continuïteit en emancipatie'. In: Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis 17 (2010). Themanummer: Kopij en druk revisited, p. 15-52, afb.
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. 38


10
I. Biesheuvel,
Middeleeuwse verhalen uit de Lage Landen. Amsterdam 2008. In: (Feniks).
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. 141-158 (moderne hertaling)


11
S. Corbellini,
`Een zilveren kooi, een nachtegaal en een leeuwerik. Vrouwen in kloosters in Nederland'. In: De middeleeuwse kloostergeschiedenis van de Nederlanden. Red. P. de Nijs & H. Kroeze. Zwolle 2008, p. 132-147.
Concerns shelfmark 76 E 5 // afb. 10 (z.s.)


12
A. Leerintveld,
`Tot nut, eer en luister voor de Koninklijke Bibliotheek. De collectie handschriften van Jacob Visser'. In: Manuscripten en miniaturen. Studies aangeboden aan Anne S. Korteweg bij haar afscheid van de Koninklijke Bibliotheek. Onder redactie van J. Biemans, K. van der Hoek, K.M. Rudy, E. van der Vlist. Zutphen 2007, p. 253-264, afb. In: (Bijdragen tot de geschiedenis van de Nederlandse boekhandel, nieuwe reeks: 8).
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. 261, 263, afb. 1, pl. XVI


13
A. Passenier,
Beatrijs. Het middeleeuwse verhaal van de verliefde non op rijm bewerkt. [Roosendaal] 2007.
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. 6, afb. op omslag


14
K.M. Rudy,
`Fragments of a mental journey to a passion park'. In: Tributes in honor of James H. Marrow. Studies in painting and manuscript illumination of the Late Middle Ages and Northern Renaissance. Ed. J.F. Hamburger and A.S. Korteweg. London/Turnhout 2006, p. 405-419, 634-636.
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. 415 nt. 26


15
J. van Herwaarden,
`Geloof en geloofsuitingen in de late Middeleeuwen in de Nederlanden: Jeruzalembedevaarten, lijdensdevotie en kruiswegverering'. In: Een profane pelgrimage naar de Middeleeuwen. Opstellen van prof. dr. Jan van Herwaarden over geloof en samenleving in de laatmiddeleeuwse Nederlanden. Red. P. van de Laar, P.J. Margry & C. Santing. Hilversum 2005, p. 35-82, 240-252.
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. 64 en nt. 164 (op p. 248), p. 65 en nt. 175, 180-181, 184 (op p. 249)


16
J. van Herwaarden,
`Middeleeuwse aflaten en Nederlandse devotie'. In: Een profane pelgrimage naar de Middeleeuwen. Opstellen van prof. dr. Jan van Herwaarden over geloof en samenleving in de laatmiddeleeuwse Nederlanden. Red. P. van de Laar, P.J. Margry & C. Santing. Hilversum 2005, p. 83-107, 253-262. In: oorspronkelijk verschenen in: D.E.H. de Boer & J.W. Marsilje (red.), De Nederlanden in de late Middeleeuwen. Utrecht 1987, p. 31-68
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. 93 en nt. 69, p. 94 en nt. 78, p. 254 nt. 19, p. 257 nt. 73, p. 258 nt. 74 ("Haagse Beatrijs-handschrift")


17
H. Kienhorst,
Lering en stichting op klein formaat. Middelnederlandse rijmteksten in eenkolomsboekjes van perkament. 2 dln. I. Onderzoek. II. Handschriften. Leuven 2005. In: (Miscellanea Neerlandica: 32).
Concerns shelfmark 76 E 5 // dl. 1, p. 52, 137


18
De verdieping van Nederland. Duizend jaar Nederland aan de hand van topstukken uit de Koninklijke Bibliotheek en het Nationaal Archief = Legacy of the Netherlands. A thousand years of Dutch history based on treasures from the Koninklijke Bibliotheek and the NationaalArchief . Onder red. van D. Carasso e.a. Den Haag, KB en Nationaal Archief, 2005.
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. 32-33, 36-37, afb. p. 34-35


19
J. Janssens & R. Sleiderink,
Minnelijk akkoord. Literatuur in Brussel van de 14de tot de 17de eeuw/ Entente cordiale. La vie littéraire è Bruxelles du 14e au 17e siècle. Brussel/Bruxelles 2003. In: (Historia Bruxellae: 3).
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. 15 ("Beatrijs")


20
N.R. Miedema,
Rompilgerführer in Spätmittelalter und Früher Neuzeit. Die 'Indulgentiae ecclesiarum urbis Romae' (deutsch/ niederländisch). Edition und Kommentar. Tübingen 2003. In: (Frühe Neuzeit: 72).
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. 20 nt. 15, p. 23 nt. 25, p. 25, 30 nt. 38, p. 33, 56, 60, 370 nt. 92, p. 389 nt. 166, p. 471 ("N13")


21
R. Sleiderink,
De stem van de meester. De hertogen van Brabant en hun rol in het literaire leven. Amsterdam 2003. In: (Nederlandse literatuur en cultuur in de Middeleeuwen: 25).
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. 140 nt. 71 (op p. 195)


22
F. Kwakkel,
Die dietsche boeke die ons toebehoren. De kartuizers van Herne en de productie van Middelnederlandse handschriften in de regio Brussel (1350-1400). Leuven 2002. Proefschrift Leiden. Ook verschenen als Miscellanea Neerlandica: 27
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. 172-173


23
A.B. Mulder-Bakker,
`Vrouw en vriend. Twee familieboeken in het spoor van de Antwerpse School'. In: Al t'Antwerpen in die stad. Jan van Boendale en de literaire cultuur van zijn tijd. Door W. van Anrooij e.a. Amsterdam 2002, p. 109-126, 172-177. (Nederlandse literatuur en cultuur in de Middeleeuwen: 24).
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. 111 en nt. 8-9 (op p. 172), p. 123 nt. 65 (op p. 176)


24
A.M. Duinhoven,
`Van "Beatrijs" tot "Mariken van Nieumeghen"'. In: Queeste. Tijdschrift over middeleeuwse letterkunde in de Nederlanden 8 (2001), p. 50-79.
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. 53, passim


25
M. Meuwese,
Beeldend vertellen. De verluchte handschriften van Jacob van Maerlants `Rijmbijbel' en `Spiegel Historiael'. Leiden 2001. Proefschrift Leiden.
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. 150 nt. 668, passim, afb. 102 (op CD ROM)


26
K.M. Rudy,
`Den aflaet der heiliger stat Jherusalem ende des berchs van Calvarien. Indulgenced prayers for mental Holy Land pilgrimage in manuscripts from the St. Agnes convent in Maaseik'. In: Ons geestelijk erf 74 (2000), p. 211-254.
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. 226 nt. 26


27
W. Kuiper,
`De filoloog als patholoog-anatoom'. In: Queeste. Tijdschrift over middeleeuwse letterkunde in de Nederlanden 5 (1998), p. 172-180.
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. 174 nt. 15


28
J. Schenkel,
`Tekstcollecties: willekeurig of weloverwogen? Een verkenning naar aanleiding van de "Comburg-collectie"'. In: Queeste. Tijdschrift over middeleeuwse letterkunde in de Nederlanden 5 (1998), p. 114-159.
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. 122, 132-133, nt. 4 (op p. 155), p. 157


29
M. Smeyers,
L'art de la miniature flamande du VIIIe au XVIe siècle. Trad. française M. Verboomen. Tournai 1998.
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. 225-226 fig. 72, 228 nt. 74


30
M. Smeyers,
Vlaamse miniaturen van de 8ste tot het midden van de 16de eeuw. De middeleeuwse wereld op perkament. Leuven 1998.
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. 225-226 fig. 72, 228 nt. 74


31
A. Wethlij,
`Diederic van Assenede en de schrijver van de Beatrijs'. In: Acta Universitatis Wratislaviensis. Neerlandica Wratislaviensia 10 (1998), p. 25-46.
Concerns shelfmark 76 E 5 // passim


32
J.[D.] Janssens & V. Uyttersprot,
Jacob van Maerlant. De middeleeuwse wereld op schrift J.[D.] Janssens & V. Uyttersprot. Tentoonstellingscatalogus Damme. Huyse De Grote Sterre. S.l. 1997.
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. 60


33
L. Jongen,
`Wiens brood men eet, wiens woord men spreekt? Jacob van Maerlant en zijn opdrachtgevers'. In: Jacob van Maerlant. De middeleeuwse wereld op schrift. Red. T. Brandenbarg. [S.l.] 1997, p. 15-20, afb.
Concerns shelfmark 76 E 5 // afb op p. 18


34
F.P. van Oostrom,
`De biografie van een boek: Een parabel over twee eeuwen (medio)neerlandistiek'. In: Literatuur 14 (1997), p. 349-358, afb.
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. 352 ("de Beatrijs"; "Dietsche doctrinael"))


35
J.[D]. Janssens,
`Een pleidooi voor Beatrijs' geliefde. "Die ionghelinc sach op die suverlike, Daer hi ghestade minne toe droech" (vv. 340-1)'. In: Tegendraads genot. Opstellen over de kwaliteit van middeleeuwse teksten. Red. K. Porteman e.a. Leuven 1996, p. 73-82.
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. 74, passim


36
N.R. Miedema,
Die `Mirabilia Romae'. Untersuchungen zu ihrer Überlieferung mit Edition der deutschen und niederländischen Texte. Tübingen 1996. Ook verschenen als proefschrift. In: (Münchener Texte und Untersuchungen zur deutschen Literatur des Mittelalters: 108).
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. 153-154, 262, 270-271, 281, 287-290, 295, 298, 304, 324-325, 327-332 (gedeeltelijke tekstuitgave), 367-381, 531-540, afb. 18 ("N13")


37
H. Pleij,
`"Maerlants wereld" verbeeld'. In: Vitrine 9 (1996) 7, p. 42-46, afb.
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. 45, afb. op p. 42 ("Heimelijkheid der Heimelijkheden")


38
A.C. Hemmes-Hoogstadt,
`Het uiterlijk van de custode. Over twee losse regels onder de Lundse gedichten'. In: Queeste. Tijdschrift over middeleeuwse letterkunde in de Nederlanden 2 (1995), p. 113-124, afb.
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. 116, 118, 120


39
D. Hogenelst & F.P. van Oostrom,
Handgeschreven wereld. Nederlandse literatuur en cultuur in de Middeleeuwen. Amsterdam 1995.
Concerns shelfmark 76 E 5 // afb. op p. 15, afb. op p. 64 links, afb. op p. 178


40
J.W. Klein,
`(Middelnederlandse) handschriften: produktieomstandigheden, soorten, functies'. In: Queeste. Tijdschrift over middeleeuwse letterkunde in de Nederlanden 2 (1995), p. 1-30.
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. 23 nt. 100


41
G.H.P. Sonnemans,
Functionele aspecten van Middelnederlandse versprologen. Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de Letteren. 2 dln. Dl. 1 Studie. Dl. 2 Uitgave van prologen en bijlagen. Boxmeer 1995. Proefschrift Nijmegen.
Concerns shelfmark 76 E 5 // dl. 1, p. 84 nt. 36, 93 nt. 63, passim; dl. 2, p. 13-15


42
E. van der Vlist,
`Nieuwe fragmenten van "Die Dietsche Doctrinale"'. In: Millennium. Tijdschrift voor middeleeuwse studies 9 (1995), p. 133-148.
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. 134-135, 137 ("T", "volledig afschrift van Die Dietsche Doctrinale", "Beatrijs")


43
W. Wilmink., T. Meder,
Beatrijs. Een middeleeuws Maria-mirakel. Vert. door W. Wilmink. Met een inl. en een teksteditie door T. Meder. Amsterdam 1995. In: (Nederlandse Klassieken: 4).
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. 38, passim, p. 46-97 (tekstuitgave)


44
G.C. Huisman,
`Going, going, gone! Medieval manuscripts in book-sales catalogues of the Dutch republic, 1599-188'. In: Boeken in de late Middeleeuwen. Verslag van de Groningse Codicologendagen 1992. Uitg. door J.M.M. Hermans en K. van der Hoek. Groningen 1994, p. 229-238, afb. (Boekhistorische reeks: 1).
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. 236-237


45
J. Reynaert,
`Ethiek en filosofie voor leken: de "Dietsche Doctrinale"'. In: Wat is wijsheid? Lekenethiek in Middelnederlandse letterkunde. Door J. Reynaert e.a. Amsterdam 1994, p. 199-214, 415-419, afb. (Nederlandse literatuur en cultuur in de Middeleeuwen: 9).
Concerns shelfmark 76 E 5 // afb. op voorplat, afb. op. p. 202


46
Honderd hoogtepunten uit de Koninklijke Bibliotheek / A hundred highlights from the Koninklijke Bibliotheek. Onder red. van W. van Drimmelen, A. Leerintveld, Th. Vermeulen & C. de Wolf. Zwolle 1994.
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. 30 nr. 7, afb. op p. 31


47
T. Anbeek & M.A. Schenkeveld-van der Dussen,
`17 februari 1992: De redactie van "Nederlandse literatuur, een geschiedenis" komt tot de ontdekking dat in het boek met geen woord over Beatrijs gerept wordt. Canonvorming'. In: Nederlandse literatuur, een geschiedenis. Hoofdred. M.A. Schenkeveld-Van der Dussen. Red. T. Anbeek e.a. Groningen 1993, p. 872-877.
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. 872-873 ("Beatrijs")


48
J.A.A.M. Biemans,
`Maerlant in stukken en beetjes. De handschriftelijke overlevering van Jacob van Maerlants werken, met speciale aandacht voor de "Spiegel Historiael"'. In: Vlaanderen 42 (1993), p. 252-258, afb.
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. 254, 256 ("hs Heimelijkheid der heimelijkheden")


49
Th. Meder,
`Omstreeks 1374: de Beatrijs wordt opgetekend. Een Mariamirakel over hoofsheid en devotie'. In: Nederlandse literatuur, een geschiedenis. Hoofdred. M.A. Schenkeveld-van der Dussen. Red. T. van Anbeek e.a. Groningen 1993, p. 67-73.
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. 67-73 ("Beatrijs")


50
Vlaamse miniaturen vóór Van Eyck (ca. 1380 - ca. 1420). Tentoonstellingscatalogus. Cultureel Centrum Romaanse Poort, Leuven. Leuven 1993. In: (Corpus of illuminated manuscripts: 6 / Low Countries series: 4).
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. 197-200 nr. 63, afb.68


51
N. Miedema,
`Medieval images of the Eternal City. Rome seen through the Mirabilia Romae'. In: The power of imagery. Essays on Rome, Italy and imagination. Ed. by P. van Kassel. Rome 1992, p. 203-211, 316-321, fig.
Concerns shelfmark 76 E 5 : f.57v-61r // p. 209-210


52
G. Sonnemans,
`Visuele hulpmiddelen in Middelnederlandse handschriften'. In: Millennium. Tijdschrift voor middeleeuwse studies 6 (1992), p. 129-146, afb.
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. 134, 137-139, afb. 2, 3


53
G.H.P. Sonnemans,
`Middelnederlandse versprologen. De oorspronkelijkheid van de overgeleverde redacties'. In: Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde 108 (1992), p. 324-353.
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. 328, 332 nt. 28 ("I")


54
A.M. Duinhoven,
De geschiedenis van "Beatrijs". Synoptische uitgave der redacties R, K en D van de Middelnederlandse "Beatrijs", naast L. 2 dln. Utrecht 1989.
Concerns shelfmark 76 E 5 // dl. 1, p. 1, passim, dl. 2, p. 4-54 (tekstuitgave) ("R")


55
H. de la Fontaine Verwey,
`Pieter van Damme, the first antiquarian bookseller'. In: Theatrum orbis librorum. Liber amicorum presented to Nico Israel on the occasion of his seventieth birthday. Ed. by T. Croiset van Uchelen e.a. Utrecht 1989, p. 416-436, afb.
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. 422 ("Beatrijs manuscript")


56
R. Jansen-Sieben,
Repertorium van de Middelnederlandse artes-literatuur. Utrecht 1989.
Concerns shelfmark 76 E 5 /// p. 42-43, 71, 131, 213, 229, 242, 259, 265-266, 272, 279, 316, 323, 326, 329, 358, 373, 390, 417, 421-422, 444, 448, 453, 461


57
S. Smith,
`Van koning tot kroonprins. Over de structuur van de "Roman van den riddere metter mouwen"'. In: `In onse scole'. Opstellen over Middeleeuwse letterkunde voor M.H. Schenkeveld. Onder red. van F. de Bree en R. Zemel. Amsterdam 1989, p. 109-141.
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. 113 ("Beatrijs")


58
J.P. Gumbert,
Manuscrits datés conservés dans les Pays-Bas. Catalogue paléographique des manuscrits en écriture latine portant des indications de date. T.2. Les manuscrits d'origine néerlandaise (XIVe-XVIe siècles) et supplément au tome premier [CMD-NL 2]. Leiden etc. 1988. 1 dl. in 2bdn.
Concerns shelfmark 76 E 5 // dl. 2.1, p. 269 nr. 91


59
J.H. Winkelman,
`"Here, ghi hebt wan hope verwaten ...". De Middelnederlandse "Beatrijs" in theologisch perpectief'. In: De nieuwe taalgids 81 (1988), p. 13-30.
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. 15, passim


60
G. de Baere,
`Een opvallende tekstgetuige van Ruusbroecs Kersten Ghelove: het handschrift Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, II 280'. In: Miscellanea Neerlandica. Opstellen voor Dr. Jan Deschamps ... Onder red. van E. Cockx-Indestege en F. Hendrickx. Dl. 1. Leuven 1987, p. 199-205.
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. 201 nt. 7


61
J.A.A.M. Biemans & H. Mayer,
`Ein neues Fragment des "Dietse Doctrinael"'. In: Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik 25 (1986), p. 63-87.
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. 71


62
A.M. Duinhoven,
`Verdwaald in de Beatrijs'. In: De nieuwe taalgids 79 (1986), p. 420-440, 542.
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. 421, passim, 542 (correcties)


63
Beatrijs. Geschreven in de 2e helft van de 13e eeuw door een onbekend dichter. [Zellik 1986].
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. 22-36 (tekstuitgave), p. 89, passim, afb. op p. 6-20


64
J.P.J. Brandhorst & K.H. Broekhuijsen-Kruijer,
De verluchte handschriften en incunabelen van de Koninklijke Bibliotheek. Een overzicht voorzien van een iconografische index. 's-Gravenhage 1985.
Concerns shelfmark 76 E 5 // nr. 365


65
A.M. Duinhoven,
`Het toeval van de tekst. Over de geschiedenis van Beatrijs'. In: Tussentijds. Bundel studies aangeboden aan W.P. Gerritsen ter gelegenheid van zijn vijftigste verjaardag. Onder red. van A.M.J. van Buuren e.a. Utrecht 1985. p. 82-100, 335-338. In: (Utrechtse bijdragen tot de mediëvistiek: 5).
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. 82-100, 335-338


66
A.S. Korteweg,
`Les fonds médiévaux de la Koninklijke Bibliotheek (Bibliothèque Royale) de La Haye'. In: Pluteus 3 (1985), p. 175-185.
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. 179


67
P.J. Buijnsters,
`Kennis en waardering voor Middelnederlandse literatuur inde 18de eeuw'. In: Documentatieblad Werkgroep Achttiende Eeuw 16 (1984), p. 38-58, afb.
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. 50 ("het enig bewaarde afschrift van de `Beatrijs'")


68
A.M.J. van Buuren,
`Dat scamelheit thoechste poent es van minnen'. In: Ic ga daer ic hebbe te doene. Opstellen aangeboden aan F. Lulofs ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar in de Nederlandse Taal- en Letterkunde aan de Rijksuniversiteit te Groningen. In: Onder red. van J.J.Th.M. Tersteeg & P.E.L. Verkuyl. Groningen 1984, p. 127-147.
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. 127, passim


69
A.M. Duinhoven,
`Beatrijs en de zittende madonna'. In: Voortgang 5 (1984), p. 3-31.
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. 1, passim (gedeeltelijke tekstuitgave) ("R")


70
A.M. Duinhoven,
`De bron van Beatrijs. Pleidooi voor de filologie'. In: Ic ga daer ic hebbe te doene. Opstellen aangeboden aan F. Lulofs ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar in de Nederlandse Taal- en Letterkunde aan de Rijksuniversiteit te Groningen. In: Onder red. van J.J.Th.M. Tersteeg & P.E.L. Verkuyl. Groningen 1984, p. 63-85.
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. 66, passim ("`Haagse' codex"; "R")


71
A.M. Duinhoven,
`Haer moeder hiet Beatrijs'. In: De nieuwe taalgids 77 (1984), p. 287-303.
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. 287, passim


72
A.M. Duinhoven,
`Ronde getallen in de Beatrijs'. In: Adieu adieu sweet bahnhof. Liber amicorum H. Domisse. Amsterdam 1984, p. 29-37.
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. 30, passim


73
H. Pleij,
Het literaire leven in de middeleeuwen. Leiden 1984.
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. 28-29, 93


74
J. Reynaert,
`De structuur van Beatrijs'. In: Spiegel der letteren 26 (1984), p. 161-177.
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. 161, passim (gedeeltelijke tekstuitgave)


75
F.P. van Oostrom,
Beatrijs en tweefasenstructuur. Over de betrekkingen tussen wereldlijke en geestelijke cultuur in de Middeleeuwen. Utrecht 1983.
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. 5, passim


76
W.E. Hegman,
`De Gentse handschriften van de "Dietsche Doctrinale"'. In: Spiegel der letteren 24 (1982), p. 1-39.
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. 1, 36-39 ("T")


77
R.M.T. Zemel,
`De hoofse wereld in de "Beatrijs"'. In: Spektator 12 (1982-1983), p. 345-376.
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. 345, passim (gedeeltelijke tekstuitgave)


78
Jan van Ruusbroec 1293-1381. Tentoonstellingscatalogus. Koninklijke Bibliotheek Albert I. Brussel 1981.
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. 42 (abusievelijk "73 E 5"), 89-90 nr. 34, p. 123, afb. 17


79
Jan van Ruusbroec. Opera omnia. Tielt/Turnhout 1981-. In: (Studiën en tekstuitgaven van Ons geestelijk erf: 20- . Eveneens uitgegeven in: Corpus Christianorum, Continuatio Mediaevalis: 101- ).
Concerns shelfmark 76 E 5 // dl. 10 (1991), p. 360-362, 373-377, 395 (tekstuitgave) ("Ha1"); dl. 4 (2002), p. 111-112, 129-131, passim ("Ha1")


80
A.S. Korteweg & C.A. Chavannes-Mazel,
Schatten van de Koninklijke Bibliotheek. Acht eeuwen verluchte handschriften. Tekst door A.S. Korteweg en C.A. Chavannes-Mazel. Tentoonstellingscatalogus. Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum/Museum van het Boek. 's-Gravenhage 1980.
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. XII, 151, 159 nr. 64, afb. p. 158


81
M. Spies,
`Beatrijs en de honingvloeiende leraar'. In: Wie veel leest heeft veel te verantwoorden... Opstellen over filologie en historische letterkunde aangeboden aan F. Lulofs. Groningen 1980, p. 100-117.
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. 100, passim


82
J. Tersteeg,
`Waarom branden er helder "lampen" in het koor?. De Beatrijslegende en het Cisterciënzermilieu'. In: Wie veel leest heeft veel te verantwoorden... Opstellen over filologie en historische letterkunde aangeboden aan F. Lulofs. Groningen 1980, p. 118-129.
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. 118, passim (gedeeltelijke tekstuitgave)


83
Beatrijs. Hertaald door K. Jonckheere. Antwerpen/Amsterdam 1980.
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. 6, passim, afb. voor p. 6 (gedeeltelijke tekstuitgave)


84
Beatrijs. De vroegste tekst. Nieuwe bewerking en nabeschouwing door G. Smit. Baarn 1979.
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. 5, passim (gedeeltelijke tekstuitgave)


85
M. Hogenhout & J. Hogenhout,
Een boec nuttelec sere. Abcoude 1977.
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. 30-31


86
Beatrijs. Uitgegeven door R. Roemans en H. van Assche. 9e dr. Amsterdam/Antwerpen 1975. In: (Klassieke galerij: 21).
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. XXIII, passim (gedeeltelijke tekstuitgave)


87
R. Jansen-Sieben,
`Middelnederlandse vakliteratuur'. In: Fachprosaforschung. Acht Vorträge zur mittelalterlichen Artesliteratur. Hrsg. von G. Keil und P. Assion. Berlin 1974, p. 24-69.
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. 27 nt. 6


88
[R.A.] Cornets de Groot,
Intieme optiek. Een feuilletonessay. 's-Gravenhage/Rotterdam 1973. In: (Nieuwe Nijgh boeken: 52).
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. 81-99 (gedeeltelijke tekstuitgave)


89
J. Deschamps,
Middelnederlandse handschriften uit Europese en Amerikaanse bibliotheken / J. Deschamps. Tentoonstellingscatalogus. Koninklijke Bibliotheek Albert I Brussel. Leiden 1972. Tweede herziene druk.
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. 45, 70-72 nr. 20, p. 74, pl. 21


90
J. Reynaert,
`De verdwaalde verzen in Beatrijs'. In: Spiegel der letteren 14 (1972), p. 235-242.
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. 235, passim


91
R.A. Cornets de Groot,
`Nonnenwerk is monnikenwerk'. In: De Vlaamse gids 55 (1971) 12, p. 20-24.
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. 20, passim


92
G. Kazemier,
`Die Struktur der mittelniederländischen Beatrijsdichtung im Rahmen des dreizehnten Jahrhunderts'. In: Dichtung, Sprache, Gesellschaft. Akten des IV. Internationalen Germanisten-Kongresses 1970 in Princeton. Hrsg. von V. Lange und H.-G. Roloff. Frankfurt/M. 1971, p. 75-81. In: (Beihefte zum Jahrbuch für Internationale Germanistik: 1).
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. 75, passim


93
C.W. de Kruyter,
`Codicologie en literatuurgeschiedenis'. In: De nieuwe taalgids 64 (1971), p. 134-139.
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. 136


94
Beatrijs. Met inleiding en aantekeningen van G. Kazemier. Zutphen [1971]. In: (Klassiek letterkundig pantheon: 184).
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. 23, passim, afb. voor p. 1 (gedeeltelijke tekstuitgave) ("verzamelcodex [...] dat in het bezit is van de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage")


95
W.L. Braekman,
`"Den mensche te bekennen bi vele tekenen". Het mnl. prozatraktaatje over fysiognomie en zijn bron'. In: Scientiarum historia 12 (1970), p. 113-142.
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. 116


96
P.F.J.M. Eligh,
`Het visioen van Beatrijs'. In: De nieuwe taalgids 63 (1970), p. 132-137.
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. 132, passim (gedeeltelijke tekstuitgave)


97
Een groot schat in een klein vat. Geestelijke vertelkunst uit de middeleeuwen. Samenst., inl. en toelichting van M.C.A. van der Heijden. Utrecht/Antwerpen 1968. In: (Spectrum van de Nederlandse letterkunde: 2).
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. 267, 269-306 (gedeeltelijke tekstuitgave) ("Hulthemse handschrift ... in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag")


98
J.E. van der Laan,
`Beatrijs en Bredero'. In: Levende talen (1967), p. 69-70.
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. 69


99
F. Lulofs,
`Kritiek op Beatrijs. Of de verantwoording van een commentator I-II'. In: Levende talen (1966), p. 204-221, 342-356.
Concerns shelfmark 76 E 5 // I, p. 205, passim; II, p. 342, passim


100
J.J. Mak,
`Kritiek op Beatrijs'. In: Levende talen (1966), p. 506-507.
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. 506-507


101
150 jaar Koninklijk Kabinet van Schilderijen - Koninklijke Bibliotheek - Koninklijk Penningkabinet. Tentoonstellingscatalogus. Mauritshuis. ['s-Gravenhage] 1966.
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. 86 nr. 201


102
G.I. Lieftinck,
Manuscrits datés conservés dans les Pays-Bas. Catalogue paléographique des manuscrits en écriture latine portant des indications de date. T.1. Les manuscrits d'origine étrangère (816-c.1550). Amsterdam 1964. 1 dl. in 2 bdn.
Concerns shelfmark 76 E 5 // dl. 1,1, p. 38 nr. 91; dl. 1,2, pl. 150


103
N. de Paepe,
`Kunnen onze Beatrijslegende en abele spelen geëvalueerd worden door middel van Andreas Capellanus' "De arte honeste amandi"?'. In: Leuvense bijdragen 53 (1964), p. 120-147.
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. 131, passim


104
Beatrijs. Uitgave verzorgd door F.P. Huygens en B.W.E. Veurman. Amsterdam 1964. In: (Cahiers voor letterkunde voor het voortgezet onderwijs).
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. 2, passim, afb. 4 (gedeeltelijke tekstuitgave)


105
H.Th. Kok,
`Een tweede auteur van "Beatrijs" aantoonbaar?'. In: De nieuwe taalgids 56 (1963), p. 272-273.
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. 272-273


106
N. de Paepe,
'Boekbeoordelingen. Beatrijs. Uitgegeven met inleiding en aantekenigen door F. Lulofs. Zwolle 1963'. In: Spiegel der letteren 7 (1963-1964), p. 305-313.
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. 305-313


107
Beatrijs. Uitgegeven met inleiding en aantekeningen door F. Lulofs. Zwolle 1963. In: (Klassieken uit de Nederlandse letterkunde: 24).
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. 7, 27-75, passim (gedeeltelijke tekstuitgave)


108
Der Leyen Doctrinal. Eine Mittel-niederdeutsche Übersetzung des mittelniederländischen Lehrgedichts Dietsche Doctrinale. (Nach der Hs. Codex Guelf-Blankenburg 127 A der Herzog August-Bibl. zu Wolfenbüttel). Hrsg. von G. Ljunggren. Lund/Kopenhagen 1963.
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. 24-25, 30-36, 74, passim, 130, passim, 261, passim ("Ha")


109
J.H. Cartens,
`De oorsprong van de Beatrijslegende'. In: Roeping 38 (1962), p. 191-202.
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. 191, passim


110
W.Gs. Hellinga & P.J.H. Vermeeren,
`Codicologie en filologie I-XVII'. In: Spiegel der letteren 5 (1961) - 10 (1967).
Concerns shelfmark 76 E 5 // IV (1961), p. 212, 215; VIII (1963), p. 213; IX (1963), p. 312-313; XI (1963-64), p. 204 nt. 1, p. 205 nt. 3


111
W.A.F. Janssen,
`Om een komma. De juiste lezing en de psychologische betekenis van Beatrijs vers 243-248'. In: Leuvense bijdragen 50 (1961), p. 152-160.
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. 152, passim (gedeeltelijke tekstuitgave)


112
F. Lulofs,
`Begrip voor Beatrijs. Een onderzoek naar de allegorische verbeelding in de middelnederlandse legende'. In: Levende talen (1961), p. 475-491.
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. 476, passim (gedeeltelijke tekstuitgave)


113
P. Janssens,
`Een Cisterciënser van Baudelo, dichter van de Beatrijssproke?'. In: Ons geestelijk erf 34 (1960), p. 186-196.
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. 186, passim (gedeeltelijke tekstuitgave)


114
Gedrukt in Nederland. Vijf eeuwen letter, beeld en band. Tentoonstellingscatalogus. Rijksmuseum. Amsterdam 1960.
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. 26 nr. 8


115
Beatrijs. Naar het Haagse handschrift uitgegeven door D.C. Tinbergen. 17e dr. bezorgd door L.M. van Dis. Groningen 1959. In: (Van alle tijden).
Concerns shelfmark 76 E 5 //


116
P. Coenen,
`Commentaar op twee verzen van de middelnederlandse Beatrijs'. In: Uit de school van Michels. Opstellen aangeboden aan L.C. Michels bij zijn afscheid als hoogleraar te Nijmegen op 30 mei 1958. Nijmegen 1958, p. 14-44.
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. 14, passim


117
Verwijs' bloemlezing uit de Middelnederlandse dichtkunst. Herz. door C.C. de Bruin. 3 dln. Zutphen 1956-1958.
Concerns shelfmark 76 E 5 // Dl. 2 (1957), p. 114-134, 235-243, 259-260 (gedeeltelijke tekstuitgave) ("Beatrijs"; "Heimelijcheit der Heimelijcheden")


118
R. Gaspar,
`Beatrijs. Vs. 502'. In: De nieuwe taalgids 48 (1955), p. 82.
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. 82


119
K. Iwema,
`Iets over de stijl van de Beatrijs, in verband met het probleem der oorspronkelijkheid van vss. 865-1038'. In: Donum natalicium G.A. van Es. Red. U.J. Boersma e.a. Groningen 1954, p. 59-65.
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. 59, passim


120
P.J.H. Vermeeren,
De Bibliotheca Neerlandica Manuscripta van Willem de Vreese. Utrecht 1953. Proefschrift Amsterdam.
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. 90, passim


121
J. Lindemans,
`Beatrijs in onze naamgeving'. In: Verslagen en mededelingen der Koninklijke Vlaamse academie voor taal- en letterkunde (1951), p. 153-158.
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. 153


122
D.A. Stracke,
`Nog eens. Iets over de sproke Beatrijs'. In: Leuvense bijdragen 41 (1951), p. 73-82.
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. 73, passim


123
A.L. Corin & F. Corin,
`Considérations sur deux thèmes du conte de Soeur Béatrix'. In: Leuvense bijdragen 40 (1950), p. 1-22.
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. 5, passim


124
J. van Mierlo,
Sprokkelingen op het gebied der Middelnederlandse poëzie. Gent [1950]. In: (Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde).
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. 8-22 (gedeeltelijke tekstuitgave) ("Beatrijs-legende")


125
W.G. Hellinga,
`Zes verdwaalde verzen in de Beatrijs'. In: Huldeboek B. Kruitwagen. Aangeboden op Sint Bonaventura 14 juli 1949 ter gelegenheid van zijn gouden priesterfeest en zijn vijf en zeventigste verjaardag. 's-Gravenhage 1949, p. 178-195.
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. 179, passim ("H"; "Haagse handschrift")


126
G. Kazemier,
`Het slot van Beatrijs'. In: De nieuwe taalgids 42 (1949), p. 90-93.
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. 90, passim (gedeeltelijke tekstuitgave)


127
H.A. Ett,
`De briefwisseling Balthazar Huydecoper - Gerard Meerman en Huydecoper's onvoltooide voorrede tot de Rijmkroniek van Melis Stoke.' In: Bijdragen en mededelingen van het Historisch Genootschap 66 (1948), p. 93-189.
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. 176-177 ("MS ten deele in Rym, ten deele in Prosa, geschreeven in 1374")


128
G. Knuvelder,
Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde van de aanvang tot heden. 4 dln. 's-Hertogenbosch 1948-1953.
Concerns shelfmark 76 E 5 // dl. 1 (1948), p. 98-101


129
J. van Mierlo,
Sprokkelingen op het gebied der Middelnederlandse poëzie. Antwerpen etc. 1948. In: (Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde, reeks III: 26).
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. 14-40 (gedeeltelijke tekstuitgave) ("Beatrijs")


130
S. Schreiber,
`Les manuscrits de langues germaniques'. In: Scriptorium 2 (1948), p. 139-144.
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. 143


131
A. van Loey,
Middelnederlands leerboek. Antwerpen/Groningen 1947.
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. 114-119


132
Beatrijs: eerste integrale reproductie van het handschrift, naast de tekst in typographie. Onder leiding van A.L. Verhofstede; met een bijdrage van J. van Mierlo, een beschrijving van de codex door G.I. Lieftinck en een bibliographie door R. Roemans. Antwerpen[1947].
Concerns shelfmark 76 E 5: f. 47v-54v // p. 9, passim (tekstuitgave)


133
Beatrijs. Uitgegeven door R. Roemans. Antwerpen 1945. In: (Klassieke Galerij: 21).
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. 5, passim (tekstuitgave)


134
Beatrijs. Van een inleiding, aanteekeningen en bibliographie voorzien door P.M. Brouns. Diest 1944.
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. 9, passim (gedeeltelijke tekstuitgave) ("AA 69")


135
W. de Vreese & G.I. Lieftinck,
`Bouwstoffen van het Middelnederlandsch woordenboek'. In: E. Verwijs & J. Verdam. Middelnederlandsch woordenboek. Dl. 10. 's-Gravenhage 1941.
Concerns shelfmark 76 E 5 // nr. 372.1; 581; 611; 825.3; 940.6; 1272.1; 1452


136
B. Spaapen,
`Nieuwe stoffen voor de studie van het middelnederlandsch gebodenonderricht'. In: Ons geestelijk erf 14 (1940), p. 89-108, 135-172.
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. 108 ("Hs. A A 69")


137
J. van Mierlo,
De letterkunde van de Middeleeuwen tot omstreeks 1300. Met een inl. van G.S. Overdiep over Middelnederlandsche taal en stijl. Algemeene inleiding: De literatuur, haar historiographie en methodes door F. Bauer. 's-Hertogenbosch/Brussel 1939. In: (Geschiedenis van de letterkunde der Nederlanden: 1).
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. 200-202, afb. na p. 200


138
J. van Mierlo,
Geestelijke epiek der Middeleeuwen. Amsterdam 1939. In: (Bibliotheek der Nederlandse letteren).
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. 215, passim, p. 217-257 (gedeeltelijke tekstuitgave)


139
A.W. Byvanck,
La miniature dans Les Pays-Bas Septentrionaux. Paris 1937.
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. 19 nt. 4


140
Beatrijs. Een Middeleeuwse legende. Met houtsneden van V. Stuyvaert. Maastricht/Brussel 1937.
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. 5, passim (gedeeltelijke tekstuitgave)


141
B.C.J.M. van den Eerenbeemt,
Het kind in onze middeleeuwsche literatuur. Amsterdam 1935. Proefschrift Nijmegen.
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. 30


142
J. Heesterbeek,
`Beatrijs'. In: Studiën 66 (1934) dl. 121, p. 467-477.
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. 467, passim (gedeeltelijke tekstuitgave)


143
J.J. Gielen,
Belangrijke letterkundige werken. Leidraad bij de studie der Nederlandse literatuur. 3 dln. Purmerend 1932-1933.
Concerns shelfmark 76 E 5 // dl. 1 (1932), p. 15-23


144
Beatrijs. Naar het Haagsche handschrift uitgegeven door C.G. Kaakebeen en Jan Ligthart. 9e dr. bezorgd door D.C. Tinbergen. Groningen etc. 1932. In: (Van alle tijden).
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. 1, passim, p. 40-99 (gedeeltelijke tekstuitgave)


145
A.W. Byvanck,
`Les principaux manuscrits à peintures conservés dans les collections publiques du Royaume des Pays-Bas'. In: Bulletin de la Société Française de Reproduction de Manuscrits à Peintures 15 (1931), p. 1-124
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. 36


146
J.J. Gielen,
`Over Beatrijs'. In: Leuvensche bijdragen 23 (1931), p. 21-38.
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. 21, passim (gedeeltelijke tekstuitgave)


147
J. van Mierlo,
Beknopte geschiedenis van de oud- en middelnederlandsche letterkunde. Antwerpen etc. 1930.
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. 49-50 nr. 49 ("Beatrijs")


148
[D.A.] Stracke,
Beatrys in de wereldletterkunde. Brussel 1930. In: (Katholieke Vlaamsche Hoogeschooluitbreiding. Jrg. 29, nr. 1: verh. 278).
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. 5, passim


149
R. Guiette,
La légende de la Sacristine. Étude de littérature comparée. Paris 1927. Proefschrift Leuven. In: (Bibliothèque de la revue de littérature comparée: 43).
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. 119, passim ("AA 69"; "32")


150
A.C. Bouman,
`Beatrys. (Vers 247-248)'. In: Leuvensche bijdragen 18 (1926), p. 68-71.
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. 68, passim


151
J. Greidanus,
Beginselen en ontwikkeling van de interpunctie, in 't biezonder in de Nederlanden. Zeist 1926. Proefschrift Utrecht.
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. 121-122, 124, 136, 158, 168


152
D.A. Stracke,
`Over Beatrijs. I-IV'. In: Leuvensche bijdragen 18 (1926), p. 7-42, 95-121; 19 (1927), p. 1-28, 41-75.
Concerns shelfmark 76 E 5 // I (1926), p. 8, passim; II (1926), p. 95, passim; III (1927), p. 1, passim; IV (1927), p. 41, passim (gedeeltelijke tekstuitgave)


153
C.G.N. de Vooys,
Middelnederlandsche legenden en exempelen. Bijdrage tot de kennis van de prozalitteratuur en het volksgeloof der middeleeuwen. Herziene en vermeerderde uitgave. Groningen/Den Haag 1926.
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. 107


154
J. Prinsen,
Handboek tot de Nederlandsche letterkundige geschiedenis. 2e herz. dr. 's-Gravenhage 1920.
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. 119-123


155
M.H. van Campen,
Over literatuur. Critisch en didactisch. Tweede bundel. Leiden [1919].
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. 232-292 (gedeeltelijke tekstuitgave)


156
G.J. Boekenoogen,
`De geslachtsnaam "Formijne"'. In: Tijdschrift voor Nederlandsche taal- en letterkunde 37 (1918), p. 7-9.
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. 7


157
A. Greebe,
`Mnl. Formine'. In: Tijdschrift voor Nederlandsche taal- en letterkunde 37 (1918), p. 1-7.
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. 1, passim


158
K.H. de Raaf & J.J. Griss,
Zeven eeuwen. Spiegel der Nederlandsche letteren van 1200 tot heden. 4 dln. Rotterdam 1917-1920.
Concerns shelfmark 76 E 5 // dl. 1 (1917), p. 48-58 (gedeeltelijke tekstuitgave); dl. 4 (1920), p. 47-50


159
A.A. Verdenius,
Jacob van Maerlant's Heimelijkheid der heimelijkheden. Amsterdam 1917. Proefschrift Universiteit van Amsterdam.
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. 70, 72-73, passim, 116-187 (tekstuitgave) ("H")


160
E. Haslinghuis,
`Formine?'. In: Tijdschrift voor Nederlandsche taal- en letterkunde 34 (1915-1916), p. 73-74.
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. 73-74


161
J.H. Jacobs,
Jan de Weert's Nieuwe Doctrinael of Spieghel van Sonden. 's-Gravenhage 1915. Proefschrift Leiden.
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. 108


162
P.W.J. van den Berg,
De viering van den Zondag en de feestdagen in Nederland vóór de Hervorming. Amersfoort 1914. Proefschrift Utrecht.
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. XX, 118


163
Beatrijs. A Middle Dutch legend. Ed. from the only existing manuscript in the Royal Library at The Hague with a grammatical introduction, notes and a glossary by A.J. Barnouw. Oxford etc. 1914. In: (Publications of the philological society: 3).
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. I, passim (gedeeltelijke tekstuitgave)


164
J. van der Elst,
`Bijdrage tot de geschiedenis der legende van Beatrijs'. In: Tijdschrift voor Nederlandsche taal- en letterkunde 32 (1913), p. 51-64.
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. 54, passim ("Beatrijs")


165
D.A. Stracke,
`Hoe oud is onze Beatryslegende?'. In: Leuvensche bijdragen 11 (1913-1914), p. 267-277.
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. 268, passim


166
E.B. Koster,
`Beatrijs'. In: De ploeg 4 (1911-1912), p. 283-293.
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. 283, passim (gedeeltelijke tekstuitgave)


167
G. van Poppel,
`De sproke van Beatrijs. Haar oudste en haar jongste Nederlandsche vorm' [I-II]. In: De katholiek 137 (1910), p. 305-319, 407-418.
Concerns shelfmark 76 E 5 // I, p. 305, passim (gedeeltelijke tekstuitgave)


168
J.A.F. Kronenburg,
Maria's heerlijkheid in Nederland. Geschiedkundige schets van de vereering der H. Maagd in ons vaderland, van de eerste tijden tot op onze dagen. 8 dln. Amsterdam [1904-1914].
Concerns shelfmark 76 E 5 // dl. 5 (1907), p. 276-286


169
H. Watenphul,
Die Geschichte der Marienlegende von Beatrix der Küsterin. Neuwied 1904. Inaugural-Dissertation Göttingen.
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. 60-67, passim ("Mnl")


170
D.C. Tinbergen,
Des coninx summe. Leiden [1903]. Gedeeltelijk tevens verschenen als proefschrift Leiden: Groningen 1900. In: (Bibliotheek van Middelnederlandsche letterkunde: 25).
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. 4, 125 nt. 2, 142-143, 146-147, 556 (gedeeltelijke tekstuitgave) ("AA 69")


171
A. Troelstra,
Stof en methode der catechese in Nederland vóór de Reformatie. Groningen 1903.
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. X, 24, passim ("AA 69")


172
Beatrijs. Naar het Haagsche handschrift uitgegeven door C.G. Kaakebeen, met een paraphrase door Jan Ligthart en een penteekening door M. Stuber. Groningen 1902. In: (Van alle tijden: 2).
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. 3, passim (gedeeltelijke tekstuitgave)


173
A. Troelstra,
De toestand der catechese in Nederland gedurende de vóór-Reformatorische eeuw. Groningen 1901. Proefschrift Utrecht.
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. 113 nt. 2, p. 122 ("AA 69")


174
Beatrijs. Afgedrukt onder toezicht van H. de Marez, volgens het handschrift uit de XIVe eeuw, berustende in de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage, met raadpleging van de uitgaven van W.J.A. Jonckbloet, en de revisie van Lecoutre in de "Leuvensche Bijdragen". Antwerpen1901.
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. 1-76 (gedeeltelijke tekstuitgave), 77


175
C.G.N. de Vooys,
Middelnederlandsche legenden en exempelen. Bijdrage tot de kennis van de prozalitteratuur en het volksgeloof der middeleeuwen. 's-Gravenhage 1900. Proefschrift Leiden.
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. 109


176
C. Lecoutere,
`Beatrijs'. In: Leuvensche bijdragen 3 (1899), p. 247-271.
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. 247-271 ("den perkamenten codex, die [...] op de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag berust")


177
G. Penon,
`Beatrijs'. In: Nederlandsche dicht- en prozawerken. Bloemlezing uit de Nederlandsche letteren, ten gebruike bij W.J.A. Jonckbloet's "Gesch. der Ned. letterkunde", eerste deel. Groningen 1899, p. 347-377.
Concerns shelfmark 76 E 5 //


178
J. ten Brink,
Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Geïllustreerd onder toezicht van J.H.W. Unger met facsimilé's ... Amsterdam 1897.
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. 158, afb. tussen p. 158-159, 172-173, 190-191 (gedeeltelijke tekstuitgave)


179
Notice d'un choix de manuscrits et d'imprimés. Exposés dans une des salles de la Bibliothèque. Avril 1893. Bibliothèque Royale de La Haye. La Haye 1893.
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. 4


180
J. Prinsen,
`Beatrijs'. In: Noord en Zuid 14 (1891), p. 416-445.
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. 417 nt. 1, passim (gedeeltelijke tekstuitgave)


181
Nederlandsche dicht- en prozawerken. Bloemlezing uit de Nederlandsche letteren, ten gebruike bij dr. W.J.A. Jonckbloets "Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde", door G. Penon. 6 dln. Groningen 1889-1893.
Concerns shelfmark 76 E 5 // dl. 1 (1889), p. 347-377 (gedeeltelijke tekstuitgave) ("Beatrijs")


182
L.D. Petit,
Bibliographie der Middelnederlandsche taal- en letterkunde. 2 dln. Leiden 1888-1910.
Concerns shelfmark 76 E 5 // dl. 1 (1888), p. 90 nr. 483a-c, p. 143 nr. 556 ("het HS der Kon.Bibl."; "het ms. van 1374"), dl. 2, p. 56 nr. 1474c ("het Handschrift")


183
J. te Winkel,
Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Dl. 1. Haarlem 1887. [Niet verder verschenen].
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. 272-274, 335 nt. 3 ("een HS. op de Kon. Bibl. te 's-Gravenhage")


184
M. de Vries,
`Beatrijs, vs. 475-482'. In: Tijdschrift voor Nederlandsche taal- en letterkunde 6 (1886), p. 160-161.
Concerns shelfmark 76 E 5: f. 47v-54v // p. 159-160 ("Beatrijs")


185
C. Busken Huet,
Het land van Rembrand. Studien over de Noordnederlandsche beschaving in de zeventiende eeuw. 2 dln. in 3 bdn. Haarlem 1882-1884.
Concerns shelfmark 76 E 5 // dl. 1 (1882), p. 643-645


186
W.J.A. Jonckbloet,
Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde in de Middeleeuwen. 6 dln. Groningen 1881-1886. Derde, geheel omgewerkte uitgave.
Concerns shelfmark 76 E 5 // dl. 1 (1884), p. 418-421


187
C. Honigh,
`Middel-Nederlandsche Maria-legenden'. In: De gids 43 (1879), p. 457-518.
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. 488-489, passim, p. 490-514 (tekstuitgave)


188
`Dits vanden aflate van Rome'. Uitg. door Kist en Booijaarts. In: Archief van kerkelijke geschiedenis 4 (1861).
Concerns shelfmark 76 E 5 //


189
Beatrijs en Carel ende Elegast. Uitg. en toegelicht door W.J.A. Jonckbloet. Amsterdam 1859.
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. 3-37, passim (gedeeltelijke tekstuitgave) ("Beatrijs")


190
[A.H.] Hoffmann von Fallersleben,
Übersicht der mittelniederländische Dichtung. 2. Ausg. Hannover 1857. In: (Horae Belgicae: 1).
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. 71 nr. 360, p. 102 nr. 459


191
M. de Vries,
Proeve van Middelnederlandsche taalzuivering. Voorbereidende opmerkingen voor de aanstaande uitgave van een Middelnederlandsch woordenboek. Haarlem 1856.
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. 149-150


192
V.H. Vandenhove & K. Stallaert,
`Proeve van een Brabandsch idioticon'. In: Archief voor Nederlandsche taalkunde 3 (1851-1852), p. 82-94.
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. 85


193
[J. van Vloten],
Nederlandsch proza van de 13de tot de 18de eeuw, naar tijdsorde gerangschikt. [Dl. 1:] Verzameling van Nederlandsche prozastukken van 1229 tot 1476, naar tijdsorde gerangschikt. Leiden etc. 1851.
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. XV, 61-68 (gedeeltelijke tekstuitgave)


194
L.A. te Winkel,
`Over de woorden met den uitgang "schap" I-II'. In: Archief voor Nederlandsche taalkunde 2 (1849-1850), p. 217-242, 289-326.
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. 231


195
D. Buddingh,
Mirakel-geloof en mirakelen in de Nederlanden. Historisch-letterkundige proeve, naar aanleiding van het vijfde eeuwfeest van het H. Sacrament van Mirakel. 's Gravenhage 1845.
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. 16-19 nt. 11 (op p. 54-55)


196
Die Dietsche Doctrinale, leerdicht van den jare 1345, toegekend aan Jan Deckers. Uitg. door W.J.A. Jonckbloet. 's-Gravenhage 1842.
Concerns shelfmark 76 E 5: f. 1r-47r // p. VII, XXXVI-XL, passim, 3-318 (tekstuitgave) ("Haagsch hs")


197
Beatrijs, eene sproke uit de XIII eeuw. Uitgeg. en opgehelderd door W.J.A. Jonckbloet. Bevat tevens: Aanhangsel op de sproke van Beatrijs, door W.J.A. Jonckbloet. 's-Gravenhage 1841.
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. VII, passim (gedeeltelijke tekstuitgave) ("perkamenten codex der Haagsche koninklijke boekerij")


198
J. Clarisse,
`De heimelijkheid der heimelijkheden. Dichtwerk, toegekend aan Jacob van Maerlant; met eene inleiding en aanteekeningen vanwege de Maatschappij der Nederlandsche letterkunde uitgegeven'. In: Nieuwe werken van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden 4 (1838), p. 1-544.
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. 28, 30-37, passim (gedeeltelijke tekstuitgave)


199
F.J. Mone,
Übersicht der Niederländischen Volks-Literatur älterer Zeit. Tübingen 1838.
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. 170 nr. 205, p. 260 nr. 369.2, p. 267 nr. 371.3


200
F.A. Snellaert,
Verhandeling over de Nederlandsche dichtkunst in België, sedert hare eerste opkomst tot aen de dood van Albert en Isabella. Brussel 1838.
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. 124 ("hs Heimelijcheit der heimelijcheden van de Koninklijke Bibliotheek te 's Hage")


201
N.C. Kist,
`De aflaten der zeven kerken van Rome. Volgens een Nederduitsch HS. der XIV eeuw, berustende op de Koninklijke Boekerij te 's Hage'. In: Archief voor kerkelijke geschiedenis, inzonderheid van Nederland 6 (1835), p. 303-318, 531-554
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. 303-318 (gedeeltelijke tekstuitgave); p. 531-554 (gedeeltelijke tekstuitgave)


202
`Pater noster'. In: Kunst- en letterbode I (1822), 93.
Concerns shelfmark 76 E 5 //


203
[A.H.] Hoffmann van Fallersleben,
`Over de oude Hollandsche letterkunde' [I-II], `Opgave van oud Hollandsche dichtwerken' [III-IV]. In: Algemeene konst- en letterbode (1821) 39, p. 162-168, (1821) 48, p. 310-315, (1821) 52, p. 371-377; (1822) 6, p. 88-94.
Concerns shelfmark 76 E 5 // III (1821), p. 374 nr. II.2.d2; IV (1822), p. 90 nr. II.10.a1, p. 93 nr. II.25


204
Bonner Bruchstücke vom Otfried nebst anderen deutschen Sprachdenkmaelern. Hrsg. durch [A.]H. Hoffmann von Fallersleben. Bonn 1821.
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. XVI nr. 1g ("eine Hdsch. von Heymelycheit der Heymelycheit")


205
H. van Wijn,
Historische en letterkundige avondstonden, ter opheldering van eenige zeden der Nederlanderen; bijzonderlyk in derzelver daaglyksch en huislyk leeven; en van den stand der Nederduitsche dichtkunde, sedert de vroegste tyden, tot aan het begin der zestiende eeuwe... 2 dln.Amsterdam 1800.
Concerns shelfmark 76 E 5 // dl. 1, p. 328-329 ("Hs Visser in folio")


206
J.A. Cignett,
Jacob van Maerlant. Spiegel Historiael of Rijmkronijk met aanteekeningen door J.A. Clignett e.a. 5 dln. Leyden/Amsterdam 1784-1851.
Concerns shelfmark 76 E 5 // dl. 1 (1784), p. XLVII-XLVIII, LII-LVIII ("HS Heimelijcheit der Heimelijcheit van Visser"; "HS Visser, waarin de Doctrinale etc.')


207
B. Huydecoper,
Proeve van taal- en dichtkunde; in vrymoedige aanmerkingen op Vondels Vertaalde Herscheppingen van Ovidius; voorgesteld door B. Huydecoper. Tweede uitgave door F. van Lelyveld. Met byvoegsels en vermeerderingen van den schryver, en eenige aanteekeningen van den uitgever. 4dln. Leyden 1782-1791. (Eerste uitgave: 1730).
Concerns shelfmark 76 E 5 // dl. 1 (1782), p. 84 nt. z ("de Dietsche Doctrinale 1374")


208
I. Lelong,
Boek-zaal der Nederduitsche bybels, geopent, in een historische verhandeling van de overzettinge der Heilige Schriftuure in de Nederduitsche taale ... verzameld, en beschreven. Dl. 1. Hoorn 1764. Tweede uitgave. Eerste druk: 1732.
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. 297-301 (gedeeltelijke tekstuitgave) ("het Onse Vader etc.")


209
Visser,
Naamlijst enz.
Concerns shelfmark 76 E 5 // p. 30


210
"De Beatrijs". Vert. in het Fries door K. Bruinsma.
Concerns shelfmark 76 E 5 //

© Koninklijke Bibliotheek National Library of the Netherlands