Full reference manuscripts

10 B 21

Bibliography

Results 1 -121 of 121

To report missing literature or faulty information, please click here.


1
L. IJpelaar,
`"En het groeide en werd een boom". Een beknopte verkenning van de planten in de bijbel'. In: De groene middeleeuwen. Duizend jaar gebruik van planten (600-1600). Red. L. IJpelaar & C.A. Chavannes-Mazel. [Eindhoven 2016], p. 158-167, 285-286, afb.
Concerns shelfmark M 10 B 21 // p. 166, afb. 5


2
E. van der Vlist,
`"Einmal, andermal, zum drittenmal..." Maerlants Rijmbijbel onder de hamer'. In: Madoc 30 (2016), p. 91-100, afb.
Concerns shelfmark M 10 B 21 // nt. 9-10 (op p. 99-100)


3
M. Bloem,
De Meesters van Zweder van Culemborg. De werkplaatspraktijken van een groep Noord-Nederlandse verluchters, ca. 1415-1440. Proefschrift Amsterdam 2015.
Concerns shelfmark M 10 B 21 // p. 140 nt. 28


4
C.A. Chavannes-Mazel,
`Epilogue: after Hoogewerff'. In: Medieval art in the Northern Netherlands before Van Eyck. New facts and features. Ed. by A.-M.J. van Egmond & C.A. Chavannes-Mazel. Utrecht 2014, pp. 188-195, 220-221, afb.
Concerns shelfmark M 10 B 21 // p. 195 en nt. 47 (op p. 220)


5
C.A. Chavannes-Mazel,
`Michiel van der Borch. Discerning fact from fable'. In: Medieval art in the Northern Netherlands before Van Eyck. New facts and features. Ed. by A.-M.J. van Egmond & C.A. Chavannes-Mazel. Utrecht 2014, pp. 108-115, 210-211, afb.
Concerns shelfmark M 10 B 21 // p. 110 en nt. 8-9 (op p. 210), p. 111-115, afb. 1-3


6
K. van Dalen-Oskam,
'Authors, scribes, and scholars. Detecting scribal variation and editorial intervention via authorship attribution methods'. In: Analysis of ancient and medieval texts and manuscripts: digital approaches. Turnhout 2014, p. 141-158.
Concerns shelfmark M 10 B 21 // p. 145, passim ("M")


7
W.A.W. van Welie-Vink,
`Genesis jumbled. The Creation miniatures in Maerlant's Rijmbijbel in the Museum Meermanno in The Hague'. In: Medieval art in the Northern Netherlands before Van Eyck. New facts and features. Ed. by A.-M.J. van Egmond & C.A. Chavannes-Mazel. Utrecht 2014, p. 100-107, 209-210, afb.
Concerns shelfmark M 10 B 21 // passim, afb. 1-4


8
A. Stones,
Gothic manuscripts 1260-1320. Part one. 2 vols., London/Turnhout 2013; Part two, 2 vols., London/Turnhout 2014. In: (A Survey of Manuscripts Illuminated in France: [3])
Concerns shelfmark M 10 B 21 // vol. I-1, p. 66; vol. I-2, p. 352


9
M. Bloem,
`New light on three miniatures from the Egmond Breviary'. In: Oud Holland 125 (2012), p. 69-89, afb.
Concerns shelfmark M 10 B 21 // p. 69 and nt. 3 (on p. 87)


10
K. van Dalen-Oskam,
'The secret life of scribes. Exploring fifteen manuscripts of Jacob van MaerlantÂ’s Scolastica (1271)'. In: LLC. The journal of digital scholarship in the humanities 27 (2012), p. 335-372.
Concerns shelfmark M 10 B 21 // p. 357, passim ("M")


11
K. Walker-Meikle,
Medieval pets. Woodbridge 2012.
Concerns shelfmark M 10 B 21 // fig. 1


12
A.H. van Buren,
Illuminating fashion. Dress in the art of medieval France and the Netherlands 1325-1515. New York/London 2011.
Concerns shelfmark M 10 B 21 // p. 383


13
C.A. Chavannes-Mazel,
`The Jerusalem miniatures in Maerlant's Rijmbijbel 10 B 21 and in the Hornby Book of Hours. Questions of context and meaning'. In: Quaerendo 41 (2011), p. 139-154, afb.
Concerns shelfmark M 10 B 21 // passim, afb. 3


14
A. Wallert,
`Early Netherlandish manuscript illumination: technical aspects of illuminations in the Rijmbijbel of Jacob van Maerlant'. In: Revista de historia da arte Serie W 1 (2011), p. 183-191.
Concerns shelfmark M 10 B 21 // passim


15
J. van Heel,
`Jacob Arnout Clignett en Jan Steenwinkel als verzamelaars van Middelnederlandse handschriften'. In: Jaarboek van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen 18 (2010), p. 137-171, afb.
Concerns shelfmark M 10 B 21 // p. 138-142, 147


16
J. Raynaud-Teychenné & R. Burnet,
Judas: le disciple tragique. Toulouse 2010.
Concerns shelfmark M 10 B 21 // p. 70, afb. op p. 71


17
E. van der Vlist & K.M. Rudy,
`Het geschreven boek in Nederland tot omstreeks 1400. Continuïteit en emancipatie'. In: Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis 17 (2010). Themanummer: Kopij en druk revisited, p. 15-52, afb.
Concerns shelfmark M 10 B 21 // p. 32-33, 49, afb. op p. 31


18
M.W.J. de Bruijn,
`Michiel de verluchter'. In: Oud-Utrecht 82 (2009), p. 186-190, afb.
Concerns shelfmark M 10 B 21 // p. 186 en nt. 1 (op p. 190), afb. op p. 186 en 188


19
G. van den Hout,
`Voorwoord'. In: Beeldschone boeken. De Middeleeuwen in goud en inkt. Z.p. [2009], p. 7-8, afb.
Concerns shelfmark M 10 B 21 // p. 7


20
M. Pastoureau,
L'art héraldique au Moyen Âge. Paris 2009.
Concerns shelfmark M 10 B 21 // afb. 27


21
K.M. Rudy,
`Boeken voor het Hof' / `Books for the Court'. In: Beeldschone boeken. De Middeleeuwen in goud en inkt. Z.p. [2009], p. 62-79 / p. 139-140, afb.
Concerns shelfmark M 10 B 21 // p. 63, 65, 67, 139, afb. 54-55


22
I. Biesheuvel,
Middeleeuwse verhalen uit de Lage Landen. Amsterdam 2008. In: (Feniks).
Concerns shelfmark M 10 B 21 // afb. op p. 214


23
C.A. Chavannes-Mazel,
Maerlants Rijmbijbel in Museum Meermanno. De kracht van woorden, de pracht van beelden. Den Haag 2008.
Concerns shelfmark M 10 B 21 // passim


24
J. van Aelst,
'Middelnederlandse bewerkingen van het passieverhaal. Van informatiebron tot meditatietekst'. In: Middelnederlandse bijbelvertalingen. Onder redactie van A. den Hollander, E. Kwakkel, W. Scheepsma. Hilversum 2007, p. 147-157, afb. (Middeleeuwse Studies en Bronnen: 102).
Concerns shelfmark M 10 B 21 // p. 148-149, afb. 36


25
K. van Dalen-Oskam,
'Bijbelstof op rijm. "Som so vielt in goeden lande. Dat brochte vrucht menegherande"'. In: Middelnederlandse bijbelvertalingen. Onder redactie van A. den Hollander, E. Kwakkel, W. Scheepsma. Hilversum 2007, p. 37-48, afb. (Middeleeuwse Studies en Bronnen: 102).
Concerns shelfmark M 10 B 21 // p. 40, pl. IV


26
G. Gerritsen-Geywitz,
`Veertiende-eeuws Utrechts penwerk'. In: Manuscripten en miniaturen. Studies aangeboden aan Anne S. Korteweg bij haar afscheid van de Koninklijke Bibliotheek. Onder redactie van J. Biemans, K. van der Hoek, K.M. Rudy, E. van der Vlist. Zutphen 2007, p. 101-112, afb. In: (Bijdragen tot de geschiedenis van de Nederlandse boekhandel, nieuwe reeks: 8).
Concerns shelfmark M 10 B 21 / p. 108-109


27
J. van Heel,
`From Venice and Naples to Paris, The Hague, London, Oxford, Berlin.... The Odyssey of the Manuscript Collection of Gerard and Johan Meerman'. In: Books on the move. Tracking copies through collections and the book trade. Ed. R. Myers, M. Harris & G. Mandelbrote. [New Castle/London] 2007, p. 87-111, afb.
Concerns shelfmark M 10 B 21 // p. 103 en nt. 75 (op p. 111)


28
M. Meuwese,
'Verluchting in bijbelhandschriften. Bijbelvoorstellingen in een middeleeuws jasje'. In: Middelnederlandse bijbelvertalingen. Onder redactie van A. den Hollander, E. Kwakkel, W. Scheepsma. Hilversum 2007, p. 25-35, afb. (Middeleeuwse Studies en Bronnen: 102).
Concerns shelfmark M 10 B 21 // p. 29, pl. IV, afb. 5


29
C. Rabel,
`Memores estote uxoris Loth. Fortune d'une métamorphose biblique dans l'iconographie médiévale'. In: Quand la peinture était dans les livres. Mélanges en l’honneur de François Avril à l’occasion de la remise du titre de docteur honoris causa de la Freie Universität Berlin. Sous la direction de M. Hofmann & C. Zöhl. Turnhout 2007, p. 259-272. In: (Ars nova: 15).
Concerns shelfmark M 10 B 21 // p. 269


30
L. Walters,
`Marian devotion in the Tournai Rose: from the monastery to the household'. In: De la Rose. Texte, image, fortune. Etudes publiées par C. Bel et H. Braet. Louvain etc. 2006, p. 207-270, afb. (Synthema: 3).
Concerns shelfmark M 10 B 21 // p. 240 nt. 72


31
Jacob van Maerlant.,
Over vogels. Vert. en ingeleid door L. Jongen. Met medewerking van M. Meuwese. Amersfoort etc. 2005. In: (Miniaturen reeks: 6).
Concerns shelfmark M 10 B 21 // p. 20, afb. p. 9, 10, 24, 25


32
L. Jongen,
Over vogels. Jacob van Maerlant. Amersfoort/Brugge 2005. In: (Miniaturen reeks: 6).
Concerns shelfmark M 10 B 21 // afb. op p. 9, 10, 24


33
J. Koldeweij,
`Mediaeval painting in the Netherlands'. In: N. de Hommel, J. Koldeweij, Flemish Apocalypse. Barcelona 2005, p. 11-57.
Concerns shelfmark M 10 B 21 // p. 25 ("a richly illuminated copy of the 'Rijmbijbel'"), afb. op p. 26


34
M. Meuwese,
`Jeruzalem paginagroot'. In: Librije (2005), p. 2-5, afb.
Concerns shelfmark M 10 B 21 // p. 3-4, afb. 2


35
M. Meuwese,
`Representations of Jerusalem on medieval maps and miniatures'. In: Eastern Christian art in its late antique and Islamic contexts 2 (2005), p. 139-148, afb.
Concerns shelfmark M 10 B 21 // p. 145, pl. 8


36
A. Stones,
`Seeing the walls of Troy'. In: Manuscripts in transition. Recycling manuscripts, texts and images. Proceedings of the International Congress held in Brussels (5-9 November 2002). Ed.by B. Dekeyzer and J.Van der Stock. Paris etc. 2005, p. 109-125, ill. In: (Corpus of illuminated manuscripts: 15 / Low Countries series: 10).
Concerns shelfmark M 10 B 21 // p. 110 nt. 8 (op p. 123)


37
A.S. Korteweg,
Praal, ernst en emotie. De wereld van het Franse middeleeuwse handschrift. Tekst door A.S. Korteweg. Tentoonstellingscatalogus. Museum Meermanno-Westreenianum, Den Haag. Zwolle/Den Haag 2002.
Concerns shelfmark M 10 B 21 // p. 17


38
A.S. Korteweg,
Splendour, gravity & emotion. French medieval manuscripts in Dutch collections. Koninklijke Bibliotheek / Museum Meermanno-Westreenianum, Den Haag. Zwolle/Den Haag 2004.
Concerns shelfmark M 10 B 21 // p. 17


39
E.B. Moore,
`The urban fabric and framework of Ghent in the margins of Oxford, Bodleian Library, Mss. Douce 5-6'. In: "Als ich can". Liber amicorum in memory of professor dr. Maurits Smeyers. Ed. by B. Cardon a.o. 2 dln. Paris etc. 2002, p. 983-1006, afb. (Corpus of illuminated manuscripts: 11 / Low Countries series: 8).
Concerns shelfmark M 10 B 21 // p. 985-986 nt. 13


40
M. Coker Joslin., C. Coker Joslin Watson,
The Egerton Genesis. London/Toronto 2001. In: (The British Library studies in medieval culture).
Concerns shelfmark M 10 B 21 // p. 64, passim, fig. 26, passim


41
M. Meuwese,
Beeldend vertellen. De verluchte handschriften van Jacob van Maerlants `Rijmbijbel' en `Spiegel Historiael'. Leiden 2001. Proefschrift Leiden.
Concerns shelfmark M 10 B 21 // p. 1, passim, afb. 44-54, passim (op CD ROM)


42
H.P. Neuheuser,
Zugänge zur Sakralkunst. Narratio und institutio des mittelalterlichen Christgeburtsbildes. Köln/Weimar/Wien 2001.
Concerns shelfmark M 10 B 21 // p. 660 nt. 3078, p. 776 nt. 3622, p. 799 en nt. 3701


43
K.A. Smith,
`The destruction of Jerusalem. Miniatures in the Neville of Hornby Hours and their visual, literary and devotional contexts'. In: The real end ideal Jerusalem in Jewish, Christian and Islamic art. Studies in honour of Bezalel Narkiss on the occasion of his 70th birthday. Ed. B. Kühnel = Jewish Art 23/24 (1997/1998), p. 179-202, fig.
Concerns shelfmark M 10 B 21 // p. 189, fig. 8


44
W. van Anrooij,
Helden van weleer. De Negen Besten in de Nederlanden (1300-1700). Amsterdam 1997
Concerns shelfmark M 10 B 21 // p. 85, 239 nt. 59


45
J.A.A.M. Biemans,
Onsen Speghele Ystoriale in Vlaemsche. Codicologisch onderzoek naar de overlevering van de "Spiegel historiael" van Jacob van Maerlant, Philip Utenbroeke en Lodewijk van Velthem, met een beschrijving van de handschriften en fragmenten. 2 dln. Dl. 1. Onderzoek, appendices.Dl. 2. Catalogus, registers, bibliografie, platen. Leuven 1997. Ook verschenen als proefschrift Utrecht. In: (Schrift en schriftdragers in de Nederlanden in de Middeleeuwen: 2).
Concerns shelfmark M 10 B 21 // p. 199 nt. 75, 214 nt. 136, 250 nt. 61


46
K.H. Broekhuijsen-Kruijer,
De zwarte-ogen-meesters. Een onderzoek naar de stijl en iconografie van een groep Noordnederlandse miniaturisten rond 1500. 2 dln. [Amsterdam] 1997. Proefschrift Universiteit van Amsterdam.
Concerns shelfmark M 10 B 21 // dl. 2, p. 277 nt. 177, p. 351 nt. 452


47
J.[D.] Janssens & M. Meuwese,
Jacob van Maerlant Spiegel Historiael. De miniaturen uit het handschrift Den Haag, Koninklijke Bibliotheek, KA XX. Leuven 1997.
Concerns shelfmark M 10 B 21 // p. 42, 172 nt. 11


48
J.[D.] Janssens & V. Uyttersprot,
Jacob van Maerlant. De middeleeuwse wereld op schrift J.[D.] Janssens & V. Uyttersprot. Tentoonstellingscatalogus Damme. Huyse De Grote Sterre. S.l. 1997.
Concerns shelfmark M 10 B 21 // p. 46, 51, 89-90


49
L. Jongen,
'Verhalen met een boodschap. Jacob van Maerlant: de geleerde dichter en onderwijzer'. In: Jacob van Maerlant. De middeleeuwse wereld op schrift. Red. T. Brandenbarg. [S.l.] 1997, p. 9-14, afb.
Concerns shelfmark M 10 B 21 // afb. op p. 11


50
L. Jongen,
`Wiens brood men eet, wiens woord men spreekt? Jacob van Maerlant en zijn opdrachtgevers'. In: Jacob van Maerlant. De middeleeuwse wereld op schrift. Red. T. Brandenbarg. [S.l.] 1997, p. 15-20, afb.
Concerns shelfmark M 10 B 21 // afb. op p. 15


51
M. Meuwese,
`Het illustreren van middeleeuwse handschriften. Jacob van Maerlant in kleur'. In: Jacob van Maerlant. De middeleeuwse wereld op schrift. Red. T. Brandenbarg. [S.l.] 1997, p. 21-28, afb.
Concerns shelfmark M 10 B 21 // p. 26, afb. bovenaan p. 25, afb. op p. 28 ("Wrake van Jerusalem"; "de Meermanno Rijmbijbel")


52
J.A.A.M. Biemans,
`Torso van een handelaar of verzamelaar? Overwegingen en vragen naar aanleiding van een bijzondere verzameling middeleeuwse handschriften omstreeks 1764'. In: Van pen tot laser. 31 opstellen over boek en schrift aangeboden aan E. Braches bij zijn afscheid als hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam in oktober van het jaar 1995. Amsterdam 1996, p. 10-27, afb.
Concerns shelfmark M 10 B 21 // p. 23 ("Rijmbijbel")


53
H. Pleij,
`"Maerlants wereld" verbeeld'. In: Vitrine 9 (1996) 7, p. 42-46, afb.
Concerns shelfmark M 10 B 21 // p. 42-45, afb. op p. 42-44 ("Rijmbijbel")


54
W.A.W. van Welie-Vink,
`Pig snouts as sign of evil in manuscripts from the Low Countries'. In: Quaerendo 26 (1996), p. 213-228, afb.
Concerns shelfmark M 10 B 21 // p. 220, afb. 4


55
A.C. Hemmes-Hoogstadt,
`Het uiterlijk van de custode. Over twee losse regels onder de Lundse gedichten'. In: Queeste. Tijdschrift over middeleeuwse letterkunde in de Nederlanden 2 (1995), p. 113-124, afb.
Concerns shelfmark M 10 B 21 // p. 116 nt. 15, p. 117, 119


56
D. Hogenelst & F.P. van Oostrom,
Handgeschreven wereld. Nederlandse literatuur en cultuur in de Middeleeuwen. Amsterdam 1995.
Concerns shelfmark M 10 B 21 // afb. op p. 98, afb. op p. 251


57
M. Madou,
`Cornes et cornettes.' In: Flanders in a European perspective. Manuscript illumination around 1400 in Flanders and abroad. Proceedings of the International Colloquium Leuven, 7-10 September 1993. Ed. by M. Smeyers and B. Cardon. Leuven 1995, p. 417-426, fig. In: (Corpus of illuminated manuscripts: 8 / Low Countries series: 5).
Concerns shelfmark M 10 B 21 // p. 418, fig. 1


58
J.H. Marrow,
As Horas de Margarida de Cleves. The Hours of Margaret of Cleves. Lisboa 1995.
Concerns shelfmark M 10 B 21 // p. 8, 71-72 nt. 13, p. 40, 86 nt. 73, fig. 18


59
J.B. Oosterman,
De gratie van het gebed. Middelnederlandse berijmde gebeden: overlevering en functie met bijzondere aandacht voor produktie en receptie in Brugge (1380-1450). 2 dln. Amsterdam 1995. Proefschrift Leiden. In: (Nederlandse literatuur en cultuur in de Middeleeuwen: 12).
Concerns shelfmark M 10 B 21 // dl. 2, p. 368 nt. 40


60
D. Proske-van Heerdt,
`Realism at the cradle of illumination in the Northern Netherlands'. In: Flanders in a European perspective. Manuscript illumination around 1400 in Flanders and abroad. Proceedings of the International Colloquium Leuven, 7-10 September 1993. Ed. by M. Smeyers and B. Cardon. Leuven 1995, p. 111-126, fig. In: (Corpus of illuminated manuscripts: 8 / Low Countries series: 5).
Concerns shelfmark M 10 B 21 // p. 114, fig. 1


61
A. Stones,
`Madame Marie's picture-book: a precursor of Flemish painting around 1400'. In: Flanders in a European perspective. Manuscript illumination around 1400 in Flanders and abroad. Proceedings of the International Colloquium Leuven, 7-10 September 1993. Ed. by M. Smeyers and B. Cardon. Leuven 1995, p. 429-443, fig. In: (Corpus of illuminated manuscripts: 8 / Low Countries series: 5).
Concerns shelfmark M 10 B 21 // p. 435


62
J.H. Marrow,
`Johannes de Malborch: Dutch scribe of the early 15th century'. In: Miscellanea Martin Wittek. Album de codicologie et de paléographie offert à Martin Wittek. Éd. par A. Raman et E. Manning. Louvain/Paris 1993, p. 265-273, fig. (Publication de Scriptorium).
Concerns shelfmark M 10 B 21 // p. 265


63
M. Meuwese,
`Miniatuurgevechten. Strijdafbeeldingen in Maerlant-handschriften'. In: Vlaanderen 42 (1993), p. 247-252
Concerns shelfmark M 10 B 21 // passim, afb. op p. 247-248, 251


64
B. van den Abeele,
'L'aigle d'or sur le pommeau: un motif des romans et des chansons de geste.' In: Reinardus 6 (1993), p. 153-169.
Concerns shelfmark M 10 B 21 // p.


65
W.A.W. van Welie-Vink,
`Enkele problemen bij de scheppingsminiaturen in het Haagse handschrift van Jacob van Maerlants "Spiegel Historiael"'. In: Jaarboek Agape (1992/1993), p. 116-126, afb.
Concerns shelfmark M 10 B 21 // p. 123, afb. 3


66
E.A. Overgaauw,
`Die Dycksche Handschrift. Ihre Entdeckung, Herkunft, Datierung und früheren Besitzer.' In: Die Dycksche Handschrift. Westfälische Wilhelms-Universität Münster. Münster 1992, p. 40-58, afb.
Concerns shelfmark M 10 B 21 // p. 50


67
D. Proske-van Heerdt,
'Utrecht 1395-1425'. In: Kriezels, aubergines en takkenbossen. Tentoonstellingscatalogus. Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum/Koninklijke Bibliotheek, 's-Gravenhage. Zutphen 1992, p. 33-41, afb., tek.
Concerns shelfmark M 10 B 21 // p. 33


68
Kriezels, aubergines en takkenbossen. Randversiering in Noordnederlandse handschriften uit de vijftiende eeuw. Onder redactie van Anne S. Korteweg. Tentoonstellingscatalogus. Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum/Koninklijke Bibliotheek, 's-Gravenhage. Zutphen 1992.
Concerns shelfmark M 10 B 21 // p. 33


69
P. van Dael,
`De illustraties bij de proloog en het scheppingsverhaal in de "Rijmbijbel" van Jacob van Maerlant. Woord en beeld'. In: Scolastica willic ontbinden. Over de `Rijmbijbel' van Jacob van Maerlant. Onder red. van J. van Moolenbroek en M. Mulder. Hilversum 1991, p. 83-125.
Concerns shelfmark M 10 B 21 // p. 105, passim, afb. 50-51 ("M")


70
J.-C. Klamt,
`Sub turri nostra : Kunst und Künstler im mittelalterlichen Utrecht'. In: Masters and miniatures: proceedings of the Congress on medieval manuscript illumination in the Northern Netherlands (Utrecht, 10-13 December 1989). Ed. by K. van der Horst & J.-C. Klamt. Doornspijk 1991, p. 19-38, afb. In: (Studies and facsimiles of Netherlandish illuminated manuscripts: 3).
Concerns shelfmark M 10 B 21 // p. 23-25, Abb. 5-6 (abusievelijk "M 10 C 19")


71
M. Mulder,
`De handschriftentraditie van de "Rijmbijbel"'. In: Scolastica willic ontbinden. Over de `Rijmbijbel' van Jacob van Maerlant. Onder red. van J. van Moolenbroek en M. Mulder. Hilversum 1991, p. 71-82.
Concerns shelfmark M 10 B 21 // p. 75, passim ("m")


72
F.P. van Oostrom,
`An ousider's view'. In: Masters and miniatures: proceedings of the Congress on medieval manuscript illumination in the Northern Netherlands (Utrecht, 10-13 December 1989). Ed. by K. van der Horst & J.-C. Klamt. Doornspijk 1991, p. 39-49. In: (Studies and facsimiles of Netherlandish illuminated manuscripts: 3).
Concerns shelfmark M 10 B 21 // p. 47 ("Michiel van Borch's Rijmbijbel of 1332")


73
F.P. van Oostrom,
`Jacob van Maerlant in beeld. II De Schepping'. In: Kunstschrift 35 (1991) 2, p. 54-56, afbn.
Concerns shelfmark M 10 B 21 // p. 55-56, afb. op p. 54


74
M. Smeyers & B. Cardon,
`Utrecht and Bruges - South and North "boundless" relations in the 15th century'. In: Masters and miniatures. Proceedings of the Congress on medieval manuscript illumination in the Northern Netherlands (Utrecht, 10-13 December 1989). Ed. by K. van der Horst & J.-C. Klamt. Doornspijk 1991, p. 89-108, afb. In: (Studies and facsimiles of Netherlandish illuminated manuscripts: 3).
Concerns shelfmark M 10 B 21 // p. 94 nt. 49


75
J.P. Gumbert,
The Dutch and their books in the manuscript age. London 1990. In: (The Panizzi lectures: 1989).
Concerns shelfmark M 10 B 21 // p. 20 nt. 28


76
J.P. Gumbert,
Manuscrits datés conservés dans les Pays-Bas. Catalogue paléographique des manuscrits en écriture latine portant des indications de date. T.2. Les manuscrits d'origine néerlandaise (XIVe-XVIe siècles) et supplément au tome premier [CMD-NL 2]. Leiden etc. 1988. 1 dl. in 2bdn.
Concerns shelfmark M 10 B 21 // dl. 2.1, p. 271 nr. 120


77
[M.] Alison Stones,
`Another short note on Rylands French 1'. In: Romanesque and gothic. Essays for George Zarnecki. 2 dln. Woodbridge/New Hampshire 1987. dl. 1, p. 185-192.
Concerns shelfmark M 10 B 21 // p. 189


78
E. van Meurs,
`Noordnederlandse handschriften in de 16de eeuw'. In: Het boek in Nederland in de 16de eeuw. Tentoonstellingscatalogus. Rijksmuseum Meermanno Westreenianum/Museum van het Boek. 's-Gravenhage 1986, p. 28-38.
Concerns shelfmark M 10 B 21 // p. 28


79
R.E.O. Ekkart,
De Rijmbijbel van Jacob van Maerlant. Een in 1332 voltooid handschrift uit het Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum. Den Haag 1985. In: (Monografieën van het Museum van het boek).
Concerns shelfmark M 10 B 21 // p. 6, 13-40, afb. 3-9, 12-18, 22-31, 33-108 ("Rijmbijbel")


80
K.B.E. Carlvant,
`Collaboration in a fourteenth-century psalter: The franciscan iconographer and the two flemish illuminators of MS 3384, 8° in the Copenhagen Royal Library'. In: Sacris erudiri 25 (1982), p. 135-166.
Concerns shelfmark M 10 B 21 // p. 146 nt. 16, p. 162 nt. 52


81
[M.] Alison Stones,
`Notes on three illuminated Alexander manuscripts'. In: The medieval Alexander legend and romance epic. Essays in honour of David J.A. Ross. Ed. by P. Noble a.o. New York etc. 1982, p. 193-241, afb.
Concerns shelfmark M 10 B 21 // p. 197 nt. 31 (abusievelijk "10 B 15")


82
P.C. Boeren,
Catalogus van de handschriften van het Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum. 's-Gravenhage 1979.
Concerns shelfmark M 10 B 21 // p. 50, 241


83
J.M.M. Hermans,
Het Gronings Zutphense Maerlant-handschrift. Ccodicologische studies rond handschrift 405 van de Universiteitsbibliotheek te Groningen. Groningen 1979. In: (Publicaties van het Instituut voor Kunstgeschiedenis van de Rijksuniversiteit te Groningen).
Concerns shelfmark M 10 B 21 // p. 45-53, 85, afb. 12, 13, 15-17


84
J. Zahlten,
Creatio mundi. Darstellungen der sechs Schöpfungstage und naturwissenschaftliches Weltbild im Mittelalter. [Stuttgart 1979]. In: (Stuttgarter Beiträge zur Geschichte und Politik: 13).
Concerns shelfmark M 10 B 21 // p. 70, 129, 251 nr. 170, afb. 129


85
Verluchte handschriften uit eigen bezit (1300-1550). Tentoonstellingscatalogus. Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum/Museum van het Boek. 's-Gravenhage 1979.
Concerns shelfmark M 10 B 21 // p. 25-26 nr. 45, afb. op p. 61


86
W. Cahn & J. Marrow,
`Medieval and renaissance manuscripts at Yale. A selection'. In: The Yale University Library Gazette 52 (1978), p. 174-284.
Concerns shelfmark M 10 B 21 // p. 203


87
S. Hindman,
`The transition from manuscripts to printed books in The Netherlands: illustrated Dutch bibles'. In: In navolging. Een bundel studies aangeboden aan C.C. de Bruin ... Onder red. van M.J.M. de Haan e.a. Leiden 1975, p. 189-209, afbn.
Concerns shelfmark M 10 B 21 // p. 196 nt. 16


88
J. Deschamps,
Middelnederlandse handschriften uit Europese en Amerikaanse bibliotheken / J. Deschamps. Tentoonstellingscatalogus. Koninklijke Bibliotheek Albert I Brussel. Leiden 1972. Tweede herziene druk.
Concerns shelfmark M 10 B 21 // p. 87


89
A. Brounts,
Noordnederlandse miniaturen. De Gouden Eeuw der boekverluchting in de noordelijke Nederlanden. Tentoonstellingscatalogus. Kon. Bibl. Albert I. Brussel 1971. Ook verschenen in het Frans o.d.t. La miniature hollandaise ...
Concerns shelfmark M 10 B 21 // p. 15 nr. 1


90
L.M.C. Randall,
Images in the margins of Gothic manuscripts. Los Angeles 1966. In: (California studies in the history of art: 4).
Concerns shelfmark M 10 B 21 // p. 39


91
G.I. Lieftinck,
Manuscrits datés conservés dans les Pays-Bas. Catalogue paléographique des manuscrits en écriture latine portant des indications de date. T.1. Les manuscrits d'origine étrangère (816-c.1550). Amsterdam 1964. 1 dl. in 2 bdn.
Concerns shelfmark M 10 B 21 // dl. 1,1, p. 51 nr. 120; dl. 1,2, pl. 138


92
P.J.H. Vermeeren & A.F. Dekker,
Inventaris van de handschriften van het Museum Meermanno-Westreenianum. 's-Gravenhage 1960.
Concerns shelfmark M 10 B 21 // nr. 186


93
J.G. van Gelder,
'Een 13de eeuws psalterium met een Utrechtse kalender'. In: Nederlands kunsthistorisch jaarboek 6 (1955), p. 57-76, afb.
Concerns shelfmark M 10 B 21 // p. 57-58 ("Jacob van Maerlants Rijmbijbel")


94
H. Peters,
'Die Marienleben-Tafel. Bemerkungen zu einem Antependium im Brüsseler Museum'. In: Bulletin des Musées Royaux des Beaux-Arts / Bulletin der Koninklijke Musea voor Schone Kunsten 2 (1953), p. 134-154, afb.
Concerns shelfmark M 10 B 21 // p. 146


95
S. Axters,
Geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden. 4 dln. Antwerpen 1950-1960.
Concerns shelfmark M 10 B 21 // dl. 2 (1953), p. 399, 457, 539, 550, 558


96
Het Nederlandse boek 1300-1800. Tentoonstellingscatalogus. Gemeentemuseum. 's-Gravenhage 1950.
Concerns shelfmark M 10 B 21 // p. 14-15, p. 20 nr. 1, afb. cat. 1


97
Noord-Nederlandse handschriften 1300-1500. Tentoonstellingscatalogus. Rijksmuseum Twenthe-Enschede. Enschede 1950.
Concerns shelfmark M 10 B 21 // p. 21 nr. 2


98
P. d'Ancona & E. Aeschlimann,
Dictionnaire des miniaturistes du Moyen Age et de la Renaissance dans les différentes contrées de l'Europe. Milan 1949. Tweede herziene en vermeerderde druk. (Eerste druk Milaan 1940).
Concerns shelfmark M 10 B 21 // p. 210, pl. 142 ("Vanderborch. Historia Scholastica")


99
H.A. Ett,
`De briefwisseling Balthazar Huydecoper - Gerard Meerman en Huydecoper's onvoltooide voorrede tot de Rijmkroniek van Melis Stoke.' In: Bijdragen en mededelingen van het Historisch Genootschap 66 (1948), p. 93-189.
Concerns shelfmark M 10 B 21 // p. 183 ("N. IV")


100
M. Hontoy,
'Les miniatures de l'Apocalypse flamande de Paris'. In: Scriptorium 1 (1946-1947), p. 289-309.
Concerns shelfmark M 10 B 21 // p. 299


101
W. de Vreese & G.I. Lieftinck,
`Bouwstoffen van het Middelnederlandsch woordenboek'. In: E. Verwijs & J. Verdam. Middelnederlandsch woordenboek. Dl. 10. 's-Gravenhage 1941.
Concerns shelfmark M 10 B 21// nr. 1109


102
A.W. Byvanck,
La miniature dans Les Pays-Bas Septentrionaux. Paris 1937.
Concerns shelfmark M 10 B 21 // p. 17, 141, fig. 5-11


103
G.J. Hoogewerff,
De Noord-Nederlandsche schilderkunst. 2 dln. 's-Gravenhage 1936-1937.
Concerns shelfmark M 10 B 21 // dl. 1, p. 57-67 afbn., 109 afb. 40


104
A.W. Byvanck,
`Kroniek der Noord-Nederlandsche miniaturen I, II, III, IV'. In: Oudheidkundig Jaarboek, vierde serie 1 (1932), p. 139-145; vierde serie 4 (1935), p. 10-20; vierde serie 9 (1940), p. 29-41; vierde serie 10 (1941), p. 74-80.
Concerns shelfmark M 10 B 21 // dl. 1, p. 139-141(""Hs van Maerlant in het MMW uit het jaar 1332"); dl. 2, p. 14, afb. 6-7


105
B.C.J.M. van den Eerenbeemt,
Het kind in onze middeleeuwsche literatuur. Amsterdam 1935. Proefschrift Nijmegen.
Concerns shelfmark M 10 B 21 // p. 164, 166-167, 462, afb. voor p. 65, afb. na p. 96, afb. voor p. 97


106
F. Lyna,
'Een groot miniatuurschilder, Henen alias Gelre'. In: Oud Holland 51 (1934), p. 37-38.
Concerns shelfmark M 10 B 21 // p. 37-38.


107
F. Lyna,
De Vlaamsche miniatuur van 1200-1530. Brussel/Amsterdam [1933].
Concerns shelfmark M 10 B 21 // p. 62-63 ("Rijmbijbel van Maerlant")


108
A.W. Byvanck,
`Les principaux manuscrits à peintures conservés dans les collections publiques du Royaume des Pays-Bas'. In: Bulletin de la Société Française de Reproduction de Manuscrits à Peintures 15 (1931), p. 1-124
Concerns shelfmark M 10 B 21 // p. 51


109
A.W. Byvanck,
Les principaux manuscrits à peintures de la Bibliothèque Royale des Pays-Bas et du Musée Meermanno-Westreenianum à La Haye. Paris 1924.
Concerns shelfmark M 10 B 21 // p. 96-99 nr. 35, pl. pl. XLIII


110
A.W. Byvanck & G.J. Hoogewerff,
Noord-Nederlandsche miniaturen in handschriften der 14e, 15e en 16e eeuwen. Verz. en beschreven. 's-Gravenhage 1922-1925.
Concerns shelfmark M 10 B 21 // dl. 1 (1922), pl. 1-2, 41, 101; dl. 3 (1925), p. XIV, 1 nr. 1


111
D.S. van Zuiden,
`Het Museum Meermanno Westreenianum te s'Gravenhage'. In: Op de hoogte 14 (1917), p. 412-416.
Concerns shelfmark M 10 B 21 // p. 415, afb. op p. 414


112
J.D. Wagner,
Familie-aantekeningen Renesse van der Aa'. In: De Nederlandsche Leeuw 33 (1915), k. 306-308.
Concerns shelfmark M 10 B 21 // kol. 306-308.


113
F. de Mély,
Les primitifs et leurs signatures. Les miniaturistes. Paris 1913.
Concerns shelfmark M 10 B 21 // p. 61-62 nr. 1332 ("une Historia scholastica de Pierre Comestor")


114
A. Duclos,
Histoires et souvenirs. Bruges 1910
Concerns shelfmark M 10 B 21 // p. 367


115
J. de Jongh,
Het Hollandsche landschap in ontstaan en wording. 's-Gravenhage 1903.
Concerns shelfmark M 10 B 21 // p. 10


116
W. Vogelsang,
Holländische Miniaturen des späteren Mittelalters. Strassburg 1899.
Concerns shelfmark M 10 B 21 // p. 11, pl. I ("nr. 21 in-fol. des Museums Meerman Westrheenen im Haag")


117
A. Pit,
Les origines de l'art Hollandais. Paris 1894.
Concerns shelfmark M 10 B 21 // p. 28-30 ("Ms 21 in fol.")


118
J. W. Bradley,
Dictionary of miniaturists, illuminators, calligraphers and copyists, with reference to their works ... 3 dln. Londen 1887-1889.
Concerns shelfmark M 10 B 21 // dl. 3 (1889), p. 354 ("Vlamische Reimbible des Jakob Van Maerland")


119
F.J. Mone,
Übersicht der Niederländischen Volks-Literatur älterer Zeit. Tübingen 1838.
Concerns shelfmark M 10 B 21 // p. 92 nr. 63.4


120
B. Huydecoper,
Proeve van taal- en dichtkunde; in vrymoedige aanmerkingen op Vondels Vertaalde Herscheppingen van Ovidius; voorgesteld door B. Huydecoper. Tweede uitgave door F. van Lelyveld. Met byvoegsels en vermeerderingen van den schryver, en eenige aanteekeningen van den uitgever. 4dln. Leyden 1782-1791. (Eerste uitgave: 1730).
Concerns shelfmark M 10 B 21 // dl. 2 (1784), p. 43-44 nt. h ("Handschrift Jacob Marcus = Cat. Libri manuscr. bl. 2. N. 9")


121
I. Lelong,
Boek-zaal der Nederduitsche bybels, geopent, in een historische verhandeling van de overzettinge der Heilige Schriftuure in de Nederduitsche taale ... verzameld, en beschreven. Dl. 1. Hoorn 1764. Tweede uitgave. Eerste druk: 1732.
Concerns shelfmark M 10 B 21 // p. 211-213 ("het vierde Exemplaar der Rym-bybel")

© Koninklijke Bibliotheek National Library of the Netherlands